Загальні положення

1. Загальні положення, мета і завдання науково-дослідної роботи.

Дана Концепція регламентує науково-дослідну діяльність Інституту історії Церкви (далі – ІІЦ) як структурного підрозділу Івано-Франківського богословського університету імені Святого Івана Золотоустого Івано-Франківської Архиєпархії УГКЦ (далі – ІФБУ). Цим документом визначено мету та основні завдання Інституту історії Церкви ІФБУ, окреслено основні напрями науково-дослідної діяльності, визначено організаційне, кадрове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення, механізми фінансування науково-дослідної діяльності, механізми оприлюднення та практичного впровадження результатів науково-дослідної діяльності Інституту.

Інститут історії Церкви Івано-Франківського богословського університету імені Святого Івана Золотоустого створений на підставі наказу ректора університету № 036 від 21.10.2014 р. (Вих. № 076/14) «Про організацію роботи ІФБУ» та відповідно до п. 3.1. Статуту університету від 30.07.2014 р.

Основною метою Інституту історії Церкви ІФБУ є отримання об’єктивних знань з історії Церкви, з особливою увагою до історії Української Греко-Католицької Церкви, задля їх практичного використання в житті Церкви та суспільства.

Основними завданнями науково-дослідної діяльності Інституту історії Церкви Івано-Франківського Богословського Університету ім. Св. Івана Золотоустого є:

* організація фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі богословських та суміжних гуманітарних наук з метою накопичення та популяризації об’єктивних наукових знань з історії УГКЦ,

* впровадження результатів у практичній діяльності Церкви з метою активізації «нової євангелізації», формування еклезіальної ідентичності УГКЦ, розвитку організаційних структур УГКЦ, беатифікації мучеників за віру ХХ ст., сприяння екуменічному діалогу, реабілітації УГКЦ в цілому й ієрархії, священиків і мирян зокрема, реституції майна тощо;

* постійне пропагування результатів науково-дослідної роботи Інституту історії Церкви ІФБУ в засобах масової інформації, соціальних мережах, на конференціях, наукових семінарах, круглих столах.

У процесі планування, організації та проведення науково-дослідної діяльності Інститут історії Церкви ІФБУ буде враховувати стратегічні завдання, визначені для всієї УГКЦ Верховним Архиєпископом (Патріархом), Патріаршим Синодом Єпископів і Патріаршим Собором.