2. Основні форми та напрями науково-дослідної роботи:

Науково-дослідна діяльність Інституту історії Церкви Івано-Франківського Богословського Університету ім. Св. Івана Золотоустого буде здійснюватися у наступних формах:

* науково-дослідні проекти – фундаментальні і прикладні дослідження, прикладні розробки;

* «польові дослідження»;

* формування Архіву Інституту історії Церкви ІФБУ;

* науково-видавнича діяльність;

* науково-практичні конференції (регіонального, всеукраїнського, міжнародного рівнів);

* наукові семінари;

* круглі столи;

* «дидактичні» конференції;

* організація студентської науково-дослідної роботи (навчально-наукові лабораторії, наукові проблемні групи, наукові гуртки);

* наукове керівництво дипломними роботами;

* історично-релігійні екскурсії, тури, паломництва.

Основними напрямами науково-дослідної діяльності Інституту історії Церкви Івано-Франківського Богословського Університету є наступні науково-дослідні проблеми:

* збір, систематизація та підготовка до публікації джерел з історії УГКЦ, з особливою увагою до історії Станиславівської / Івано-Франківської єпархії – архиєпархії та митрополії;

* дослідження історичного розвитку організаційної структури УГКЦ в Україні (1596 – 2011 рр.);

* розробка біографічних нарисів життя духовенства УГКЦ, з особливою увагою до історії Станиславівської / Івано-Франківської єпархії – архиєпархії та митрополії УГКЦ (1885 – 2014 і наступні роки);

* дослідження та практична розробка історичних, канонічно-правових та державно-правових основ обґрунтування реабілітації єпископів, священиків і віруючих, реституції майна та землі УГКЦ;

* підготовка до друку щорічних статистичних збірників «Шематизм Івано-Франківської Архиєпархії та Митрополії»;

* дослідження історичного розвитку системи богословської освіти УГКЦ, з особливою увагою до історії Станиславівської / Івано-Франківської єпархії – архиєпархії та митрополії.

Планування науково-дослідної роботи Інституту історії Церкви ІФБУ проводиться і конкретизується на двох рівнях:

1) стратегічному – у формі Перспективного плану на 5 років;

2) тактичному – у формі поточного плану на кожний календарний рік. Виконання запланованих науково-дослідних робіт залежить від їх форми та обсягів фінансування.

Звіт про виконання наукової роботи Інститут історії Церкви ІФБУ складає щоквартально та щорічно, в окремих випадках – щомісяця.