3. Організаційне та кадрове забезпечення науково-дослідної роботи.

З метою ефективної реалізації науково-дослідної діяльності Інституту історії Церкви ІФБУ необхідно:

* сформувати і затвердити базові нормативні документи (статут і дану концепцію), якими визначити місце, статус, рівні субординації, кадровий склад та інші питання функціонування Інституту історії Церкви в структурі Івано-Франківського Богословського Університету;

* визначити статус Інституту історії Церкви як науково-дослідного інституту в структурі Івано-Франківського Богословського Університету;

* провести підпорядкування Інституту історії Церкви ІФБУ віце-ректору з наукової роботи та підзвітність ректору та Вченій Раді ІФБУ;

* визначити кадровий склад, умови роботи (штат або на умовах сумісництва) й основні принципи кадрового добору співробітників Інституту історії Церкви ІФБУ;

* активізувати наукову діяльність кафедр як базового структурного підрозділу ІФБУ, залучити кафедри до співпраці з Інститутом історії Церкви ІФБУ шляхом розробки науково-дослідних проектів;

* залучити до проведення наукових досліджень наукові та науково-педагогічні кадри з інших наукових та освітніх закладів (серед яких: Інститут історії, політології та міжнародних відносин Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника; Інститут історії Церкви Українського Католицького університету у м. Львові; Люблінський Католицький Університет; Інститут Південно-Східної Європи, Перемишль, Польща та ін.);

* надання дієвої допомоги працівникам ІФБУ у підготовці та захисті дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора філософії) і доктора наук;

* забезпечити економічні та соціальні гарантії щодо створення відповідних умов проведення науково-дослідної роботи та підвищення професійної кваліфікації співробітників Інституту історії Церкви ІФБУ (матеріальне і моральне заохочення, фінансування стажувань у провідних українських та зарубіжних закладах освіти і наукових центрах);

* активізувати науково-дослідну роботу студентів ІФБУ шляхом посилення ролі наукових гуртків при кафедрах та Інституті, визначення науково-практичної спрямованості дипломних робіт.