4. Інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи

Основними напрямами розвитку інформаційного забезпечення науково-дослідної діяльності Інституту історії Церкви ІФБУ є:

  • інформатизація наукової діяльності з метою забезпечення ефективної координації наукових досліджень;
  • використання можливостей глобальної мережі Інтернет з метою апробації наукових досліджень (електронні журнали, телеконференції);
  • розробка окремого підрозділу – сторінки Інституту історії Церкви на Інтернет-сторінці Івано-Франківського Богословського Університету ім. св. Івана Золотоустого, а також окремого інформаційного ресурсу (веб-сайту) Інституту історії Церкви ІФБУ;
  • використання потенціалу Наукової бібліотеки ІФБУ, в т.ч. окремого фонду «Бібліотека Андрея Шептицького»;
  • створення Науково-довідкової бібліотеки Інституту історії Церкви ІФБУ (окремий каталог, видання книг і часописів та копії видань, пов’язані з реалізацією науково-дослідних проектів);
  • створення фондів Архіву Інституту історії Церкви ІФБУ (вналсдіок організації та проведення «польових досліджень» та за результатами науково-дослідних проектів);
  • організація роботи в наукових та науково-дослідних установах (серед яких: Державний архів Івано-Франківської області, Центральний державний історичний архів України у м. Львів, Львівська національна наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України, Архів Інституту історії Церкви Українського Католицького Університету в м. Львів та інші архіви і наукові бібліотеки в Україні та закордоном).