5. Матеріально-технічне забезпечення науково-дослідної роботи.

У сфері матеріально-технічного забезпечення Інституту історії Церкви передбачити реалізацію практичних заходів, спрямованих на:

  • створення мінімального рівня матеріально-технічного забезпечення функціонування Інституту (окремий кабінет, оргтехніка тощо);
  • створення умов для використання сучасних інформаційних технологій у процесі проведення науково-дослідних робіт;
  • розширення фондів Наукової бібліотеки ІФБУ та Науково-довідкової бібліотеки Інституту історії Церкви;
  • залучення матеріально-технічних ресурсів Івано-Франківського Богословського Університету, Івано-Франківського Архиєпархіального управління УГКЦ;
  • використання частини доходів від наукової діяльності на потреби і розвиток наукової бази Інституту історії Церкви ІФБУ.