6. Механізм фінансування наукової діяльності.

Механізм фінансування наукової діяльності Інституту історії Церкви ІФБУ включає систему планування і фінансування, систему тарифікації оплати за основні види науково-дослідних робіт, перелік потенційних і альтернативних джерел фінансування.

Система планування і фінансування наукової діяльності Інституту історії Церкви ІФБУ визначається характером науково-дослідних робіт, які ним проводяться. Процес фінансування конкретизується в системі тарифікації оплати за основні види науково-дослідних робіт, яка розробляється керівництвом Інституту історії Церкви за погодженням з ректоратом Івано-Франківського Богословського Університету на підставі складених звітів про проведену науково-дослідну роботу за певний звітний період (щоквартально або щомісячно).

Основними джерелами фінансування науково-дослідної діяльності Інституту історії Церкви ІФБУ можуть бути:

  • кошти Івано-Франківського Богословського Університету;
  • кошти Івано-Франківського Архиєпархіального управління УГКЦ;
  • кошти Благодійного Фонду наукової діяльності ІФБУ імені Блаженного Симеона Лукача,
  • кошти, залучені з місцевого бюджету Івано-Франківської області;
  • кредити та інші позабюджетні джерела, не заборонені законодавством;
  • гранти, стипендії від міжнародних благодійних фондів (як, наприклад, «Реновабіс», Німеччина, тощо);
  • пожертвування меценатів, фізичних та юридичних осіб;
  • власні кошти Інституту історії Церкви, виручені за рахунок реалізації науково-видавничої продукції та інших об’єктів інтелектуальної власності.

Система розподілу фінансового забезпечення Інституту історії Церкви ІФБУ повинна здійснюватися на двох рівнях:

* базовому – для підтримки матеріально-технічної бази та забезпечення стабільних умов функціонування Інституту;

* програмно-цільовий – для забезпечення реалізації конкретних науково-дослідних проектів.

Суб’єктами системи розподілу фінансового забезпечення Інституту історії Церкви ІФБУ є Ректорат Університету та дирекція Інституту.