7. Публікація результатів наукових досліджень.

Публікація результатів науко-дослідної роботи Інституту історії Церкви ІФБУ може здійснюватися у фаховому науковому збірнику «Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету імені Св. Івана Золотоустого «Добрий Пастир». Серія: «Теологія», який був заснований у 2007 р. та періодично виходить до сьогодні.

У перспективі активізації наукової діяльності Інституту історії Церкви ІФБУ в рамках збірника «Науковий вісник ІФБУ «Добрий Пастир»» можна буде виокремити цілу серію «Історія Церкви».

Публікація інших видів науково-дослідної роботи Інституту історії Церкви ІФБУ (монографій, підручників, навчальних посібників тощо) може здійснюватися на базі Науково-видавничого центру ІФБУ, а також із залученням інших видавництв у м. Івано-Франківськ.