9. Прикінцеві положення.

1. Концепція науково-дослідної роботи Інституту історії Церкви ІФБУ, розроблена директором та науковим співробітником Інституту, підлягає обговоренню та затвердженню на засіданнях Ректорату та Вченої Ради Івано-Франківського Богословського Університету.

2. Концепція набуває чинності з дня її підписання ректором Університету та директором Інституту.

3. Концепція має бути оприлюднена на сайті Івано-Франківського Богословського Університету, у підрозділі «Інститут історії Церкви», а також опублікована в збірнику «Науковий вісник ІФБУ «Добрий Пастир». Серія: Теологія».