Филипович Людмила Олександрівна

 

Посада: професор (погодинно) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Науковий ступінь: доктор філософських наук.

Вчене звання: професор.

 

 

* за ОПП «Богослов’я» (ОС бакалавра): –.

за ОПП «Богослов’я» (ОС магістра): Державно-церковні відносин, Релігія в інформаційному просторі, Релігія перед викликами сучасної цивілізації.

* Народилися 07.08.1956 р. у м. Чернівці, Україна.

1973 року поступила на історичний факультет Чернівецького державного університету, згодом продовжила навчання в Омському державному університеті, який закінчила у 1979 році.

У 1983–1988 роках навчалась в аспірантурі Інституту філософії НАН України, по закінченню якої у 1989 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських на тему: «Філософський аналіз православно-богословської концепції моральних якостей людини».

У 1996–1999 докторант Інституту філософії НАН України, по закінченню докторантури у 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю «Релігієзнавство» за темою «Етнологія релігії: традиція вітчизняного осмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії та етносу».

У 1979–1983 роках працювала інспектором Президії АН УРСР.

У 1988–2004 рр. – старший викладач, з 1992 – доцент, 2002–2004 – професор кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 1992 року – науковий співробітник Інституту філософії НАН України.

У 1999–2003 рр. – провідний науковий співробітник Інституту філософії НАН України, з 2003 року завідувач відділу історії релігії та практичного релігієзнавства Інституту філософії НАН України.

З 2016 р. по сьогодні – завідувач відділу філософії та історії релігії Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної Академії наук України; професор Національного університету «Києво-Могилянська академія».

З березня 2020 р. – професор (погодинно) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

Канд. дис. «Філософський аналіз православно-богословської концепції моральних якостей людини» (1989). Докт дис. «Етнологія релігії: традиція вітчизняного осмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії та етносу» (2000).

Фундатор укр. школи етнологів релігії, дослідників. Віце-президент Укр. асоціації релігієзнавців, голова Коорд. ради країн СНД і Балтії з теоретичних і практичних проблем релігієзнавства, віце-президент Укр. асоціації реліг. свободи НРТ. Автор бл. 300 праць, зокрема: Культура релігійного життя. Вибрані праці. К., 2011; Етнологія релігії: теоретичні проблеми, вітчизняна традиція осмислення. К., 2000; Нові релігійні течії в Україні. Огляд, документи, переклади. К., 2001 (у співавтор.).

З грудня 2018 р. – член редакційної колегії з спеціальності «Філософія» наукового журналу «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія».

Наукове стажування (участь у конфренції): Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Українська асоціація релігієзнавців, ТОВ «Міжнародна академія медичних та соціальних наук Аспендос» (Лондон, Великобританія), Міжнародний науково-освітній центр (Таллін, Естонія) – Міжнародна науково-практична конференція «Modern Tendencies of Dialogue in Multidenominational Society: Philosophical, Religious, Legal View» (12.11.2020 р.), обсягом 0,2 кредити ЄКТС / 6 годин,  сертифікат № MTDMS-2020-0014 від 12.11.2020 р.

Наукове стажування (участь у конференції): Конгрес Міжнародних Східноєвропейських досліджень на тему «Історія Православних Церков» (6-7 червня 2020 р.),  обсягом 0,4 кредити ЄКТС / 12 годин.

Наукове стажування: цикл вебінарів Clarivete Analytics company Web of Science Group (сертифікати учасника) на теми: «Публікації в міжнародних виданнях» (8 червня 2020 р.); «Що нам готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection» (10 червня 2020 р.); «Профіль установи у Web of Science: створення, корегування, використання» (9 червня 2020 р.); «Аналітичний інструмент In Cites для установ і науковця» (10 липня 2020 р.), обсягом 0,8 кредити ЄКТС / 24 години.

Наукове стажування: ГО «Майстерня Академічного Релігієзнавства» Літня релігієзнавча школа-онлайн на тему «Релігія і розваги» (10-16 серпня 2020 р.),  обсягом 0,65 кредити ЄКТС / 20 годин.

Участь в конференції: ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого» – Міжнародна науково-практична конференція: «Життя і діяльність владики Софрона Мудрого» (27-30 листопада 2023 р.), обсягом 1 кредит ЄКТС / 30 годин, сертифікат № 316 від 30.11.2023 р.


Службова адреса:

Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Владики Софрона Мудрого, 22,
тел.: +38-098-099-20-17

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Сфера наукових інтересів: релігієзнавство, історія релігій, свобода віросповідання, державно-церковні відносини.


Перелік наукових праць:

1. Филипович Л. О. Філософський аналіз православно-богословської концепції моральних якостей людини: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук / Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. Київ, 1989.

2. Филипович Л. О. Етнологія релігії: традиція вітчизняного осмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії і етносу: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук / Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. Київ, 2000.

1. Історія релігії в Україні: у 10-ти т. Т. 9: Релігія і Церква в історії української діаспори. Київ: УВК та УАР, 2013. 906 с. С. 17-24.

2. Релігієзнавство України. В 2-х книгах. Книга перша: Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / за наук. ред. В. Климова та А. Колодного. Київ: УАР, 2013. 439 с. С. 159-179, 195-223, 333-349, 390-409.

3. Практичне релігієзнавство. Київ, 2012. 315 c. С. 60-85, 113-122, 140-152.

4. Бодак В. А., Филипович Л. О. Культурні втрати України в російсько-українській війні (2014–2022 роки): актуалізація проблеми. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. 1421 p. pp. 696-701.

5. Филипович Л. О. Релігійні виміри національної ідеї: сучасні небезпеки. Трансформація української національної ідеї / упоряд. О. Доній. Київ: Наш формат, 2019. С. 257-265.

6. Филипович Л., Горкуша О. Майдан і Церква: хроніка подій та експерттні оцінки. Київ: Самміт-книга, 2014. 650 с.

1. Филипович Л. О. Історія та практика державно-церковних відносин: силабус з дисципліни для студентів спеціальності 041 – «Богослов’я» за ОР магістра / Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2019. 9 с.

2. Филипович Л. О. Свобода релігії: світовий та український виміри: силабус з дисципліни для студентів спеціальності 041 – «Богослов’я» за ОР магістра / Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2019. 8 с.

3. Филипович Л. О. Історія та практика державно-церковних відносин: силабус з дисципліни для студентів спеціальності 041 – «Богослов’я» за ОР магістра / Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2021. 9 с.

4. Филипович Л. О. Свобода релігії: світовий та український виміри: силабус з дисципліни для студентів спеціальності 041 – «Богослов’я» за ОР магістра / Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2021. 8 с.

5. Филипович Л. О. Силабус навчальної дисципліни «Державно-церковні відносини» для студентів 1 курсу ОПП «Богослов’я» за другим магістерським рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ: ІФАІЗ, 2022. 10 с. 

6. Филипович Л. О. Силабус навчальної дисципліни «Релігія в інформаційному просторі» для студентів 1 курсу ОПП «Богослов’я» за другим магістерським рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ: ІФАІЗ, 2022. 10 с.

7. Филипович Л. О. Силабус навчальної дисципліни «Релігія перед викликами сучасної цивілізації» для студентів 1 курсу ОПП «Богослов’я» за другим магістерським рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ: ІФАІЗ, 2022. 10 с.

1.  Филипович Л., Титаренко В., Горкуша О. Контекстуалізація як один з основних методологічних підходів релігієзнавчих досліджень періодів російсько-української війни // Філософська думка. 2023. № 1. С. 7–25. 

2. Колодний А., Филипович Л. Свобода релігії в Україні: виклики в часі російсько-української війни // Філософська думка. 2023. № 1. С. 111–130. 

3. Fylypovych L. He Realities of Current Orthodox Life in Ukraine during the Russian-Ukrainian War // Studia Universitatis Babes-Bolyai. Theologia Catholica Latina. 2023. Vol. 68. No. 1. pp. 7-25. 

4. Tytarenko V., Fylypovych L., Vladychenko L. Scholarly Study of Religion in Ukraine. Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. 2022. Vol. 42. Iss. 3, Article 3. DOI.

5. Колодний А., Филипович Л. Іван Огієнко про право України на свою православну автокефалію. Науковий щорічник «Історія релігій в Україні» / гол. ред. І. Орлевич; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Львів: Видавничий відділ Львівського музею історії релігії «Логос», 2022. Вип. 32. С. 5-15. 

6. Kolodnyi A., Fylypovych L. The Russian-Ukrainian war of 2014-2022: Monitoring of state-confessional relations in Ukraine // Skhid. 2022. Vol. 3, No 4. pp. 17–22. 

7. Колодний А., Филипович Л. Розвиток релігієзнавства у незалежній Україні: досвід Відділення релігієзнавства: Основні дослідницькі напрями та відділи Інституту. // Філософська думка. 2021. № 4. С. 86–97.

8. Tytarenko V., Fylypovych L. (2021). Transformation of religious values: dimensions of religious studies and sociology // Skhid. 2021. Vol. 1, No 3. pp. 45–51.

9. Филипович Л. О. Рецензія на трьохтомну монографію «Історія релігій» Олега Шепетяка (Жовква: Місіонер, 2019-2020). Українське релігієзнавство. 2021. № 94. С. 127-137.

10. Пивоварова Н., Филипович Л. (2021). Релігійні меншини як духовно-соціальна реальність поліконфесійної України та об’єкт соціологічного дослідження. Науково-теоретичний альманах Грані. 2021. Т. 24, № 6. С. 69-80.

11. Fylypovych L., Kolodnyi A. The Culture of State-Church and Church-State Relations: The Ukrainian Case. Roczniki Kulturoznawcze. 2021. Vol. XII, n. 2. pp. 9-30.

12. Liudmyla Fylypovych, Robert T Ptaszek, Iryna Starovoit. A few Words from Editors // Roczniki Kulturoznawcze. 2021. Vol. XII, n. 2. pp. 5-6. 

13. Горкуша О. В., Филипович Л. О. Концепт «Український світ» як когнітивний ідентифікатор життєвого простору сучасних українгців (філософсько-релігієзнавчий аналіз) // Українське релігієзнавство. 2021. Вип. 93. С. 13-31. 

14. Филипович Л. О., Титаренко В. В. Релігія як цінність і релігійні цінності: релігієзнавчі і соціологічні виміри // Мультиверсум: філософський альманах. 2021. Вип. 1. С. 71-86. 

15. Филипович Л. О. Огляд онлайн-конференції «Свідки Єгови та їхні опоненти: Росія, Захід, і не тільки // Релігійна свобода. 2020. Вип. 25. С. 96-99.

16. Fylypovych L. History of Scientific Study of Religion and current state of Religious Studies in Ukraine // Tomáš Bubík, Henryk Hoffmann (eds.), Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Open. The Academic Study of Religion in Eastern Europe, Brill Publishing House, Leiden 2015. С. 239-275.

 

17. Tytarenko V., Fylypovych L., Vladychenko L. Scholarly Study of Religion in Ukraine. Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. 2022. Vol. 42. Iss. 3, Article 3.

1. Филипович Л. О. (рценезент): Сакральне та туризм: матеріали міжнародньої науково-практичної конференції (Київ, 28 квітня 2023 р.). Київ:ТОВ «Геопринт», 2023. 325 с. 

2. Филипович Л. Сучасна міграція українців як наслідок російської агресії: проблема духовної опіки. Graal of Science. 18-19: IV CISP Conference «An integrated approach to science modernization: methods, models and multidisciplinarity». С. 291-296.

3. Християнські церкви України в умовах формування громадянського суспільства // 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього: М-ли ХІ науково-практ.конференції. – К.: НАУ, 2011. – 404 с. – С. 102-109. 

4. Духовна єдність українців: досвід осмислення і формування митрополитами Андреєм (Шептицьким) та Іларіоном (Огієнком) // Іван Огієнко (митрополит Іларіон) – патріот, вчений, богослов. Ювілейний науковий збірник. За ред. А.Колодного. – К., 2012. – 216 с. – С. 103-110. 

5. Релігія як складова соціально-політичних процесів: український контекст // Історія релігій в Україні. Наук. щорічник. Упор. О.Киричук та ін.. – Львів: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії. Вид-во «Логос», 2014. – Книга ІІ. – 642 с. – С. 254-261. 

6. Духовна освіта в контексті становлення державно-церковних відносин // Релігія та освіта: сучасний та історичний контекст взаємовідносин // Українське релігієзнавство. – 2014. №70. – С. 61-65. 

7. Революція Гідності як місце дії громадянської Церкви // Історія релігій в Україні. Наук. щорічник - 2015. - Кн. 1. – Львів: Логос, 2015. – 656 с. – С. 593-601. 

8. Публічна релігія і публічна політика в Україні: зовнішні та внутрішні ризики // Інституалізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів: матеріали щорічн. Всеукр.наук.-практ.конф.за міжнар.участю: у 5 т. / за заг.ред. А.П.Савкова, М.М.Білинської, О.М.Петроє. – Київ: НАДУ, 2019. – Т.2. – 116 с. – С. 107-109.

9. Пріоритети католицької соціальної доктрини у визначеннях Другого Ватиканського собору // Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору. Серія наук. зб. Вип 5. – К.: УАР, 2013. – С. 69-76. 

10. Духовна Україна в контексті світових релігійних процесів // Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини. Мат-ли наук. конф. – Галич: Івв Нац. Зап-ка «Давній Галич, 2013. – С. 52-59. 

11. Виклики релігійної свободи національній ідентичності // Релігійна безпека/небезпека України. Збірник наукових праць і матеріалів. За ред. проф. Анатолія Колодного. - Київ: УАР, 2019. - 316 с. – С. 43-47. 

12. Нові релігійні течії: чинники сприяння чи протидії національній розбудові України? // Релігійна безпека/небезпека України. Збірник наукових праць і матеріалів. За ред. проф. Анатолія Колодного. - Київ: УАР, 2019. - 316 с. – С. 43-47, 184-192.

13. Національна ідентичність в ситуації релігійної свободи // Феномен свободи в контексті цивілізаційних викликів ХХІ століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 24-25 травня 2019, м. Львів. - Львів, 2019. - 352 с. – С. 305-313.

14. Публічна релігія і публічна політика в Україні: зовнішні та внутрішні ризики // Інституалізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів: матеріали щорічн. Всеукр.наук.-практ.конф.за міжнар.участю: у 5 т. / за заг.ред. А.П.Савкова, М.М.Білинської, О.М.Петроє. – Київ: НАДУ, 2019. – Т.2. – 116 с. – С. 107-109.