Филипович Людмила Олександрівна

 

Посада: професор (погодинно) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Науковий ступінь: доктор філософських наук.

Вчене звання: професор.

 

 

* за ОПП «Богослов’я» (ОС бакалавра): –.

за ОПП «Богослов’я» (ОС магістра): Історія та практика церковно-державних відносин.

* Народилися 07.08.1956 р. у м. Чернівці, Україна.

1973 року поступила на історичний факультет Чернівецького державного університету, згодом продовжила навчання в Омському державному університеті, який закінчила у 1979 році.

У 1983–1988 роках навчалась в аспірантурі Інституту філософії НАН України, по закінченню якої у 1989 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських на тему: «Філософський аналіз православно-богословської концепції моральних якостей людини».

У 1996–1999 докторант Інституту філософії НАН України, по закінченню докторантури у 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю «Релігієзнавство» за темою «Етнологія релігії: традиція вітчизняного осмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії та етносу».

У 1979–1983 роках працювала інспектором Президії АН УРСР.

У 1988–2004 рр. – старший викладач, з 1992 – доцент, 2002–2004 – професор кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 1992 року – науковий співробітник Інституту філософії НАН України.

У 1999–2003 рр. – провідний науковий співробітник Інституту філософії НАН України, з 2003 року завідувач відділу історії релігії та практичного релігієзнавства Інституту філософії НАН України.

З 2016 р. по сьогодні – завідувач відділу філософії та історії релігії Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної Академії наук України; професор Національного університету «Києво-Могилянська академія».

З березня 2020 р. – професор (погодинно) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

Канд. дис. «Філософський аналіз православно-богословської концепції моральних якостей людини» (1989). Докт дис. «Етнологія релігії: традиція вітчизняного осмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії та етносу» (2000).

Фундатор укр. школи етнологів релігії, дослідників. Віце-президент Укр. асоціації релігієзнавців, голова Коорд. ради країн СНД і Балтії з теоретичних і практичних проблем релігієзнавства, віце-президент Укр. асоціації реліг. свободи НРТ. Автор бл. 300 праць, зокрема: Культура релігійного життя. Вибрані праці. К., 2011; Етнологія релігії: теоретичні проблеми, вітчизняна традиція осмислення. К., 2000; Нові релігійні течії в Україні. Огляд, документи, переклади. К., 2001 (у співавтор.).

З грудня 2018 р. – член редакційної колегії з спеціальності «Філософія» наукового журналу «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія».

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=tNUtdNIAAAAJ

ORCID: 

Web of Science ResearcherID: 

На порталі НБУВ: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0002681

Academia.edu: 


Службова адреса:

Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська 22,
тел./факс: +38-034-272-47-30

Електронна пошта


Сфера наукових інтересів: історія реліг. і релігієзнав. думки України, історія та етнологія релігії, нові реліг. течії, релігія і релігійність в сучасн. світі, реліг. свобода, держ.-церк. відносини, релігієзнав. освіта, релігія і масмедіа.


Перелік наукових праць: