Управління академією

Ректор академії:

митрофорний протоієрей д-р Олександр ЛЕВИЦЬКИЙ

Проректори:

Проректор з навчально-методичної роботи - прот. д-р Андрій Чорненко

Проректор з наукової роботи - к.п.н., доц. Олег Михайлович Білоус

Вчена Рада ІФА:

Голова - митр. прот. д-р Олександр Левицький, Ректор ІФА

Вчений секретар - п. Іванна Ярославівна Стрихар, директор бібліотеки ІФА

Кафедри:

Кафедра богослов’я – завідувач кафедри прот. д-р Василь Гоголь
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін – завідувач кафедри к.і.н. Руслан Іванович Делятинський

Навчально-наукові інститути:

Інститут постійної священичої формації – директор митр. прот. д-р Олег Каськів
Дяківсько-регентський інститут – директор п. Любов Терлецька
Інститут Вищої Релігійної Культури - директор о. Назар Кібель

Науково-дослідні інститути:

Інститут канонічного права – директор прот. д-р Олександр Левицький
Інститут родини і капеланства – директор прот. ліц. Руслан П’яста
Інститут історії Церкви – директор к.і.н, доцент п. Олег Єгрешій

Редакція «Наукового вісника ІФА «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія»:

Голова редакційної колегії - Митрополит і Архієпископ Кир Володимир ВІЙТИШИН
Головний редактор - прот. д-р Річард Горбань
Редакційна колегія.

Науковий відділ ІФА:

керівник - к.п.н., доц. Олег Михайлович Білоус

Директор бібліотеки - п. Іванна Ярославівна Стрихар

Завідувач навчально-методичним сектором - о. Назар Кібель

Секретар ректорату, адміністратор ЄДЕБО – прот. Роман Боярський

Комп’ютерні лабораторії: № 1, № 2, № 3.