Горбань Річард Анатолійович

 

Посада: професор (погодинно) кафедри богослов’я.

Науковий ступінь: доктор філософських наук.

Вчене звання: професор.

Духовний сан: протоієрей УГКЦ.

 

 

 

* за ОПП «Богослов’я» (ОС бакалавра): Догматичне богослов’я.

* за ОПП «Богослов’я» (ОС магістра): Вибрані питання догматичного богослов’я, Богословська антропологія, Магістерська дипломна робота.

* Народився 5 жовтня 1971 року в с. Ромни Ромнинського району Амурської області, Громадянин України.

З 1992 по 1998 роки навчався у Вищій Духовній Семінарії при теологічному факультеті Люблінського католицького університету (м. Люблін, Польща) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю 8.030103 «Богослов’я» (теологія) та здобув кваліфікацію магістра теології (диплом магістра № 9552);

З 1999 по 2003 роки навчався в аспірантурі Люблінського католицького університету (Інститут догматичної теології), (свідоцтво про закінчення аспірантури № 1062);

9 червня 2001 року склав на «відмінно» ліцензіатські іспити з догматичної теології в Люблінському католицькому університеті (теологічний факультет) та здобув ступінь ліцензіата догматичної теології (диплом ліцензіата № 1101);

27 березня 2003 року з відзнакою захистив докторську дисертацію «Теологія історії в теоретичній спадщині Миколи Бердяєва» у спеціалізованій вченій раді Люблінського католицького університету і здобув науковий ступінь доктора теологічних наук зі спеціальності «Догматична теологія» (диплом доктора наук № 1062);

З 1 жовтня 2006 року до 30 вересня 2007 року прикріплений до відділу філософії релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України для складання кандидатських іспитів та написання дисертації за спеціальністю 09.00.11-релігієзнавство (рішення Вченої ради  Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України від 3 жовтня 2006 р., протокол №8);

З 2007 по 2010 роки навчався на юридичному факультеті Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького і отримав другу повну вищу освіту за спеціальністю 8.060101 «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістра права, викладача юридичних дисциплін (диплом магістра з відзнакою ВА № 39647997).

28.08.1998 року – піддияконські свячення;

19.08.2001 року – дияконські свячення в катедральному Соборі Святого Воскресіння ГНІХ в м. Івано-Франківську (Святитель Єпископ проф., д-р Кир Софрон Мудрий);

24.03.2002 року – священичі свячення в катедральному Соборі Святого Воскресіння ГНІХ в м. Івано-Франківську (Святитель Єпископ проф., д-р Кир Софрон Мудрий).

2001 року прийнятий на посаду викладача кафедри соціально-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва (наказ № 67 від 01.09.2001 р.);

2002 року призначений на посаду викладача Івано-Франківської Теологічної Академії та Івано-Франківської Духовної Семінарії (за благословенням Правлячого Єпископа Кир Софрона Мудрого від 17.10.2002 р.);

2003 року призначений координатором до справ організації курсу лекцій з процесуального права, читаного викладачами Люблінського католицького університету для правників церковних трибуналів УГКЦ (наказ № 066 від 16.10.2003 р.);

2004 року, на виконання звернення Патріарха УГКЦ Блаженнішого Любомира (за № Р. 204/71 від 08.04.04), призначений головою Комісії з питань євангелізації в Івано-Франківській єпархії (декрет № 9 від 23.04.2004 року, повторно декрет № 29 від 21.06.2007 року);

2004 року призначений вченим секретарем Вченої Ради Івано-Франківської Теологічної Академії та керівником магістерських студій в ІФТА (наказ № 045 від 08.09.2004 р.);

2004 року призначений на посаду завідувача кафедри догматичної теології Івано-Франківської Теологічної Академії (наказ № 068 від 23.12.2004 р.);

2004 року призначений членом Синодального комітету з написання Катехизму Української Греко-Католицької Церкви (декрет № 22 від 27.12.2004 р.);

2006 року призначений на посаду віце-ректора з наукової роботи Івано-Франківської Теологічної Академії (декрет від 19.06.2006 р., повторно декрет від 19.09.2007 р.);

2006 року призначений членом Пресвітерської Ради Івано-Франківської Єпархії УГКЦ (декрет №25 від 8 вересня 2006 р.);

2006-2018 роки - віце-ректор (проректор) з наукової роботи Івано-Франківської Теологічної Академії УГКЦ (декрет від 19.06.2006 р., повторно декрет від 19.09.2007 р.)

2007 року призначений на посаду головного редактора Наукового вісника Івано-Франківської Теологічної Академії «Добрий Пастир» (наказ № 009а від 21.03.2007 р.);

2007 року призначений членом Ради філософсько-теологічного факультету Івано-Франківської Теологічної Академії (наказ № 039 від 19.11.2007 р.);

2008 року призначений парохом парафії «Святого пророка Іллі» Івано-Франківського деканату Івано-Франківської єпархії УГКЦ (декрет № 37 за вих. № 656 від 10.07.2008 р.);

2008 року призначений членом Екзаменаційної Комісії для перевірки знань кандидатів до дияконських та ієрейських свячень (декрет № 42 за вих. № 756 від 23.09.2008 р.);

2008 року переведений на посаду старшого викладача кафедри історії мистецтв та гуманітарних наук Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (наказ № 195 від 03.11.2008 р.);

2010 року призначений членом приймальної комісії для проведення вступних екзаменів до Івано-Франківської Духовної Семінарії (наказ по Духовній Семінарії за вих. № 012/10 від 10.06.2010 р.).


Службова адреса:

Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська 22,
тел./факс: +38-034-272-47-30

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Сфера наукових інтересів: Догматичне богослов’я.


Перелік наукових праць:

1. Горбань Р. А. Персоналізм   Миколи   Бердяєва // Науковий   вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 198. Філософія. –  Чернівці: Рута, 2004. – С. 23-26.

2. Горбань Р. А. Есхатологія    в    богословсько-філософській    думці М. О. Бердяєва // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 203-204. Філософія. – Чернівці: Золоті литаври, 2004. – С. 99-106.

3. Горбань Р. А. Єврейська свідомість "історичного" в історіософії М. Бердяєва // Науковий вісник Чернівецького університету:  Збірник наукових праць. – Випуск 249-250. Філософія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 100-102.

4. Горбань Р. А. Соціогенез богослов'я історії  // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Випуск VII. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С. 136-144.

5. Горбань Р. А. Теологічно-філософська антропологія М. Бердяєва // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 291-292. Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 137-139.

6. Горбань Р. А. Час як фундаментальна структура історії у вченні М. Бердяєва // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 301-302. Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 23-28.

7. Горбань Р. А. Належність до Церкви sui iuris та її зміна згідно з чинним церковним законодавством: Коментар правових норм. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – 100 с.

8. Горбань Р. А. Знання і віра у філософсько-теологічній думці Миколи Бердяєва // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії “Добрий Пастир”: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківської теологічної академії, 2007. – № 1. Теологія. – С. 40-50.

9. Горбань Р. А. Плюралізм підходів у теології історії // Мультиверсум. Філософський альманах: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. В. Лях. – Вип. 67. –  К., 2008. – С. 24-33.

10. Горбань Р. А. Предмет теології історії // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України / Гол. ред. А. М. Колодний. – № 45. – К., 2008. – С. 168-176.

11. Gorban R. A. Kwestia personalizmu ukraińskiego // Roczniki Teologiczne. – Tom LV, zeszyt 2. Teologia dogmatyczna / Red. nacz. Krz. Guzowski. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2008. – S. 167-177.

12. Горбань Р. А. Суспільний вимір особи згідно з християнським реляційним персоналізмом Чеслава Станіслава Бартніка // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ “Добрий Пастир”. Теологія: Щорічний збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківської теологічної академії, 2009. – № 2. – С. 78-89.

1. Горбань Р. А. Есхатологія в богословсько-філософській думці М. О. Бердяєва: Доповідь на міжнародній науково-практичній конференції “Релігія і громадянське суспільство в Україні” (Чернівці, 27-28 квітня 2004 р.) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 203-204. Філософія. – Чернівці: Золоті литаври, 2004. – С. 99-106.

2. Горбань Р. А. Теологічно-філософська антропологія М. Бердяєва: Доповідь на міжнародній науковій конференції “Релігія і суспільство: нові преференції” (Чернівці, 27-28 квітня 2006 р.) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 291-292. Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 137-139.

3. Горбань Р. А. Наукова діяльність Івано-Франківської Теологічної Академії: Доповідь на міжнародній науковій конференції з нагоди 85-ої річниці заснування Українського Богословського Наукового Товариства (Львів, 15-16 грудня 2008 р.).

4. Горбань Р. А. Суспільний вимір особи згідно з християнським реляційним персоналізмом Чеслава Станіслава Бартніка: Доповідь на ІІ Всеукраїнській науково-теоретичній конференції “Християнська етика як джерело українського права” (Івано-Франківськ, 7 березня 2009 р.) // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ “Добрий Пастир”. Теологія: Щорічний збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківської теологічної академії, 2009. – № 2. – С. 78-89.


Окрім цього, професор, доктор о. Річард Горбань є автором численних наукових публікацій, присвячених християнській теологічно-філософській думці та питанням сучасного українського академічного релігієзнавства. Розробив (на основі методичних рекомендацій Синодальної Комісії богословської освіти і виховання УГКЦ) та читає курс лекцій з Догматичного богослов’я для студентів Івано-Франківської Академії Івана Золотоустого  та Івано-Франківської  Духовної Семінарії спеціальності 041 Богослов’я.