Документи Приймальної комісії ІФА

► Наказ про організацію Приймальної комісії 2018 р.;

► Положення про приймальну комісію Академії;

► Правила прийому до Академії 2019 року;

► План роботи Приймальної комісії Академії на 2019 рік;

► Протоколи засідань Приймальної комісії Академії.