Офіційні документи Академії

Статут Академії

► Положення про Вчену раду Академії

► Положення про кафедру

► Положення про освітній процес

Положення про наукову роботу

Положення про студентське самоврядування

Положення про екзаменаційну комісію

► Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення студентів у ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого"