Акредитація освітніх програм

 

БОГОСЛОВ’Я ОР БАКАЛАВР

 

► Наказ 258-акр-1/а від 02.03.2023 р. про підготовку до акредитації освітньо-професійної програми "Богослов’я" спеціальності 041 "Богослов’я" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого"

 
БОГОСЛОВ’Я ОР МАГІСТР - 2020/2021 рр.

 

Рішення Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти за наслідками розгляду акредитаційної справи від 23.02.2021 р.

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми 041 Богослов’я ОР Магістр від 27.01.2021 р.

Звіт Експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 041 Богослов’я ОР Магістр від 05.01.2021 р.

► Орієнтовна програма заходів на 2 дні роботи експертної групи НАЗЯВО у ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого" (17-18.12.2020 р.)

Наказ № 1798-Е від 09.12.2020 р. Про призначення експертної групи

► Заява про акредитацію освітньої програми спеціальності 041 Богослов’я ОР магістр від 04.12.2020 р.

► Відомості про самооцінювання освітньої програми спеціальності 041 Богослов’я ОР магістр від 04.12.2020 р.

► Повідомлення від 16.10.2020 р. про зміну інформації про гаранта освітньої програми спеціальності 041 Богослов’я ОР магістр

► Наказ 161/а від 29.09.2020 р. про зміну гаранта освітньої програми спеціальності 041 Богослов’я ОР магістр

► Повідомлення до НАЗЯВО від 30.07.2020 р. про намір акредитувати освітню програму спеціальності 041 Богослов’я ОР магістр

► Наказ 138/а від 27.05.2020 р. про підготовку до акредитації освітньої програми спеціальності 041 Богослов’я ОР магістр