МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО

Міжнародне співробітництво є складовою частиною діяльності Івано-Франківської академії Івана Золотоустого.

Завданням міжнародної діяльності Академії є інтегрування у світове освітянське і наукове співтовариство шляхом розширення академічної мобільності студентів і науковців, а також їх участь у міжнародних проектах, програмах і спільних наукових дослідженнях.


Пріоритетні напрями міжнародної діяльності Академії:

підписання і реалізація двосторонніх і багатосторонніх угод про співробітництво із зарубіжними закладами вищої освіти, міжнародними організаціями, установами тощо з метою вивчення досвіду професійної підготовки (перепідготовки), проведення спільних наукових заходів, обміну науково-методичною продукцією, академічного обміну студентами і науково-педагогічними працівниками;

 налагодження контактів у сфері спільного виконання науково-практичних проектів, зокрема шляхом створення спільних творчих колективів;

 проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів;

 пошук та розповсюдження інформації щодо міжнародних програм обміну, надання стипендій та грантів, конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів тощо;

 налагодження зв’язків з міжнародними організаціями з метою можливого залучення коштів останніх для реалізації навчальних і наукових програм, проектів щодо вдосконалення підготовки бакалаврів і магістрів та матеріально-технічного забезпечення Академії;

 взаємодія з представництвами міжнародних організацій для налагодження участі Академії у міжнародних науково-практичних заходах, а також можливість налагодження та розвитку співпраці із закордонними навчальними закладами;

 організація участі у спільних міжнародних проектах і програмах.


Протягом 2018-2020 років Академія співпрацює в галузі міжнародного освітнього і наукового співробітництва із науковцями, експертами, аналітиками Тілбурського університету (Нідерланди), Лондонської єпархієї Пресвятої Родини УГКЦ (Великобританія), Всесвітньої екологічної коаліції недержавних організацій «Стоп Мецамор», Міжнародного державного екологічного інституту імені Андрія Дмитровича Сахарова Білоруського державного університету (Республіка Білорусь), префектури повіту Марамуреш (Румунія), Діоцезії Новара (Італійська Республіка), Курії Апостольського Візитатора для греко-католиків Білорусі (Республіка Білорусь), Місійної станиці блаженного Миколи Чарнецького (Бельгія).

В галузі релігійної безпеки, міжрелігійного діалогу, гібридних загроз і викликів та з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України, а також в контексті співпраці між політологами проректор з наукової роботи, кандидат політичних наук Олег Білоус реалізовує науково-освітнє співробітництво з професором Нікою Чітадзе з Міжнародного Чорноморського університету (Грузія), паном Віліусом Камінскасом з Литовської асоціації атлантичного договору (Литовська Республіка), пані Світланою Ротаєнко з Центру інформації та документації НАТО в Україні, професором Даріушом Шеліговским з Польського інституту міжнародних відносин (Республіка Польща), доктором Аудріусом Скайстісом з Департаменту культурної спадщини при Міністерстві культури Литви (Литва), паном Марком Войджером з Центру дипломатії та глобальної взаємодії Пенна Байдена при Університеті Пенсільванії (США) і Центру дослідження європейської політики (США), аналітиком, журналістом телеканалу «Мтаварі» Тенгізом Гоготішвілі (Грузія), політологом Вахтангом Цоцонавою (Грузія).

В межах міжнародної співпраці доктор філософських наук, професор Людмила Филипович координує Раду з теоретичногоі практичного релігієзнавства країн Центральної і Східної Європи, здійснює науково-експертне співробітництво із представниками Міжнародної Асоціацієї історії релігії, Європейської асоціацієї дослідників релігії, Міжнародної Академії свободи релігій і віросповідань, Інституту релігієзнавства Ягеллонського університету (Польща), Російського товариством дослідників релігії, Московської асоціацією викладачів релігієзнавства, Інституту філософії Білоруської академії наук, Міжнародної Mormon History Association.

Професор Людмила Филипович протягом 2018-2020 років була членом оргкомітетів багатьох міжнародних конференцій, наприклад «Public Religion, Ambient Faith», «Everyday Diplomacy: Religious Encounters from the Baltics to the Black Sea» тощо, виступала ініціатором та організатором українських секцій на міжнародних конференціях, виступала консультантом грантових проектів.

Професор Людмила Филипович підготувала для зарубіжних журналів та видавництва рецензії на англомовні книжки, які видані за кордоном, наприклад «Religion. Nation. State», «Churches in the Ukrainian Crisis» тощо. Рецензує міжнародні проекти, наприклад для Міністерства науки Республіки Польщі.

Професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор філософських наук Людмила Филипович є українським координатором Української асоціації релігієзнавців в Міжнародній асоціації історії релігій, Європейській асоціації дослідників релігії, Координаційній раді країн Центральної і Східної Європи з теоретичного і практичного релігієзнавства.

З 2019 року в рамках студентської мобільності Академія співпрацює з Івано-Франківським відділенням Державного підприємства «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України» в рамках студентської програми літніх стажувань та практик «ZAV GERMANY». Програма «ZAV GERMANY» є аналогом світової програми «Work and travel USA». Це державна програма Німеччини, яка дає можливість студентам очної форми навчання впродовж літніх і зимових канікул жити і працювати в Німеччині.