Управління академією

Ректор академії:

митр. прот. д-р Олександр Левицький

Проректори:

Проректор з навчально-методичної роботи - прот. д-р Андрій Чорненко

Проректор з наукової роботи - к.п.н., доц. Олег Михайлович Білоус

Вчена Рада ІФА:

Голова - митр. прот. д-р Олександр Левицький, Ректор ІФА

Вчена секретарка - п. Іванна Ярославівна Стрихар, директорка бібліотеки ІФА

Факультети:

Факультет гуманітарних наук - в.о. декана факультету протоієрей д-р Василь Гоголь

Кафедри:

Кафедра богослов’я – завідувач кафедри протоієрей д-р Василь Гоголь
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін – завідувач кафедри к.і.н. Руслан Іванович Делятинський

Навчально-наукові інститути:

Катехитично-педагогічний навчально-науковий інститут директорка с. Віталія Іванюк
Дяківсько-регентський навчально-науковий інститут директорка п. Любов Терлецька

Інститут постійної священичої формації – директор митр. прот. д-р Олег Каськів
Інститут Вищої Релігійної Культури
директор о. Анатолій Козак

Науково-дослідні інститути:

Інститут канонічного права – директор митр. прот. д-р Олександр Левицький
Інститут родини і капеланства – директор прот. ліц. Руслан П’яста
Інститут історії Церкви – директор к.і.н, доцент п. Олег Єгрешій

Редакція «Наукового вісника ІФА «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія»:

Голова редакційної колегії - Митрополит і Архієпископ Кир Володимир ВІЙТИШИН
Головний редактор - прот. д-р Річард Горбань

Відповідальний секретар - с. Андрея Маслій
Редакційна колегія.

Науковий відділ ІФА:

керівник - к.п.н., доц. Олег Михайлович Білоус

Директорка бібліотеки - п. Іванна Ярославівна Стрихар

Завідувач навчально-методичним сектором - о. Назар Кібель

Секретар ректорату, адміністратор ЄДЕБО – прот. Роман Боярський

Комп’ютерні лабораторії: № 1, № 2, № 3.