Єгрешій Олег Ігорович

 

Посада: директор (на громадських засадах) Науково-дослідного інституту історії Церкви.

Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Вчене звання: доцент.

 

 

* Народився 19 жовтня 1974 року в м. Івано-Франківську, Україна.

У 1981 – 1987 рр. – навчання в Івано-Франківській середній школі № 5.

У 1987– 1991 рр. – навчання в Івано-Франківській середній школі № 20.

У 1991–1996 рр. – навчався на історичному факультеті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 1999 р. по 2002 р. – аспірант кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2008 р. переміг в номінації «Молодий вчений року».

1996–1999 рр. – вчитель історії України, всесвітньої історії та правознавства Богородчанського військово-спортивного ліцею-інтернату.

1997–1999 р. – вчитель історії Павлівської ЗОШ.

1996–2018 рр. – викладач (погодинно) Івано-Франківського теологічно-катехитичного духовного інституту УГКЦ (з 2000 р. – Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ, з 2014  - Івано-Франківського богословського університету імені святого Івана Золотоустого УГКЦ).

2002–2006 рр. – асистент (за основним місцем роботи) кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2006 р. – по тепер – доцент (за основним місцем роботи) кафедри історії України (з 2018 р. – кафедри історії України та методики викладання історії) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У листопаді 2010 р. – отримав вчене звання доцента.

З жовтня 2014 р. – директор (на громадських засадах) Інституту історії Церкви Івано-Франківського богословського університету імені Івана Золотоустого.

З вересня 2018 р. – доцент (погодинно) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

З січня 2019 р. – по тепер – директор (на громадських засадах) Науково-дослідного інституту історії Церкви ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

У листопаді 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Суспільно-політична і культурно-просвітницька діяльність єпископа Григорія Хомишина (1904–1945)».

З 2009 р. – відповідальний секретар фахового наукового журналу з історії “Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис”.

З 2014 р. є членом громадської організації «Поступовий гурт франківців».

З 2015 р. – член Національної спілки краєзнавців України

2014–2018 р. – організатор серії всеукраїнських і регіональних наукових конференцій з історії Української Греко-Католицької Церкви, учасник наукових круглих столів.

З грудня 2018 р. – член редакційної колегії з спеціальності «Богослов’я» наукового журналу «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія».

Автор понад 80 наукових і науково-публіцистичних статей та доповідей на наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях, автор двох монографій, трьох навчальних посібників.


Службова адреса:

Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська 22,
тел./факс: +38-098-099-20-17

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Сфера наукових інтересів: релігійна проблематика, діяльність Української греко-католицької церкви в ХХ ст., історія повсякденності.


Перелік наукових праць:

1. Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин і питання українсько-польського порозуміння 1904-1939 рр. / О.Єгрешій //  Івано-Франківськ: Плай. – 2001. – 71 с.

2. Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин: портрет релігійно-церковного і громадсько-політичного діяча. / О.Єгрешій //   Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. – 168 с.

1. Кугутяк М.В., Єгрешій О.І., Дрогомирецька Л.Р., Храбатин Н.Д. Міжвоєнний період 1919 – 1939 рр. / М.Кугутяк. Станиславів-Станіслав-Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська): монографія / Керівник авторського колективу, головний ред. В.Великочий. – Івано-Франківськ-Львів-Київ: Манускрипт-Львів, 2012. –  С. 74 – 91.

2. Єгрешій О.І., Марчук В.В. Релігійно-церковне життя на Покутті в історичному контексті / О.Єгрешій // Покуття: історико-етнографічний нарис. – Манускрипт-Львів. – 2010. – С. 270 – 289.

3. Єгрешій О. Релігійно-церковне життя. / О.Єгрешій // Стефаниківський край Черемошу і Пруту. Снятинщина. Історико-етнографічний нарис / Керівник авторського колективу і головний редактор А.Королько. – Снятин-Івано-Франківськ-Львів: Манускрипт-Львів. – 2014. –  С. 540 – 573.

4. Єгрешій О.І. Васюта Іван Кирилович. // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / Під ред. професора М.Кугутяка. – Івано-Франківськ: видавець Третяк І.Я.  – 2010. – С.122 – 123.

5. Кугутяк М.В., Єгрешій О.І. Грабовецький Володимир Васильович // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / Під ред. професора М.Кугутяка. – Івано-Франківськ: видавець Третяк І.Я.  – 2010. – С.136 – 138.

6. Кугутяк М.В., Єгрешій О.І. Ісаєвич Ярослав Дмитрович // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / Під ред. професора М.Кугутяка. – Івано-Франківськ: видавець Третяк І.Я.  – 2010. – С.163 – 165.

7. Єгрешій О.І. Рехтман Михайло Наумович // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / Під ред. професора М.Кугутяка. – Івано-Франківськ: видавець Третяк І.Я.  – 2010. – С.240 – 241.

1. Єгрешій О. Державотворча концепція єпископа Григорія Хомишина Вісник Прикарпатського університету Серія історія. / О.Єгрешій //  Івано-Франківськ. – 2001. – № 4-5. – С. 204 – 211.

2. Єгрешій О. Взаємовідносини митрополита Андрея Шептицького і єпископа Григорія Хомишина Галичина// Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ. – 2001. – № 5-6. – С.315 – 321.

3. Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин і український націоналізм. / О.Єгрешій // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці, 2002. – Т. 5. – С. 101 – 104.

4. Єгрешій О. Місце і роль єпископа Григорія Хомишина в українсько-польському порозумінні 1931-1933 рр. / О.Єгрешій // Україна і Польща в ХХ ст.: проблеми історії і політології. Збірник наукових праць.  – К., 2002. – С. 123–126.

5. Єгрешій О. Участь єпископа Григорія Хомишина в національних змаганнях українського народу 1918-1925 рр. / О.Єгрешій //   Обрії: Науково-педагогічний журнал Івано-Франківського ОІППО. – 2002. – № 2. – С. 84 – 88.

6. Єгрешій О. Проблема взаємовідносин культурно-просвітницьких товариств “Скала” і “Просвіта” у 30-х роках ХХ ст. / О.Єгрешій //   Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск до 60-річчя УПА. – Дрогобич, 2002. – С.352 – 361.

7. Єгрешій О. Просвітницька діяльність єпископа Григорія Хомишина в міжвоєнний період. / О.Єгрешій //  Краєзнавець Прикарпаття. – 2004. - № 3. – Січень-червень. – С. 33-34.

8. Єгрешій О. Обрядові дискусії в Галичині першої половини ХХ ст.: спроба історичного аналізу. / О.Єгрешій //   Київська традиція і східний обряд в Українському християнстві (Науковий збірник). – Київ-Тернопіль. – 2004. – с.84–85.

9. Єгрешій О. Клерикальне культурно-просвітницьке товариство “Скала” (1934-1939 рр.): оптимізація чи деконсолідація? / О.Єгрешій //   Україна соборна. Збірник наукових статей. Випуск 2. Частина ІІ. – К., – 2005. – С. 341–349.

10. Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин в контексті українсько-польських взаємин у Галичині 1930-х рр.: нові методологічні контури проблеми. / О.Єгрешій //   Наукові записки Тернопільського національного  педагогічного університету. Серія історія. - № 2. – 2005. – С. 161–164.

11. Єгрешій О. Особливості суспільно-політичної діяльності єпископа Григорія Хомишина напередодні Другої світової війни. / О.Єгрешій //   Історико-культурна спадщина Прикарпаття. Науковий збірник на пошану Петра Арсенича. – Івано-Франківськ: Нова зоря. – 2006. – С. 572–578.

12. Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин і москвофіли: від ідейних розходжень до протистояння (до проблеми становлення Греко-католицького семинаря у Станіславові 1904-1914 рр.). / О.Єгрешій //  Нарис історії Івано-Франківської (Станіславівської) семінарії імені Священномученика Йосафата 1907-2007 рр.  – С.43–54.

13. Єгрешій О. Громадянська позиція єпископа Григорія Хомишина в роки Другої світової війни На вівтар історії України: Ювілейний збірник на пошану академіка АН Вищої школи України, професора В.В.Грабовецького. / О.Єгрешій //  – Івано-Франківськ. 2008. – С. 502–512.

14. Єгрешій О. Культурно-просвітницька діяльність єпископа  Григорія Хомишина в умовах Другої Речі Посполитої Науковий вісник Івано-Франківської Теологічної Академії “Добрий пастир”: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківської Теологічної академії. / О.Єгрешій //   2007. – №1. Теологія.   –   С.155 –159.

15. Єгрешій О. Не маємо права забути! Роздуми над другим етапом захисту наукових робіт проекту Мала Академія наук Краєзнавець Прикарпаття. / О.Єгрешій //   2007. – № 10 (Липень-грудень). – С. 66.

16. Єгрешій О. Суперечності між Українським католицьким союзом та Українською католицькою народною партією у 1930-х рр.: генезис, зміст, наслідки. / О.Єгрешій //   Галичина: всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис . – 2006-2007. –  № 12-13. – С. 118–125. 

17. Єгрешій О., Бурачок Л. Єпископ Григорій Хомишин і Осип Назарук: співпраця, взаємовпливи, ідейні розбіжності. / О.Єгрешій //   Вісник Прикарпатського університету. – Івано-Франківськ. – Вип. ХІІ-ХІІІ. – 2007. – С. 14–24.

18. Єгрешій О., Москалюк М. Єпископ Григорій Хомишин і українське націоналістичне підпілля: історичний досвід та уроки взаємовідносин. / О.Єгрешій // Галичина: всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис.  – 2008. – № 14. – С. 169–173. 

19. Єгрешій О., Москалюк М. Український клерикалізм і націоналізм: співпраця, ідейні розбіжності, пошуки компромісу. / О.Єгрешій //  Галичина: всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2009. – № 15-16. – С. 203–207.

20. Єгрешій О.І.  «Вервиця поколінь» – незнищенна! / О.Єгрешій // Університет. Видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Лютий-Березень. – 2009. – № 13. – С. 10 – 11.

21. Єгрешій О.І. Презентація книг краєзнавця з Покуття / О.Єгрешій //  Краєзнавець Прикарпаття. Регіональний науково-методичний альманах. – Січень-Червень. – 2009. – № 13. – С. 65 – 66.

22. Єгрешій О.І. Дидактично-християнські мотиви приватних листів підпільного греко-католицького священика Ярослава Сірецького/ О.Єгрешій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія  – 2008. – Вип. 3. –  С. 271 – 274.

23. Єгрешій О.І. Депортація політичних спецпоселенців на Далекий Схід (1950 р.): методологія та спроба реалізації / О.Єгрешій // Питання історії України. Збірник наукових праць.  – Чернівці: Технодрук, 2008. – Том 11. –  С. 56 – 104.   

24. Єгрешій О.І. Рецепти любови від станиславівського єпископа Андрея Шептицького. /О.Єгрешій// Франко – Станиславів. Незалежний культурологічний часопис. Івано-Франківськ - Львів: Видавництво Лілея-НВ, 2008. – № 55. – С.121 – 124.

25. Єгрешій О.І. «Хто витерпить до кінця, той таки буде»: спроба історичної регенерації повсякденного життя підпільного греко-католицького священика Ярослава Сірецького/ О.Єгрешій // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – 2008. – 3 (3). – С.90 – 96.                    

26. Єгрешій О.І.  Громадська діяльність Антіна Кнігіницького: релігійно-центричний аспект проблеми /О.Єгрешій // Матеріали Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії львівського відділення інституту української археографії та джерелознавства імені М.Грушевського НАН України. Т. 2 – 2010. – С. 120 – 122.

27. Єгрешій О.І. Неопублікований лист спецпоселенця Далекого сходу радянським органам влади/ О.Єгрешій //  Галичина: всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис  – 2010. – № 17. – С. 265 – 266.

28. Єгрешій О.І. Антін Кнігіницький: історичний портрет/ О.Єгрешій // Галичина: всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис.  – 2010. – № 17. – С. 185 – 190.

29. Єгрешій О.І. Костянтин Петер: історичний портрет /О.Єгрешій // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2011. – № 18-19. – С.208 – 214.

30. Єгрешій О.І., Дрогомирецька Л.Р., Храбатин Н.Д. Станиславів в умовах Другої Речі Посполитої/ О.Єгрешій // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2011. – № 18. – С.55 – 67.

31. Єгрешій О.І. Неопублікований лист Голові Ради міністрів СРСР Булганіну М.О. від спецпоселенця Цуцея І.І. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2011. – № 18. – С.341–342.

32. Єгрешій О.І. Греко-католицьке духовенство в українському національному русі ХІХ – ХХ ст. / О.Єгрешій. // Історія України. Прикарпаття: спадщина віків. Тематичний збірник. – № 5 – 6 (Лютий) – 2012. –  С. 21 – 26.

33. Єгрешій О.І. Клерикальні товариства в Галичині (1930–ті рр.): ідеологія, взаємовпливи, резонанс, історична дидактика. / О.Єгрешій // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2012. – № 20-21. – С. 409 – 412.

34. Єгрешій О.І. Ярослав Сірецький: історія арешту «малої людини»/ О.Єгрешій. // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Вип. 29. – Переяслав-Хмельницький, 2012. –  С. 294 – 301.

35. Єгрешій О.І. Проблема побуту і соціально-психологічної адаптації сімей греко-католицьких священиків – політичних переселенців на Далекий Схід 1950-х – першої половини 1960-х рр.  / О.Єгрешій  // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2013. – № 22–23. – С. 325 – 334.

36. Єгрешій О. Цінне епістолярне джерело з історії повсякденності / О.Єгрешій  // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2013. – № 24. – С. 343 – 346.

37. Єгрешій О. Сакральні архетипи:  спроба традиціоналістського погляду на історичну ретроспективу./ О.Єгрешій // Карпати. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній часопис. – 2014. – № 5 – С. 343 – 356.

38. Єгрешій О. «Гендерна політика» і «гендерна ідеологія»: омоніми чи синоніми? // Емінак: науковий щоквартальник. – 2017 р. – № 1 (17) (січень–березень). – С. 82–89.

39. Єгрешій О. Гендерна ідеологія: науковий дискурс на тлі руйнування традиції // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2016. – № 28. – С. 155–164.

40. Єгрешій О., Королько А. «Гендерна ідеологія: загрози та виклики для християнської ідентичності» (Регіональна  науково-практична конференція, 10 листопада 2016 р.) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2016. – № 28. – С. 262–264.

41. Єгрешій О., Делятинський Р. «Львівський псевдособор 1946 р. у процесі ліквідації Греко-католицької церкви радянським режимом» (Всеукраїнська   науково-практична конференція до 70-х роковин псевдособору, 12 квітня 2016 р.) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2016. – № 28. – С. 258–261.

42. Пилипів І., Делятинський Р., Єгрешій О. Станиславівська єпархія (1885–1939) // Життя, присвячене історії. Влодимир Грабовецький: вчений, громадський діяч, людина. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – С. 228–270.

43. Срайчук Ю., Єгрешій О. Бібліографія монографічних праць професора Володимира Грабовецького // Життя, присвячене історії. Володимир Грабовецький: вчений, громадський діяч, людина. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – С. 190–196.

44. Єгрешій О., Делятинський Р. Науково-практичні конференції, присвячені ювілею – 150-літтю від дня народження  блаженного єпископа Григорія Хомишина (м. Івано-Франківськ, 2017 р.) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2017. – № 29–30. – С.375–378.

45. Єгрешій О.І . Історія конфлікту польського посла Броніслава Войцеховського і митрополита Андрея Шептицького в 1938 р. // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2017. – № 29–30. – С.148–154.

46. Єгрешій О. Ювенальна юстиція як новітній виклик перед християнством // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільство, держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень»  / за ред. Заславської О., Мудракова В., Ювсечка Я. – Хмельницький, 1-2 червня 2018 р. – С. 38–40.

47. Єгрешій О. Новітні виклики перед християнством ХХІ ст.// Карпати: людина, етнос, цивілізація. Науковий журнал з проблем карпатознавства. (Матеріали міжнародної наукової конференції «Гошівська обитель у духовному і культурно-історичному житті України: феномен українського греко-католицького чернецтва. До 400-річчя Чину Св. Василія Великого. 5–6 жовтня 2017 р.»). – 2018. – № 7–8 – С. 334–346;

48. Kuhutiak М., Raikivskyi І.,  Yehreshii О. Halychyna. Journal of Regional Studies: Science, Culture, and Education. Twenty Years of Publishing Activity // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences. – Ivano-Frankivsk, 2017. – Vol. 4, No. 2. – P. 134–138. 

49. Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин в умовах українсько-польських стосунків: спроба історичного екстраполювання // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Збірник наукових праць. Богослов’я / Гол. ред. Р. А. Горбань. – Вип. 10-11. – С.242–252.

50. Єгрешій О., Делятинський Р. Наукові заходи Інституту історії Церкви ІФБУ з нагоди ювілею – 150-ліття від дня народження  блаженного єпископа Григорія Хомишина (м. Івано-Франківськ, 2017 р.) // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Збірник наукових праць. Богослов’я / Гол. ред. Р. А. Горбань. – Вип. 10-11. – С.380–387.

1. Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин і питання реформи календаря 1916 р. / О.Єгрешій //   Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: соціально-гуманітарні науки. –  Чернівці: Рута. –  2004. – С. 196–200.

2. Єгрешій О. Католицька Акція: світське апостольство у Галичині початку 1930-х рр. (спроба історичної екстраполяції). / О.Єгрешій //  Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. Вип. 1. Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. – Івано-Франківськ-Київ, 2008. – С.385–391

3. Єгрешій О. Ставлення польської  адміністрації і політикуму до програми українсько-польського порозуміння єпископа Григорія Хомишина 1930-х рр. / О.Єгрешій //  Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Книга 1. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Львів: Логос. – 2007. – С.385–391

4. Єгрешій О. І. Греко-католицьке духівництво в умовах ЗУНР: роль у формуванні органів влади, творенні українського війська /О.Єгрешій // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 18: Західно-Українська Народна Республіка: до 90-річчя утворення / НАН України, Інститут українознавства ім.. І. Крип’якевича; голова редколегії Ярослав Ісаєвич, упорядники Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр. – Львів, 2009. –  С. 199 – 208.

5. Єгрешій О.І.  Католицька Акція: світське апостольство у Галичині початку 1930-х рр./ О.Єгрешій // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О.Киричук, М. Омельчук, І.Орлевич. – Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2011. – Книга І. – С. 474 – 476.

6. Єгрешій О.І. Українська греко-католицька церква в умовах українсько-польського протистояння 1919-1923 рр./О.Єгрешій // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип.ІV: Державно-церковно відносини в контексті досвіду об’єднаної Європи / За загальною ред. О.Береговського. – Галич; Івано-Франківськ; Київ, 2011. – С. 314 – 322.

7. Єгрешій О.І.  Священик Ярослав Сірецький: історія арешту. / О.Єгрешій // Історія релігій в Україні: науковий щорічник: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії. – Львів: вид-во «Логос», 2012. – Книга І. – С. 716 – 726.

8. Єгрешій О.І. «Й малорозбірливі рядки й жива віра між рядками  (Спроба «епістолярного» відтворення соціального портрета «малої людини») //  Війни пам’ятей та політика примирення: Зб. наук. праць / За заг. ред. В. Ф. Солдатенка. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. –  С. 20 – 27.

9. Єгрешій О. Спроба «епістолярного» відтворення соціального портрета «малої людини»: релігійний аспект./ О.Єгрешій // Історія релігій в Україні: науковий щорічник/ упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії;  вид-во «Логос», 2014. – Книга ІІ.: Історія – С. 126 – 133.

10. Єгрешій О. Традиціоналістська і прогресистська течії у Римо-католицькій церкві сучасної доби: спроба історіософського погляду. / О.Єгрешій // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. VI: Проблеми екуменізму в сучасній Україні в контексті «Декрету про екуменізм (21.11.1964 р.)» Другого Ватиканського Собору/ За загальною ред.. д.філос. н., д.богосл. (теол.) С.Р.Кияка. – Івано-Франківськ: ПП Маргітич О.І., 2014.  – С. 176 – 183.

11. Єгрешій О.І. Спільне пастирське послання митрополита Андрея та єпископату Галицької церковної провінції до народу «О виборах до парламенту» (січень 1907 р.): греко-католицька церква перед викликами новітньої доби. /О.Єгрешій // Митрополит Андрей Шептицький – великий праведник України, фундатор національно-культурного відродження в Україні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Коломия, 20 травня 2015 р.) За ред. М.Ковальчука, С.Михайлюк, О.Русакової. – Івано-Франківськ: НАІР, 2015. – С. 71 – 74.

12. Єгрешій О.І. Енцикліка папи Лева ХІІІ «Libertas praestantissimum» («Про природу людської свободи») у контексті цивілізаційних змін кінця ХІХ – початку ХХ ст.: спроба історичного погляду/ О.Єгрешій // Матеріали міжнародної наукової конференції «Авраамічні релігії: проблеми свободи совісті та віросповідання в контексті міжрелігійних чинників у сфері суспільного буття в Україні та світі» (м. Галич. 4-5 червня 2015 р.). – Галич: Інформаційно-видавничий відділ національного заповідника «Давній Галич», 2015 р. – С. 109 – 114.

13. Єгрешій О.І. Митрополит Андрей Шептицький і єпископ Григорій Хомишин в умовах ідеологічної дискусії між галицькими клерикалами і націоналістами міжвоєнної доби / О.Єгрешій // Історія релігій в Україні: науковий щорічник/ упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії;  вид-во «Логос», 2015. – Книга І. –  С. 375–381.

14. Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин в умовах українсько-польських взаємовідносин: минуле і сучасне // Історія релігій в Україні / За заг ред. М.Капраля, О.Киричук, І.Орлевич. – Львів : Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського; Інститут філософії імені Г.С.Сковороди. Науковий щорічник. Вип. 27.  –  Львів: вид-во «Логос», 2017. – С. 340 – 351. 0,5 др.арк.

15. Марчук В.,Єгрешій О. Релігійно-церковне життя  на Покутті в ретроспективі: спроба історичного нарису // Покуття – край звитяг і боротьби. Матеріали науково-практичної конференції (у рамках проведення VII обласного фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела»). м.Снятин, 17 вересня 2016 р. / за науковою редакцією А.Королька. – Снятин, Чернівці, 2016. –  С.184–192. 0,4 др.арк.

16. Єгрешій О. Сакральний архетип «жертви» в уособленні діяльності майора УПА Костянтина Петера – «Сокола» // Полковник УПА Василь Андрусяк – «Грегіт», «Різун»: життя і боротьба (до 70-річчя від дня героїчної загибелі). Матеріали регіональної науково-практичної конференції / Упоряд. Ганцюк П. – Івано-Франківськ, Місто НВ, 2016. – С.103–112. 0,4 др.арк.

17. Єгрешій О.І. Антиіммігрантська риторика правих партій Європи 2010-х рр.: причини та прояви: спроба науково-популярного аналізу // Cоціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення. Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції присвяченої 75-ій річниці УПА. 19-20 травня 2017 р./ упорядник Дебенко А. – Івано-Франківськ, Місто НВ, 2017. – С.103–112. 0,4 др.арк.

18. Єгрешій О. Сучасні виклики перед християнством ХХІ ст.: гендерна ідеологія та ювенальна юстиція // Історія релігій в Україні: наук. щоріч. / За заг. ред. О.Киричук, І.Орлевич, М.Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського; Інститут філософії імені Г.С.Сковороди.  Львів: вид-во «Логос», 2018. Вип. 28. Ч. ІІ. 630 с. С. 579–594. 0,75 др.арк.

19. Єгрешій О.І. Репресивна політика польських органів влади щодо греко-католицького духовенства на Покутті 1921–1922 рр.  // Покуття – колиска українського національного державотворення. 1918–2018 рр. Матеріали VII  науково-краєзнавчої конференції присвяченої 100-річчю утворення Західно-Української Народної Республіки та 570-й річниці надання магдебурзького права містові Тисмениця. м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р. / за науковою редакцією А.Королька. – Тисмениця-Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. –  С.216–220. 0,2 др.арк.

20. Єгрешій О.І. Економічна складова активізації правих партій сучасної Європи // “Економічний націоналізм”. Матеріали VIIІ Всеукраїнської наукової конференції  у рамках теми “Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави”  12-12 жовтня 2018 р./ упорядник Дебенко А.Івано-Франківськ, Місто НВ, 2018. – С.103–112. 0,4 др.арк.

21. Королько А., Єгрешій О. Діяльність осередків товариства “Просвіта” на Коломийщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами української газетної періодики).// «Коломия та Покуття у вирі державотворення ЗУНР» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю української революції (Коломия, 5 жовтня 2018 року) / Упоряд. Плекан Ю.В., Арсак М.М., Мандрусяк У.І. Івано-Франківськ: НАІР. – С. 43–81.

1. Єгрешій О.І., Райківський І.Я. Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині у висвітленні Мирослави Дядюк: нове бачення. Рецензія на на монографічне видання Мирослави Дядюк «Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині: між гендерною ідентичністю та національною заангажованістю». – Львів: Астролябія, 2011 р. – 368 с. / О.Єгрешій // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 2013. – № 22–23. – С. 558 – 560.

2. Єгрешій О.І. «… Залишався прикладом шляхетності та чесності у вчинках, жертовності в національно-визвольній боротьбі» (Огляд ілюстваного біооафічного нарису О.Й.Павлишина «Євген Петрушевич»1863–1940)»  – Львів: Манускрипт-Львів, 2013. – 400 с.: іл.

1. Марущенко О.,     Королько А.,   Бурдуланюк  В., Єгрешій О. та  ін.  Історія України. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальності “Історія”, “Політологія”, “Філософія”, “Релігієзнавство”. Івано-Франківськ, 2005. – 216 с. – С.113–132.

2. Єгрешій О. Як написати наукову статтю з історії. Методичні рекомендації для студентів Інституту історії і політології Івано-Франківськ. / О.Єгрешій //  2005. – 24 с.

3. Марущенко О., Королько А, Бурдуланюк В., Єгрешій О. та ін. Історія України. Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальності “Історія”, “Етнологія”, “Політологія”, “Філософія”, “Релігієзнавство” Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2006. – 216 с. – С.149–163; С. 186–208.

4. Єгрешій О.,Сигидин  М. / О.Єгрешій //  Виконання та захист дипломної і магістерської робіт з історії Івано-Франківськ, 2009 р. –  48 с.