Делятинський Руслан Іванович

 

Посада: завідувач кафедри, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Вчене звання: –.

 

 

* за ОПП «Богослов’я» (ОС бакалавра): Методологія, Педагогічна виробнича практика, Міждисциплінарна курсова робота з богослов'я.

* за ОПП «Богослов’я» (ОС магістра): Методологія наукової роботи, Актуальні питання історії Церкви в Україні, Історія Церкви в Україні: регіональні аспекти, Переддипломна навчальна практика, Магістерська дипломна робота, Педагогічна (асистентська) виробнича практика.

* Народився 15 листопада 1977 р. в с. Антонівка Тлумацького району Івано-Франківської області, Україна.

1984‑1987 рр. – навчання в Антонівській початковій школі.

1987‑1995 рр. – навчання в Нижнівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.

1995‑2000 рр. – навчання у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, на історичному факультеті, здобув ОКР магістр, «історія», кваліфікація «історик, викладач»).

2000–2002 рр. – заочна аспірантура зі спеціальності 07.00.01 – історія України (історичні науки).

2002–2004 рр. – денна аспірантура зі спеціальності 07.00.01 – історія України (історичні науки).

2006–2008 рр. – студент Відділу аспірантури Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ за спеціальністю «Історія Церкви та філософсько-богословської думки в Україні».

11.05.2017 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Станиславівська єпархія Греко-Католицької Церкви в суспільному житті Галичини (1885–1946 рр.)» (кандидат історичних наук, спеціальність 07.00.01).

2016–2017 рр. – студент за спеціальністю 073 «Менеджмент» Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного університету (диплом ОС спеціаліст, спеціальність «менеджмент», кваліфікація «спеціаліст з менеджменту»).

2000–2002 рр. – учитель історії Петрилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тлумацького району Івано-Франківської області.

2002–2008 рр. – викладач Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ.

2005–2015 рр. – секретар навчальної частини (2005), старший лаборант кафедри міжнародної економіки та маркетингу (2005–2008), т. в. о. методиста навчальної частини (2008–2009), т. в. о. старшого лаборанта кафедри математичного моделювання в економіці (2009–2010), старший лаборант кафедри маркетингу і менеджменту (2010–2013), старший лаборант кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту (2013–2015) Івано-Франківського інституту менеджменту (з 2013 – Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту) Тернопільського державного (з 2006 – національного) економічного університету.

Учасник робочої групи з підготовки акредитаційних та ліцензійних справ * 2005–2006 н. р. – ОКР «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» зі спеціальності 030503«Міжнародна економіка» та ОКР «бакалавр», «спеціаліст» зі спеціальності 030507 «Маркетинг»; * 2010–2011 н. р. – ОКР «бакалавр» і «спеціаліст» зі спеціальності 030507 «Маркетинг» та ОКР «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» зі спеціальності 030601 «Менеджмент»,;

2015–2018 рр. – старший лаборант кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного університету.

Учасник робочої групи з підготовки акредитаційних та ліцензійних справ: * 2015–2016 н. р. – ОКР «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності 030503 «Міжнародна економіка», ОКР «бакалавр» зі спеціальності 030507 «Маркетинг», ОКР «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності 030601 «Менеджмент».

Учасник робочої групи з підготовки звітів про наукову та науково-технічну діяльність кафедри міжнародної економіки та маркетингу (2005 – 2008), кафедри математичного моделювання в економіці (2008 – 2010), кафедри маркетингу і менеджменту (2010–2013), міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту (2013–2015), кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін (2015–2016) Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного університету Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного університету

Технічний секретар Приймальної комісії Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного університету (2006 р., 2007 р., 2008 р., 2011 р.).

Виконував обов’язки куратора академічної групи (2008–2012  н. р., студенти спеціальності «Фінанси», група Фі-11–41).

2005 – 2011 рр. – викладач (за сумісництвом) кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного університету.

2016–2017 рр. – викладач (за сумісництвом) кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного університету.

2017–2018 рр. – старший викладач (за сумісництвом) кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного університету.

Липень 2017 р., липень 2018 р.– член екзаменаційної комісії (дисципліна «Історія України») для вступу на 1-ий курс ОС «бакалавр» за спеціальностями «Міжнародна економіка», «Маркетинг», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» в Івано-Франківському навчально-науковому інституті менеджменту Тернопільського національного університету

2015–2019 рр. – науковий співробітник Інституту історії Церкви Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого УГКЦ.

З вересня 2018 р. – по цей час – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

З січня 2019 р. – по цей час – науковий співробітник (на громадських засадах) Науково-дослідного інституту історії Церкви ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

11 травня 2017 р. – на засіданні спеціалізованої Вченої ради К 20.051.05 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» успішно захистив дисертацію на тему «Станиславівська єпархія в суспільному житті Галичини (1885 – 1946 рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – Історія України, здобув науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Член організаційного комітету науково-практичних конференцій:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Єпископ Миколай Чарнецький в релігійно-церковному і громадсько-культурному житті України (до 130-річчя з дня народження)» (м. Івано-Франківськ, 16 грудня 2014 р.);

* Всеукраїнська науково-практична конференція «Івано-Франківська митрополія в історичному розвитку та організаційній структурі Української Греко-Католицької Церкви (до 130-річчя з часу створення)» (м. Івано-Франківськ, 16 квітня 2015 р.);

* Всеукраїнська науково-практична конференція «Митрополит Андрей Шептицький в релігійно-церковному і громадсько-культурному житті України (до 150-річчя від дня народження)» (м. Івано-Франківськ, 26 листопада 2015 р.);

* Всеукраїнська науково-практична конференція «Львівський псевдо-собор 1946 р. у процесі ліквідації Греко-Католицької Церкви радянським режимом (до 70-х роковин)» (мІвано-Франківськ, 12 квітня 2016 р.);

* Всеукраїнська науково-практична конференція «Гендерна ідеологія: загрози та виклики для християнської ідентичності» (мІвано-Франківськ, 10 листопада 2016 р.);

* Всеукраїнська науково-практична конференція «Блаженний єпископ Григорій Хомишин в релігійно-церковному і громадсько-культурному житті України (до 150-річчя від дня народження)» (мІвано-Франківськ, 30 березня 2017 р.);

* Всеукраїнська науково-практична конференція «Єпископ Юліан Пелеш в релігійно-церковному і громадському житті України (до 175-річчя від дня народження)» (мІвано-Франківськ, 27 лютого 2018 р.).

Науковий і технічний співредактор:

- збірника наукових праць «Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир». Богослов’я» (гол. ред. Р. А. Горбань). –

 • Вип. 6.: до 130-річчя з дня народження блаженного Миколая Чарнецького. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський богословський ун-т, 2014. – 254  с.;
 • Вип. 7. до 130-річчя з часу створення Станиславівської єпархії. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський богословський ун-т, 2015. – 270 с.;
 • Вип. 8: до 150-річчя від дня народження Митрополита Андрея Шептицького. – Івано-Франківськ, 2015. – 348 с.;
 • Вип. 9: до 70-х роковин Львівського псевдо-собору 1946 р. – Івано-Франківськ, 2016. – 286 с.;
 • Вип. 10-11: до 150-річчя від дня народження блаженного єпископа Григорія Хомишина. – Івано-Франківськ, 2017. – 396 с.

- наукового журналу «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий пастир». Богослов’я. Філософія. Історія» (гол. ред. Р. А. Горбань). –

 • Вип. 12-13. – Івано-Франківськ: ІФА, 2018. – 454 с.
 • Вип. 14. – Івано-Франківськ: ІФА, 2019. – (подано до друку).
 • Вип. 15. – Івано-Франківськ: ІФА, 2020. – (подано до друку).

З грудня 2018 р. – член редакційної колегії зі спеціальності «Історія» наукового журналу «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія».

збірника наукових праць «Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир». Богослов’я» (гол. ред. Р. А. Горбань). –

 • Вип. 6.: до 130-річчя з дня народження блаженного Миколая Чарнецького. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський богословський ун-т, 2014. – 254  с.;
 • Вип. 7. до 130-річчя з часу створення Станиславівської єпархії. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський богословський ун-т, 2015. – 270 с.;
 • Вип. 8: до 150-річчя від дня народження Митрополита Андрея Шептицького. – Івано-Франківськ, 2015. – 348 с.;
 • Вип. 9: до 70-х роковин Львівського псевдо-собору 1946 р. – Івано-Франківськ, 2016. – 286 с.;
 • Вип. 10-11: до 150-річчя від дня народження блаженного єпископа Григорія Хомишина. – Івано-Франківськ, 2017. – 396 с.

наукового журналу «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий пастир». Богослов’я. Філософія. Історія» (гол. ред. Р. А. Горбань). –

 • Вип. 12-13. – Івано-Франківськ: ІФА, 2018. – 454 с.
 • Вип. 14. – Івано-Франківськ: ІФА, 2019. – (подано до друку).
 • Вип. 15. – Івано-Франківськ: ІФА, 2020. – (подано до друку).

З грудня 2018 р. – член редакційної колегії зі спеціальності «Історія» наукового журналу «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія».


Службова адреса:

Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська 22,
тел./факс: +38-034-272-47-30

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Сфера наукових інтересів: історія УГКЦ, Церква в суспільно-політичному житті, біографії священиків, розвиток богословської освіти УГКЦ.


Перелік наукових праць:

1. Історія Станіславівської єпархії (1885–1900). – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2001. – 96 с.

2. З історії освіти Тлумаччини. Том 1 / Редколегія: Д.Ю. Боднарчук, І.В. Попадинець, М.П. Дземан і В.В. Ганчак. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2007. – С. 243–258. (співавтор – Бородайкевич М.М.; особистий внесок автора – 50 %).

3. Івано-Франківська теологічна академія УГКЦ: традиції та становлення (до 125-річчя Івано-Франківської єпархії УГКЦ, 20-річчя виходу з підпілля Духовної Семінарії та 10-річчя заснування Теологічної Академії): Наукове видання. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2010. – 168 с. – (Серія наукових видань «Бібліотека Наукового вісника ІФТА «Добрий Пастир», Випуск 1). (співавтор – Горбань Р.; особистий внесок автора – 70 %).

4. Єпископ Іван Прашко – будівничий Української Австралії // Історія релігії в Україні: у 10-ти т. / За ред. проф. А.Колодного; Редколегія: А.Колодний (голова) та ін. / Т.9: Релігія і Церква в історії української діаспори. – К.: Український видавничий консорціум та УАР, 2012. – 906 с. – С. 802–819. (співавтор – Бедрій Н.; особистий внесок автора – 50 %).

5. Історія становлення і розвитку ендокринології в Івано-Франківському національному медичному університеті за 50 років (1967–2017): монографія / За ред. Н.В. Скрипник; авт. кол.: Скрипник Н.В., Боцюрко В.І., Дідушко О.М., Костіцька І.О., Ромаш Н.І., Марусин О.В., Вацеба Т.С., Чернявська І.В., Делятинський Р.І. – Івано-Франківськ: Ярина, 2017. – 108 с. (особистий внесок автора – 15 %).

1. Станиславівська єпархія Греко-Католицької Церкви в суспільному житті Галичини (1885–1946 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. іст. наук : спеціальність 07.00.01 – «Історія України» / Р. І. Делятинський. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с.

2. Станиславівська єпархія Греко-Католицької Церкви в суспільному житті Галичини (1885–1946 рр.): дисертація на здобуття наук. ст. канд. іст. наук: спец. 07.00.01 – «Історія України» / Р. І. Делятинський. – Івано-Франківськ, 2017. – 390 с.

1. Станиславівська греко-католицька духовна семінарія у 1907–1918 рр.: становлення і розвиток // Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. Volume 8 / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – S. 308-317. (наукометрична база Index Copernicus).

2. Yehreshii, O. & Deliatynskyi, R. (2020). The repressive policies of the Polish authorities against the Greek Catholic Clergy in 1919: methods and features. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 15, 117–127. doi: 10.24919/2519-058x.15.204961.

1. Горбань Р., Делятинський Р. Івано-Франківська теологічна академія УГКЦ // Енциклопедія Сучасної України: в 25 томах. – Київ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. – Т. 11. – С. 132. (співавтор – Горбань Р.; особистий внесок автора – 50 %).

2. Пилипів І., Делятинський Р. Амброзяк Іван // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 46. (особистий внесок автора – 50 %).

3. Винник Н., Делятинський Р. Бала Йосиф // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 80. (особистий внесок автора – 50 %).

4. Пилипів І., Делятинський Р. Баричко Михайло // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 93. (особистий внесок автора – 50 %).

5. Єгрешій О., Делятинський Р. Бачинський Євсевій // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 105. (особистий внесок автора – 50 %).

6. Делятинський Р., Єгрешій О. Белкот Вільгельм // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 111. (особистий внесок автора – 50 %).

7. Єгрешій О., Делятинський Р. Боднар Порфирій // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 149. (особистий внесок автора – 50 %).

8. Єгрешій О., Делятинський Р. Брикович Іван Матвійович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 181. (особистий внесок автора – 50 %).

9. Пилипів І., Делятинський Р. Бурдяк Онуфрій-Теодор // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 210. (особистий внесок автора – 50 %).

10. Пилипів І., Делятинський Р. Бурнадз Лев-Микола Семенович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 212. (особистий внесок автора – 50 %).

11. Єгрешій О., Делятинський Р. Венгринович Степан Володимирович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 237. (особистий внесок автора – 50 %).

12. Пилипів І., Делятинський Р. Волинець Михайло Микититович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 286. (особистий внесок автора – 50 %).

13. Єгрешій О., Делятинський Р. Гаврилюк Євген // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 304. (особистий внесок автора – 50 %).

14. Єгрешій О., Делятинський Р. Гайдукевич Остап (Євстахій) Миколайович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 309. (особистий внесок автора – 50 %).

15. Пилипів І., Делятинський Р. Галайчук Володимир Тадейович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 311. (особистий внесок автора – 50 %).

16. Єгрешій О., Делятинський Р. Галібей Іван Павлович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 329. (особистий внесок автора – 50 %).

17. Єгрешій О., Делятинський Р. Галібей Юрій-Адальберт Павлович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 330. (особистий внесок автора – 50 %).

18. Пилипів І., Делятинський Р. Ганицький Володимир // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 339. (особистий внесок автора – 50 %).

19. Делятинський Р., Єгрешій О. Гвоздик Лонгин // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 350. (особистий внесок автора – 50 %).

20. Пилипів І., Делятинський Р. Георгієвський Василь Семенович (Євлогій) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 354. (особистий внесок автора – 50 %).

21. Єгрешій О., Делятинський Р. Герасимович Юліан // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 357. (особистий внесок автора – 50 %).

22. Єгрешій О., Делятинський Р. Гординський Теофіл Дмитрович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 398. (особистий внесок автора – 50 %).

23. Делятинський Р., Єгрешій О. Горняткевич Іван // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 400. (особистий внесок автора – 50 %).

24. Пилипів І., Делятинський Р. Грабовецький Іван // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 406. (особистий внесок автора – 50 %).

25. Пилипів І., Делятинський Р. Гребенюк Семен Миколайович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 407. (особистий внесок автора – 50 %).

26. Єгрешій О., Делятинський Р. Греко-Католицька Церква // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 408-412. (особистий внесок автора – 50 %).

27. Пилипів І., Делятинський Р. Гринкевич Михайло Дмитрович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 416. (особистий внесок автора – 50 %).

28. Пилипів І., Делятинський Р. Демчук Володимир Павлович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 483. (особистий внесок автора – 50 %).

29. Єгрешій О., Делятинський Р. Дидик Іван // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 542. (особистий внесок автора – 50 %).

30. Делятинський Р., Єгрешій О. Дуткевич Юліан // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 607. (особистий внесок автора – 50 %).

31. Делятинський Р., Єгрешій О. Дутчак Яків // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 607. (особистий внесок автора – 50 %).

32. Делятинський Р., Єгрешій О. Єрмі (Єрми, Ермі) Карл (Кароль, Карло) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. У 3-х томах ‑ Т. 1: А–Ж. ‑ Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. – 688 с. – С. 632. (особистий внесок автора – 50 %).

33. Пилипів І., Делятинський Р. Збудовський Богдан Вячеславович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 76.

34. Пилипів І., Делятинський Р. Збудовський Вячеслав // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 76.

35. Єгрешій О., Делятинський Р. Калиш Анастасій // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 155.

36. Винник Н., Делятинський Р. Калята Андрій-Антін // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 156.

37. Пилипів І., Делятинський Р. Кашуба Петро // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 189.

38. Пилипів І., Єгрешій О., Делятинський Р. Кипріян Іван // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 196.

39. Єгрешій О., Делятинський Р. Кіржецький Степан // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 206.

40. Пилипів І., Делятинський Р. Клодницький Володимир // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 212.

41. Єгрешій О., Делятинський Р. Ковч Григорій // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 222.

42. Єгрешій О., Делятинський Р. Ковч Омелян // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 222.

43. Пилипів І., Делятинський Р. Колтонюк Іван // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 245.

44. Пилипів І., Делятинський Р. Колтун Дмитро Пилипович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 245.

45. Пилипів І., Делятинський Р. Колтунюк Мирон-Іван Миколайович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 246.

46. Делятинський Р., Рибчин Р. Коропецький Володимир // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 280.

47. Делятинський Р., Винник Н. Косович Іван-Олександр Петрович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 289.

48. Єгрешій О., Делятинський Р. Косонога Іван Михайлович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 290.

49. Пилипів І., Делятинський Р. Костишин Мирон Теодорович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 299.

50. Пилипів І., Горан Т., Делятинський Р. Коциловський Йосафат Петрович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 304-307.

51. Лисенко О., Делятинський Р., Дрогобицька О. Кравчук Михайло // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 313.

52. Єгрешій О., Делятинський Р. Кривуцький Мирон-Михайло Васильович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 322.

53. Пилипів І., Делятинський Р. Кушкевич Михайло Іванович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 372.

54. Делятинський Р., Єгрешій О. Кушлик Євген // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 372.

55. Єгрешій О., Делятинський Р. Лаба Василь // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 375.

56. Делятинський Р., Єгрешій О. Лазорів Василь // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 379.

57. Пилипів І., Делятинський Р. Лебедович Іван Теодорович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 384.

58. Лисенко О., Делятинський Р. Лободич Роман // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 456.

59. Єгрешій О., Делятинський Р. Лучинський Іван // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 473.

60. Пилипів І., Делятинський Р. Лушпинський Антін-Володимир Леонтійович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 474.

61. Єгрешій О., Делятинський Р. Лятишевський Іван Юліанович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 490.

62. Делятинський Р., Єгрешій О. Манько Лев-Василь // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 516.

63. Гуцал П., Делятинський Р., Єгрешій О. Мащак Іван-Василь Осипович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 548.

64. Делятинський Р. Микитюк Володимир-Лука Ігнатович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 609.

65. Делятинський Р., Єгрешій О. Микитюк Григорій Хрисанфович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 610.

66. Делятинський Р., Пилипів І. Нестайко Юліан Денисович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 716.

67. Делятинський Р., Пилипів І. Нижанківський Мирон Петрович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 720.

68. Делятинський Р., Пилипів І. Нижанківський Омелян Петович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 720.

69. Делятинський Р., Пилипів І. Нижанківський Остап (Євстахій) Йосипович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 721.

70. Пилипів І., Делятинський Р. Озимкевич Іван-Юстин // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 747.

71. Делятинський Р., Єгрешій О. Опарівський Василь Іванович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 770.

72. Гуцал П., Делятинський Р., Єгрешій О. Орловський Іван // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. С. 777..

1. Становище та діяльність духовенства Станіславської єпархії УГКЦ в 1919 – 1920 рр. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. VII / Редакційна колегія: М.В. Кугутяк (голова редколегії), О.С. Жерноклєєв (відповідальний секретар) та ін. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 69–77.

2. Особливості суспільно-політичної діяльності греко-католицького духовенства Станиславівської єпархії в контексті політики “доконаних фактів” польської адміністрації в Східній Галичині у 1921 р. // Література та культура Полісся. Вип.27: Регіональна історія та культура в українському та східноєвропейському контексті / Відповідальний редактор і упорядник Г.В. Самойленко. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя, 2004. – С. 121–128.

3. Релігійна політика ЗУНР (листопад 1918 – липень 1919 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. IX / Редакційна колегія: М.В. Кугутяк (голова редколегії), О.С. Жерноклєєв (відповідальний секретар) та ін. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С. 28–41.

4. До питання про діяльність греко-католицького духовенства Станиславівської єпархії напередодні і в час Листопадової революції 1918 року в Східній Галичині: основні уроки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За загальною редакцією професора І.С. Зуляка. – Тернопіль: Видавництво Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2007. – Вип. 1. – С. 81–87.

5. До питання про греко-католицьких капеланів в Українській Повстанській Армії (1942–1946 рр.) // Галичина: Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Вип. 14: 100 років від дня народження Романа Шухевича / Відповідальний редактор О.В. Марущенко. – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – С. 303–316. (співавтор – Пилипів І.; особистий внесок автора – 20 %).

6. До питання про ставлення греко-католицького духовенства до дивізії «Галичина» (1943–1945 рр.) // Галичина: Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 100-річчя від дня народження Степана Бандери / Відповідальний редактор О.В.Марущенко. – Івано-Франківськ: Інститут історії та політології, 2009. – Ч. 15-16. – С. 373–388. (співавтор – Пилипів І.; особистий внесок автора – 15 %).

7. Джерела з історії Станиславівської Єпархії: Петиція Митрополита М.Левицького та Єпископа Г.Яхимовича до імператора Франца Йосифа І від 18 березня 1850 р. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2012. – Вип. 21. – С. 126–133.

8. Особливості розвитку організаційно-територіальної структури Станиславівської єпархії ГКЦ в Другій Речі Посполитій (1919–1925 рр.) // Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Вип.22–23. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – С.311–319. (співавтор – Пилипів І.; особистий внесок автора – 50 %).

9. Отець Володимир-Лука Микитюк (1899–1944 рр.): біографічний нарис // Галичина: Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Ч. 24: До 70-річчя створення УПА. – Івано-Франківськ: Плай, 2013. – С. 132–155.

10. Становлення богословської освіти Греко-Католицької Церкви в першій половині ХІХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За редакцією І.С.Зуляка. – Тернопіль: Видавництво Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 122–126. (співавтор – Пилипів І.; особистий внесок автора – 50 %).

11. Розвиток богословської освіти в Галицькій греко-католицькій митрополії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / головний редактор М. Кугутяк; відповідальний секретар О. Єгрешій. – 2016. – Ч. 28. – С. 148–155. (співавтор – Пилипів І.; особистий внесок автора – 50 %).

12. «Львівський псевдо-собор 1946 р. у процесі ліквідації Греко-Католицької Церкви радянським режимом» (Всеукраїнська науково-практична конференція до 70-х роковин псевдособору, 12 квітня 2016 р.) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / головний редактор М. Кугутяк; відповідальний секретар О. Єгрешій. – 2016. – Ч. 28. – С. 258–261. (співавтор – Єгрешій О.; особистий внесок автора – 50 %).

13. Організаційна структура та соціальна діяльність духовенства Станиславівської єпархії в період німецької окупації // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / [гол. редкол. Іван Патер, упоряд. Любомир Хахула]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. Крип’якевича – Львів, 2017. – Вип. 30: Ювілейний збірник на пошану Миколи Литвина. – 624 с. – С. 184-194. (співавтор – Пилипів І.; особистий внесок автора – 50 %).

14. Науково-практичні конференції, присвячені ювілею 150-ліття від дня народження блаженного єпископа Григорія Хомишина (м. Івано-Франківськ, 2017 рік) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / головний редактор М. Кугутяк; відповідальний секретар О. Єгрешій. – 2017. – Ч. 29-30. – 416 с. – С. 375–378. (співавтор – Єгрешій О.; особистий внесок автора – 50 %).

15. Суспільна діяльність Отців Василіян у Галичині в період Другої Речі Посполитої // Карпати: людина, етнос цивілізація / гол. ред. М. Кугутяк; відп. ред. С. Боян-Гладка. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 7. – С. 131–144. (співавтор – Пилипів І.; особистий внесок автора – 50 %).

 

16. Інститут військових капеланів в Україні (ХХ – ХХІ ст.): етапи розвитку та роль у формуванні української нації // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 134 (№ 7). – 410 с. – С. 129–134. (співавтори – Пилипів І.; особистий внесок автора – 50 %).

17. Отець Лев-Микола Бурнадз (1896–1947): штрихи до портрета // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / головний редактор М. Кугутяк; відповідальний секретар О. Єгрешій. – 2018. – Ч. 31. – С. 152‑161. (співавтори – Пилипів І., Балій Н.; особистий внесок автора – 45 %).

18. Регіональна науково-практична конференція «Єпископ Юліан Пелеш в релігійно-церковному і громадському житті України» (до 175-річчя від дня народження) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / головний редактор М. Кугутяк; відповідальний секретар О. Єгрешій. – 2018. – Ч. 31. – С. 224‑227. (співавтор – Єгрешій О.; особистий внесок автора – 50 %).

1. Регулювання правового статусу греко-католицької Церкви в контексті подій радянсько-польської війни у 1920–1921 рр. (на прикладі Станіславівської єпархії) // Україна соборна: Збірник наукових статей / Редколегія: О.П. Реєнт (відповідальний редактор) та ін. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – Вип. 2. – Ч. 2: Соціокультурні, етноконфесійні та демографічні проблеми формування української нації. – С. 309–320.

2. До питання про ставлення греко-католицького духовенства до освітньої реформи в ЗУНР (1918–1919 рр.) // Обрії: науково-педагогічний журнал. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський інститут післядипломної педагогічної освіти, 2006. – № 1. – С. 49–52.

3. Особливості розвитку Станиславівської єпархії УГКЦ на початку Другої світової війни (1939–1941 роки) // Україна соборна: Збірник наукових статей / Редколегія: О.П. Реєнт (відповідальний редактор) та ін. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. – Вип. 4. – Т. 2. – C. 185–196.

4. Розвиток адміністративно-канонічної структури УГКЦ від Берестейського собору до сучасності (1596–2006 рр.): постановка проблеми // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії «Добрий пастир»: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФТА, 2007. – № 1. Теологія. – С. 167–180.

5. Джерела з історії Станиславівської Єпархії: Петиція Митрополита М. Левицького та Єпископа Г. Яхимовича до імператора Франца Йосифа І від 18 березня 1850 р. // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ «Добрий пастир». Теологія: Щорічний збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФТА, 2009. – № 2. – С. 153–164.

6. Ісповідник віри: спогади О.П. Загороднього про православного священика отця Володимира на Вінниччині // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ «Добрий пастир». Теологія: Щорічний збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФТА, 2009. – № 2. – С. 172–181.

7. Єпископ Іван Прашко – Апостольський екзарх українців-католиків Австралії, Нової Зеландії та Океанії (1958–1982 рр.) // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ «Добрий пастир»: Зб. наук. праць. Теологія / Гол. ред. Р.А. Горбань. – Вип. 3. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 159–190. (співавтор – Бедрій Н.; особистий внесок автора – 50 %).

8. Шематизм Станиславівської єпархії (1886–1938 рр.): особливості історичного джерела // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ «Добрий пастир». Теологія: Щорічний збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 4. – С. 175–204.

9. Науково-дослідний проект «Українська Греко-Католицька Церква (1991–2011 рр.): етапи формування адміністративно-канонічної структури, особливості релігійно-церковного життя, перспективи розвитку» // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир»: збірник наукових праць / Гол. ред. Р.А. Горбань. – Вип. 5. Богослов’я. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський богословський ун-т, 2014. – 342 с. –С. 239–260. (співавтор – Горбань Р.; особистий внесок автора – 50 %).

10. Організаційна структура Української Греко-Католицької Церкви: проблема термінологічних визначень // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир»: збірник наукових праць / Гол. ред. Р.А. Горбань. – Вип. 5. Богослов’я. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський богословський ун-т, 2014. – 342 с. – С. 267–270.

11. Станиславівський період життя і служіння Миколая Чарнецького // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир»: збірник наукових праць / Гол. ред. Р.А. Горбань. – Вип. 6. Богослов’я: до 130-річчя з дня народження блаженного Миколая Чарнецького. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський богословський ун-т, 2014. – 254  с. – С. 31–50. (співавтор – Пилипів І.; осоистий внесок автора – 50 %).

12. До питання про шляхетське походження окремих священичих родів (на прикладі Станиславівської єпархії УГКЦ) // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир»: збірник наукових праць / Гол. ред. Р.А. Горбань. – Вип. 7. Богослов’я: до 130-річчя з часу створення Станиславівської єпархії. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський богословський ун-т, 2015. – 270 с. – С. 196–211. (співавтор – Сливка Л.; особистий внесок автора – 50 %).

13. Відновлення та реорганізація структури Івано-Франківської єпархії Української Греко-Католицької Церкви (1989-1993) // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир»: збірник наукових праць. Богослов’я. – Вип. 8: до 150-річчя від дня народження Митрополит Андрея Шептицького. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 204–233.

14. «Від Голгофи через катакомби до Воскресіння»: до 70-х роковин Львівського псевдо-собору 1946 р. // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир»: збірник наукових праць. Богослов’я. – Вип. 9: до 70-х роковин Львівського псевдо-собору 1946 р. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 32–77. (співавтори – Єгрешій О., Соловка Л.; особистий внесок автора – 35 %).

15. Станиславівська єпархія (1885–1939 рр.) // Життя, присвячене історії. Володимир Грабовецький: вчений, громадський діяч, людина / редакційна колегія: І. Цепенда, М. Кугутяк. І. Райківський та ін.; відповідальний секретар О. Єгрешій. – ІваноФранківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2016. – 369 с. – С. 228–270. (співавтори – Пилипів І., Єгрешій О.; особистий внесок автора – 35 %).

16. Історія становлення і розвитку ендокринології в Івано-Франківському національному медичному університеті за 50 років (1967–2017) // Art of Medicine: науково-практичний журнал / Івано-Франківський національний медичний університет, Міністерство охорони здоров’я України; шеф-редактор М.М. Рожко, гол. ред. І.К. Чурпій. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (липень – вересень). – С. 5-29; [електронний ресурс] – режим доступу: http://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/files/Jornal_№3.pdf [23.11. 2017]. (співавтори – Скрипник Н.В., Боцюрко В.І., Дідушко О.М., Костіцька І.О., Вацеба Т.С., Марусин О.В., Чернявська І.В., Делятинський Р.І.; особистий внесок автора – 15 %).

17. Наукові заходи Інституту історії Церкви ІФБУ з нагоди ювілею 150-ліття від дня народження блаженного єпископа Григорія Хомишина (м. Івано-Франківськ, 2017 рік) // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир». Богослов’я: збірник наукових праць / головний редактор Р. Горбань. – Вип. 10-11. – Івано-Франківськ, 2017. – 396 с. – С. 380–387. (співавтор – Єгрешій О.; особистий внесок автора – 50 %).

18. Отець Йосиф Проць (1878 – 1968 рр.): біографічний нарис // Снятин: краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. – 2018. – Вип. 18 (32). – С. … . (співавтор – Королько А.; особистий внесок автора – 50 %).

19. Делятинський Р., Друляк Ю., Іванюк Н. Розвиток богословської освіти УГКЦ як засіб євангелізації суспільства на початку ХХІ століття // Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий пастир». Богослов’я. Філософія. Історія. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 12-13. – С. 271‑311.

20. Делятинський Р., Єгрешій О. Єпископ Юліан Пелеш (1843‑1896) в релігійно-церковному і громадському житті України: нарис за матеріалами науково-популярної виставки // Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий пастир». Богослов’я. Філософія. Історія. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 12-13. – С. 326‑390.

21. Єгрешій О., Делятинський Р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Єпископ Юліан Пелеш в релігійно-церковному і громадському житті України» (до 175-річчя від дня народження) // Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий пастир». Богослов’я. Філософія. Історія. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 12-13. – С. 437-439.

1. Станіславська єпархія в структурі УГКЦ у кінці ХІХ ст. // Християнство в Україні на межі третього тисячоліття / Редакційна колегія: В.І. Кононенко (голова) та ін. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С. 136–142.

2. До питання про передумови та процес канонічного заснування Станиславівської єпархії (1772–1885 рр.) // Християнська спадщина Галицько-Волинської держави: ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу (присвячується 70-річчю археологічного відкриття і 850-літтю Галицького кафедрального собору): Матеріали ювілейної наукової конференції / Редколегія: Б. Остафійчук (голова), І. Коваль, І. Остащук та ін. – Івано-Франківськ – Галич, 2006. – С. 148–155.

3. Станиславівська духовна семінарія у 1918–1925 роках: етапи повоєнного відновлення та її роль у формуванні духовенства нового типу // Нарис історії Івано-Франківської (Станіславівської) Духовної Семінарії імені Святого Священномученика Йосафата / Підготував до друку о. д-р О. Каськів. – Івано-Франківськ: Івано-Франківська Духовна Семінарія імені Святого Священномученика Йосафата, 2007. – С. 55–76.

4. Участь греко-католицького духовенства Станиславівської єпархії у формуванні української адміністрації (липень – серпень 1941 р.) // Ціннісно-смисловий вимір буття українського суспільства і перспективи українського націоналізму: Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ, 17–18 листопада 2007 р. / Науковий редактор О. Сич. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – С. 214–225.

5. До питання про розвиток адміністративно-канонічної структури УГКЦ: традиції Галицької митрополії (1807–2005 рр.) // Україна – Ватикан: Державно-церковні відносини в контексті досвіду об’єднаної Європи: Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції (Галич, 26–28 травня 2011 року). – Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2011. – Вип. 5. – Зошит 2. – С. 130–147.

6. Шематизми Галицької греко-католицької митрополії (1828–1944 рр.) як історичне джерело // Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka konference «Moderni vymozenosti vedy – 2013». – Dil 23. Historie. – Praha: Publishing House Education and Science, 2013. – s. 25–28.

7. Отець Олександр Русин (1868–1955 рр.): біографічний нарис // Греко-католицьке духовенство у суспільно-політичному та національно-культурному житті українців: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історичні постаті Греко-католицької церкви та їх роль у культурно-просвітницькому та національному відродженні» (м. Коломия, 18 жовтня 2013 р.) / Правопис, стилістика, літературне редагування – авторські; Наукові редактори – Я. Ткачук і А. Королько. – Коломия: Вік, 2013. – С.48–58.

8. Життя і служіння Миколая Чарнецького в Станиславові (1910–1922 рр.) // Шлях до святості – життя і діяльність блаженного Миколая Чарнецького: матеріали наукової конференції / Упорядник о. Р.Піх. – Львів: Скриня, 2014. – 252 с. – С. 14–43.

9. Долі греко-католицьких священиків Коломийського деканату Станиславівської єпархії: до і після Львівського псевдо-собору 1946 р. // Коломия в європейській історії та культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 775-річчю першої літописної згадки про Коломию (07 жовтня 2016 року) / За ред. Ю. В. Плекана, М. М. Арсака, У. І. Мандрусяк. – Івано-Франківськ: НАІР, 2017. – 152 с. – С. 23–51.

10. Блаженний єпископ Григорій Хомишин – співзасновник і покровитель духовної семінарії в Станиславові // Отець Єремія Ломницький та шлях до святості Станіславівських новомучеників: матеріали IV Міжсемінарійної науково-практичної конференції семінарій УГКЦ (27-28 жовтня 2017) / редкол.: А. Чорненко та ін. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2018. – 244 с. – С. 68–103. (співавтор – Єгрешій О.; особистий внесок автора – 50 %)

11. Цивілізаційний вибір України: виклики та відповіді сучасного періоду // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку у глобалізованому світі», 31 травня 2018 року – ІваноФранківськ: ІФННІМ ТНЕУ, 2018 – 274 с. – С. 65-68. (співавтор – Гах О.В.; особистий внесок автора – 50 %).

12. Роль традиційних християнських Церков у консолідації української нації на сучасному етапі (2014–2018 рр.) // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку у глобалізованому світі», 31 травня 2018 року – ІваноФранківськ: ІФННІМ ТНЕУ, 2018 – 274 с. – С. 88-91. (співавтор – Дякун О.В.; особистий внесок автора – 50 %).

13. Отець Володимир Коропецький (1892–1950?): штрихи до портрета // Покуття – колиска українського національного державотворення: Матеріали VII науково-краєзнавчої конференції (у рамках проведення ІХ обласного відкритого покутського фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела), м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р. / за наукової редакції І. Федоришина та А. Королька. – Тисмениця; Івано-Франківськ: Лілнея-НВ, 2018. – 468 с. – С. 198-207. (співавтор – Рибчин Р.; особистий внесок автора – 50 %).

1. Діяльність духовенства Станиславівської єпархії УГКЦ в умовах утвердження польського окупаційного режиму (1920–1923 рр.) // Центр Востока и Запада «Meso-Eurasia»: [електронний ресурс] – режим доступу: http://www.mesoeurasia.org/archives/6336. [08.12. 2011].

2. Особливості відновлення та розвитку організаційної структури Станиславівської єпархії у 1919–1925 рр. // Центр Востока и Запада «Meso-Eurasia»: [електронний ресурс] – режим доступу: http://www.mesoeurasia.org/archives/5597. [21.11. 2011].

3. Розвиток богословської освіти УГКЦ як засіб реєвангелізації («нової євангелізації») українського суспільства // Богословський Портал: [електронний ресурс] – режим доступу: http://theology.in.ua/ua/bp/theologia/ukrainian/50147/ [14.11. 2012].

4. Перспективи розвитку освітньої та наукової діяльності Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ // Studentske.com.ua: західний інформаційний медіа-портал: [електронний ресурс] — режим доступу: http://studentske.com.ua/nauka/79-perspektivi-rozvitku-osvitnoyi-ta-naukovoyi-diyalnosti-vano-frankivskoyi-teologichnoyi-akademiyi-ugkc-ruslan-delyatinskiy.html [14.04. 2014].

1. Передісторія Станиславівської єпархії (До 115-річчя з часу заснування) // Нова Зоря. – 2000. – 9 серпня. – Ч. 31 (401). – С. 5. (співавтор – о. Петро Кам’янський; особистий внесок автора – 50 %).

1. «Це буде знак побіди Христа над атеїзмом»: Розмова з ректором Івано-Франківської Теологічної Академії, єпископом Софроном Мудрим ЧСВВ. Розмову провів Руслан Делятинський // Нова Зоря: Український греко-католицький часопис. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 жовтня. – Ч. 23 (899). – С. 1, 4. – Режим доступу: http://novazorya.if.ua/last/282-this-will-mark-the-victory-of-christ-over-atheism. [21.11. 2011].

2. «Церква потребує добре освічених людей»: Інтерв’ю з єпископом Володимиром Війтишиним, Правлячим Архиєреєм Івано-Франківської єпархії УГКЦ, членом Вченої Ради та професором кафедри теології Івано-Франківської теологічної академії. Розмову провів Руслан Делятинський // Нова Зоря: Всеукраїнський греко-католицький часопис. –Івано-Франківськ, 2011. – Ч. 27. – 17 листопада. – С. 4. – Режим доступу: http://novazorya.if.ua/last/339--l-r. [21.11. 2011].

3. о. Юрій Козловський: Теологія – це спосіб життя. Розмову записав Руслан Делятинський // Центр Востока и Запада «Meso-Eurasia»: [електронний ресурс] – режим доступу: http://www.mesoeurasia.org/archives/8885 [25.04. 2012].

4. о. Олег Каськів: Завжди одна мета – виховати святих священиків. Розмову записав Руслан Делятинський // Центр Востока и Запада «Meso-Eurasia»: [електронний ресурс] – режим доступу: http://www.mesoeurasia.org/archives/8943 [27.04. 2012].

5. о. Святослав Кияк: Я вдячний Богові за провидінне скерування на служіння Христовій Церкві. Розмову записав Руслан Делятинський // Центр Востока и Запада «Meso-Eurasia»: [електронний ресурс] – режим доступу: http://www.mesoeurasia.org/archives/8959 [28.04. 2012].

1. Концепція науково-дослідної діяльності Інституту історії Церкви Івано-Франківського Богословського Університету імені Св. Івана Золотоустого Івано-Франківської Архиєпархії та Митрополії УГКЦ на 2014–2016 рр. (опубліковано: середа, 28 січня 2015, 10:25 год.) // Івано-Франківський Богословський Університет імені Св. Івана Золотоустого: [електронний ресурс] — режим доступу: http://ifbu.org.ua/naukova-diialnist/instytut-istorii-tserkvy.html [31.01. 2015]. (співавтор – Єгрешій О.; особистий внесок автора – 50 %).

2. Від Станиславівської єпархії до Івано-Франківської митрополії Української Греко-Католицької Церкви (1885–2015): науково-популярна виставка (16.04.2015). – Івано-Франківськ, 2015. (співавтор – Єгрешій О.; особистий внесок автора – 50 %).

3. Від Голгофи через катакомби до Воскресіння: до 70-ліття Львівського псевдо-собору 1946 р.: науково-популярна виставка (12.04.2016). – Івано-Франківськ: Реклама-центр, 2016. – 3 банери. (співавтори – Єгрешій О., Семанюк І.; особистий внесок автора – 35 %).

4. Блаженний єпископ Григорій Хомишин в релігійно-церковному і громадсько-культурному житті України (до 150-річчя від дня народження): науково-популярна виставка (30.03.2017). – Івано-Франківськ: Реклама-центр, 2017. – 3 банери. (співавтори – Єгрешій О., Семанюк І.; особистий внесок автора – 35 %).

5. Єпископ Юліан Пелеш в релігійно-церковному і громадському житті України» (до 175-річчя від дня народження): науково-популярна виставка (27.02. 2018). – Івано-Франківськ: Реклама-центр, 2018. – 2 банери. Івано-Франківськ, 2018. (особистий внесок автора – 50 %).

1. Тимів І. Архівні джерела з історії парафії Бортники XVIII – XIX ст.: документи і матеріали. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2017. – 120 с. (наукова і літературна редакція).