Делятинський Руслан Іванович

 

Посада: завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Вчене звання: –.

 

 

* за ОПП «Богослов’я» (ОС бакалавра): Методологія, Педагогічна виробнича практика.

* за ОПП «Богослов’я» (ОС магістра): Методологія наукової роботи, Актуальні питання історії Церкви в Україні, Історія Церкви в Україні: регіональні аспекти, Переддипломна навчальна практика, Магістерська дипломна робота, Педагогічна (асистентська) виробнича практика.

* Народився 15 листопада 1977 р. в с. Антонівка Тлумацького району Івано-Франківської області, Україна.

1984‑1987 рр. – навчання в Антонівській початковій школі.

1987‑1995 рр. – навчання в Нижнівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.

1995‑2000 рр. – навчання у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, на історичному факультеті, здобув ОКР магістр, «історія», кваліфікація «історик, викладач»).

2000–2002 рр. – заочна аспірантура зі спеціальності 07.00.01 – історія України (історичні науки).

2002–2004 рр. – денна аспірантура зі спеціальності 07.00.01 – історія України (історичні науки).

2006–2008 рр. – студент Відділу аспірантури Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ за спеціальністю «Історія Церкви та філософсько-богословської думки в Україні».

11.05.2017 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: «Станиславівська єпархія Греко-Католицької Церкви в суспільному житті Галичини (1885–1946 рр.)» (кандидат історичних наук, спеціальність 07.00.01).

2016–2017 рр. – студент за спеціальністю 073 «Менеджмент» Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного університету (диплом ОС спеціаліст, спеціальність «менеджмент», кваліфікація «спеціаліст з менеджменту»).

2000–2002 рр. – учитель історії Петрилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тлумацького району Івано-Франківської області.

2002–2008 рр. – викладач Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ.

2005–2015 рр. – секретар навчальної частини (2005), старший лаборант кафедри міжнародної економіки та маркетингу (2005–2008), т. в. о. методиста навчальної частини (2008–2009), т. в. о. старшого лаборанта кафедри математичного моделювання в економіці (2009–2010), старший лаборант кафедри маркетингу і менеджменту (2010–2013), старший лаборант кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту (2013–2015) Івано-Франківського інституту менеджменту (з 2013 – Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту) Тернопільського державного (з 2006 – національного) економічного університету.

Учасник робочої групи з підготовки акредитаційних та ліцензійних справ * 2005–2006 н. р. – ОКР «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» зі спеціальності 030503«Міжнародна економіка» та ОКР «бакалавр», «спеціаліст» зі спеціальності 030507 «Маркетинг»; * 2010–2011 н. р. – ОКР «бакалавр» і «спеціаліст» зі спеціальності 030507 «Маркетинг» та ОКР «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» зі спеціальності 030601 «Менеджмент»,;

2015–2018 рр. – старший лаборант кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного університету.

Учасник робочої групи з підготовки акредитаційних та ліцензійних справ: * 2015–2016 н. р. – ОКР «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності 030503 «Міжнародна економіка», ОКР «бакалавр» зі спеціальності 030507 «Маркетинг», ОКР «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності 030601 «Менеджмент».

Учасник робочої групи з підготовки звітів про наукову та науково-технічну діяльність кафедри міжнародної економіки та маркетингу (2005 – 2008), кафедри математичного моделювання в економіці (2008 – 2010), кафедри маркетингу і менеджменту (2010–2013), міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту (2013–2015), кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін (2015–2016) Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного університету Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного університету

Технічний секретар Приймальної комісії Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного університету (2006 р., 2007 р., 2008 р., 2011 р.).

Виконував обов’язки куратора академічної групи (2008–2012  н. р., студенти спеціальності «Фінанси», група Фі-11–41).

2005 – 2011 рр. – викладач (за сумісництвом) кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного університету.

2016–2017 рр. – викладач (за сумісництвом) кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного університету.

2017–2018 рр. – старший викладач (за сумісництвом) кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного університету.

Липень 2017 р., липень 2018 р.– член екзаменаційної комісії (дисципліна «Історія України») для вступу на 1-ий курс ОС «бакалавр» за спеціальностями «Міжнародна економіка», «Маркетинг», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» в Івано-Франківському навчально-науковому інституті менеджменту Тернопільського національного університету

2015–2019 рр. – науковий співробітник Інституту історії Церкви Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого УГКЦ.

З вересня 2018 р. – по цей час – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

З січня 2019 р. – по цей час – науковий співробітник (на громадських засадах) Науково-дослідного інституту історії Церкви ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

11 травня 2017 р. – на засіданні спеціалізованої Вченої ради К 20.051.05 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» успішно захистив дисертацію на тему «Станиславівська єпархія в суспільному житті Галичини (1885 – 1946 рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – Історія України, здобув науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Член організаційного комітету науково-практичних конференцій:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Єпископ Миколай Чарнецький в релігійно-церковному і громадсько-культурному житті України (до 130-річчя з дня народження)» (м. Івано-Франківськ, 16 грудня 2014 р.);

* Всеукраїнська науково-практична конференція «Івано-Франківська митрополія в історичному розвитку та організаційній структурі Української Греко-Католицької Церкви (до 130-річчя з часу створення)» (м. Івано-Франківськ, 16 квітня 2015 р.);

* Всеукраїнська науково-практична конференція «Митрополит Андрей Шептицький в релігійно-церковному і громадсько-культурному житті України (до 150-річчя від дня народження)» (м. Івано-Франківськ, 26 листопада 2015 р.);

* Всеукраїнська науково-практична конференція «Львівський псевдо-собор 1946 р. у процесі ліквідації Греко-Католицької Церкви радянським режимом (до 70-х роковин)» (мІвано-Франківськ, 12 квітня 2016 р.);

* Всеукраїнська науково-практична конференція «Гендерна ідеологія: загрози та виклики для християнської ідентичності» (мІвано-Франківськ, 10 листопада 2016 р.);

* Всеукраїнська науково-практична конференція «Блаженний єпископ Григорій Хомишин в релігійно-церковному і громадсько-культурному житті України (до 150-річчя від дня народження)» (мІвано-Франківськ, 30 березня 2017 р.);

* Всеукраїнська науково-практична конференція «Єпископ Юліан Пелеш в релігійно-церковному і громадському житті України (до 175-річчя від дня народження)» (мІвано-Франківськ, 27 лютого 2018 р.).

Науковий і технічний співредактор:

- збірника наукових праць «Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир». Богослов’я» (гол. ред. Р. А. Горбань). –

 • Вип. 6.: до 130-річчя з дня народження блаженного Миколая Чарнецького. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський богословський ун-т, 2014. – 254  с.;
 • Вип. 7. до 130-річчя з часу створення Станиславівської єпархії. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський богословський ун-т, 2015. – 270 с.;
 • Вип. 8: до 150-річчя від дня народження Митрополита Андрея Шептицького. – Івано-Франківськ, 2015. – 348 с.;
 • Вип. 9: до 70-х роковин Львівського псевдо-собору 1946 р. – Івано-Франківськ, 2016. – 286 с.;
 • Вип. 10-11: до 150-річчя від дня народження блаженного єпископа Григорія Хомишина. – Івано-Франківськ, 2017. – 396 с.

- наукового журналу «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий пастир». Богослов’я. Філософія. Історія» (гол. ред. Р. А. Горбань). –

 • Вип. 12-13. – Івано-Франківськ: ІФА, 2018. – 454 с.
 • Вип. 14. – Івано-Франківськ: ІФА, 2019. – (подано до друку).
 • Вип. 15. – Івано-Франківськ: ІФА, 2020. – (подано до друку).

З грудня 2018 р. – член редакційної колегії зі спеціальності «Історія» наукового журналу «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія».

Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-педагогічних працівників, місце – департамент польсько-українських студій Ягелонського університету в Кракові (Польща) та Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, тема «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», підтема проекту «Фаховий науковий журнал в галузі богослов’я в Україні: практика заснування та розвитку», період 04 листопада – 10 грудня 2023 р., обсяг 6 кредитів / 180 год., сертифікат SZFL-002777 від 10.12.2023 р.

Науково-педагогічне стажування на кафедрі історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 29.05.-29.06.2023 р. «Реабілітована пам'ять: сторінки історії Української Греко-Католицької Церкви в особах (ХІХ – початок ХХІ ст.)», в обсязі 4 кредити ЄКТС / 120 годин, довідка № 03.01.20/93 від 30.06.2023 р.

Наукове стажування (участь у конфренції): ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого», Івано-Франківська молодіжна громадсько-християнська організація  «Обнова» – Науково-практична конференція "Релігійні духовно-моральні цінності, як основа формування української нації в контексті сучасних викликів війни" (19-21 квітня 2023 р.), обсяг 0,6 кредити ЄКТС / 18 годин, сертифікат № 121 від 21.04.2023 р.

Наукове стажування (участь у конфренції): ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого», Івано-Франківська молодіжна громадсько-християнська організація  «Обнова» – Науково-практична конференція "Соціальне служіння студентської молоді в сучасних обставинах війни" (23-25 січня 2023 р.), обсяг 0,6 кредити ЄКТС / 18 годин, сертифікат № 151 від 25.01.2023 р.

Наукове стажування (участь у конфренції): Таврійський Християнський Інститут – Молодіжно-студентська конференція «Богослов’я нації» (28-29.04.2023), обсяг 0,4 кредити ЄКТС / 12 годин, сертифікат №01 від 29.04.2023 р.

Наукове стажування (онлайн-тренінг) в Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти (Україна) (квітень 2021 р.) на тему «Експерт з акредитації освітніх програм», в обсязі 3 кредити ЄКТС / 90 годин, сертифікат № d940aa6d1a3545a7ae87958ce 2 c87e83 від 11.04.2021 р.

Наукове стажування (участь у конфренції): Івано-Франківське архиєпаріальне управління УГКЦ, Івано-Франківська академія Івана Золотоустого, Департамен освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, Івано-Франківський обласний інститут післядипдломної педагогічної освіти, Бучацьке єпархіальне управління УГКЦ, Лондонська єпархія Пресвятої Родини УГКЦ – Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Християнська педагогіка в іменах і освітньо-виховних ідеях», обсяг 0,2 кредити ЄКТС / 6 годин, сертифікат від 11.02.2019 р.

Науково-педагогічне стажування на кафедрі історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 23.04.–23.05.2018 р. «Навчально-методичні аспекти викладання циклу гуманітарних дисциплін», в обсязі 4 кредити ЄКТС / 120 годин, довідка № 01 -15/03/814 від 01.06. 2018 р.

Участь в конференції: ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого» – Міжнародна науково-практична конференція: «Життя і діяльність владики Софрона Мудрого» (27-30 листопада 2023 р.), обсягом 1 кредит ЄКТС / 30 годин, сертифікат № 302 від 30.11.2023 р.

збірника наукових праць «Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир». Богослов’я» (гол. ред. Р. А. Горбань). –

 • Вип. 6.: до 130-річчя з дня народження блаженного Миколая Чарнецького. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський богословський ун-т, 2014. – 254  с.;
 • Вип. 7. до 130-річчя з часу створення Станиславівської єпархії. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський богословський ун-т, 2015. – 270 с.;
 • Вип. 8: до 150-річчя від дня народження Митрополита Андрея Шептицького. – Івано-Франківськ, 2015. – 348 с.;
 • Вип. 9: до 70-х роковин Львівського псевдо-собору 1946 р. – Івано-Франківськ, 2016. – 286 с.;
 • Вип. 10-11: до 150-річчя від дня народження блаженного єпископа Григорія Хомишина. – Івано-Франківськ, 2017. – 396 с.

наукового журналу «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий пастир». Богослов’я. Філософія. Історія» (гол. ред. Р. А. Горбань). –

 • Вип. 12-13. – Івано-Франківськ: ІФА, 2018. – 454 с.
 • Вип. 14. – Івано-Франківськ: ІФА, 2019. – (подано до друку).
 • Вип. 15. – Івано-Франківськ: ІФА, 2020. – (подано до друку).

З грудня 2018 р. – член редакційної колегії зі спеціальності «Історія» наукового журналу «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія».


Службова адреса:

Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Владики Софрона Мудрого, 22,
тел.: +38-099-781-57-22

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Сфера наукових інтересів: історія УГКЦ, Церква в суспільно-політичному житті, біографії священиків, розвиток богословської освіти УГКЦ.


Перелік наукових праць:

1. Історія Станіславівської єпархії (1885–1900). – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2001. – 96 с.

2. Делятинський Р., Бородайкевич М. Антонівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів // З історії освіти Тлумаччини. Том 1 / Редколегія: Д.Ю. Боднарчук, І.В. Попадинець, М.П. Дземан і В.В. Ганчак. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2007. С. 243–258.

3. Горбань Р., Делятинський Р. Івано-Франківська теологічна академія УГКЦ: традиції та становлення (до 125-річчя Івано-Франківської єпархії УГКЦ, 20-річчя виходу з підпілля Духовної Семінарії та 10-річчя заснування Теологічної Академії): Наукове видання. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2010. 168 с. (Серія наукових видань «Бібліотека Наукового вісника ІФТА «Добрий Пастир», Випуск 1).

4. Делятинський Р., Бедрій Н. Єпископ Іван Прашко – будівничий Української Австралії // Історія релігії в Україні: у 10-ти т. / Редколегія: А. Колодний (голова) та ін. К.: Український видавничий консорціум та УАР, 2012. Т. 9: Релігія і Церква в історії української діаспори. С. 802–819.

5. Історія становлення і розвитку ендокринології в Івано-Франківському національному медичному університеті за 50 років (1967–2017) / Скрипник Н.В., Боцюрко В.І., Дідушко О.М., Костіцька І.О., Ромаш Н.І., Марусин О.В., Вацеба Т.С., Чернявська І.В., Делятинський Р.І.; За ред. Н.В. Скрипник. Івано-Франківськ: Ярина, 2017. 108 с. 

6. Делятинський Р. Передмова // Єгрешій О. Сірецькі – Яримовичі: [науково-популярне видання]. – Івано-Франківськ: КП фірма «ЛІК», 2020. С. 4.

7. Делятинський Р., Єгрешій О. Мудрий Софрон (Степан-Василь) // Енциклопедія Сучасної України / Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2019. Том 21: М. 

Статті-гасла в енциклопедичних виданнях: 

1. Енциклопедія Сучасної України: в 25 томах. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. 

2. Горбань Р., Делятинський Р. Івано-Франківська теологічна академія УГКЦ // Енциклопедія Сучасної України: в 25 томах. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. Т. 11. С. 132. 

3. Делятинський Р., Єгрешій О. Оренчук Ілля // Енциклопедія сучасної України. Т. 24: «О» / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. 944 с. 

4. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. 688 с. URL: http://resource.history.org.ua/item/0016768. 

5. Пилипів І., Делятинський Р. Амброзяк Іван // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 46. 

6. Винник Н., Делятинський Р. Бала Йосиф // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 80. 

7. Пилипів І., Делятинський Р. Баричко Михайло // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 93-94. 

8. Єгрешій О., Делятинський Р. Бачинський Євсевій // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 105. 

9. Делятинський Р., Єгрешій О. Белкот Вільгельм // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 111.

10. Єгрешій О., Делятинський Р. Боднар Порфирій // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 149-150. 

11. Єгрешій О., Делятинський Р. Брикович Іван Матвійович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 181-182.

12. Пилипів І., Делятинський Р. Бурдяк Онуфрій-Теодор // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 210-211. 

13. Пилипів І., Делятинський Р. Бурнадз Лев-Микола Семенович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 212-213. 

14. Єгрешій О., Делятинський Р. Венгринович Степан Володимирович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 237. 

15. Пилипів І., Делятинський Р. Волинець Михайло Микититович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 286. 

16. Єгрешій О., Делятинський Р. Гаврилюк Євген // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 304. 

17. Єгрешій О., Делятинський Р. Гайдукевич Остап (Євстахій) Миколайович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 309. 

18. Пилипів І., Делятинський Р. Галайчук Володимир Тадейович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 311. 

19. Єгрешій О., Делятинський Р. Галібей Іван Павлович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 329. 

20. Єгрешій О., Делятинський Р. Галібей Юрій-Адальберт Павлович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 330-331.

21. Пилипів І., Делятинський Р. Ганицький Володимир // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 339. 

22. Делятинський Р., Єгрешій О. Гвоздик Лонгин // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 350. 

23. Пилипів І., Делятинський Р. Георгієвський Василь Семенович (Євлогій) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 354-355. 

24. Єгрешій О., Делятинський Р. Герасимович Юліан // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 357-358. 

25. Єгрешій О., Делятинський Р. Гординський Теофіл Дмитрович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 398. 

26. Делятинський Р., Єгрешій О. Горняткевич Іван // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 400-401. 

27. Пилипів І., Делятинський Р. Грабовецький Іван // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 406-407. 
Пилипів І., Делятинський Р. Гребенюк Семен Миколайович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 407-408. 

28. Єгрешій О., Делятинський Р. Греко-Католицька Церква // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 408-411. 

29. Пилипів І., Делятинський Р. Гринкевич Михайло Дмитрович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 416-417. 

30. Пилипів І., Делятинський Р. Демчук Володимир Павлович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 483-484. 

31. Єгрешій О., Делятинський Р. Дидик Іван // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 542. 

32. Делятинський Р., Єгрешій О. Дуткевич Юліан // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 607. 

33. Делятинський Р., Єгрешій О. Дутчак Яків // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 607-608. 

34. Делятинський Р., Єгрешій О. Єрмі (Єрми, Ермі) Карл (Кароль, Карло) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. С. 632-633. 

35. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. 832 с. 

36. Пилипів І., Делятинський Р. Збудовський Богдан В’ячеславович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 76. 

37. Пилипів І., Делятинський Р. Збудовський В’ячеслав // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 76-77. 

38. Єгрешій О., Делятинський Р. Калиш Олександр (Анастасій) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 155. 

39. Винник Н., Делятинський Р. Калята Андрій-Антін // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 156-157. 

40. Пилипів І., Делятинський Р. Кашуба Петро // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 189. 

41. Пилипів І., Єгрешій О., Делятинський Р. Кипріян Іван // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 196-197. 

42. Єгрешій О., Делятинський Р. Кіржецький Степан // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 206. 

43. Пилипів І., Делятинський Р. Клодницький Володимир Степанович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 212-213. 

44. Єгрешій О., Делятинський Р. Ковч Григорій Дмитрович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 222. 

45. Єгрешій О., Делятинський Р. Ковч Омелян Григорович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 222-223. 

46. Пилипів І., Делятинський Р. Колтонюк Іван // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 245. 

47. Пилипів І., Делятинський Р. Колтун Дмитро Пилипович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 245. 

48. Пилипів І., Делятинський Р. Колтунюк Мирон-Іван Миколайович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 246. 

49. Делятинський Р., Рибчин Р. Коропецький Володимир // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 280. 

50. Делятинський Р., Винник Н. Косович Іван-Олександр Петрович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 289-290. 

51. Єгрешій О., Делятинський Р. Косонога Іван Михайлович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 290. 

52. Пилипів І., Делятинський Р. Костишин Мирон Теодорович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 299. 

53. Пилипів І., Горан Т., Делятинський Р. Коциловський Йосиф Петрович (Йосафат) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 304-307. 

54. Лисенко О., Делятинський Р., Дрогобицька О. Кравчук Михайло // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 313-314. 

55. Єгрешій О., Делятинський Р. Кривуцький Мирон-Михайло Васильович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 322-323. 

56. Пилипів І., Делятинський Р. Кушкевич Михайло Іванович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 372. 

57. Делятинський Р., Єгрешій О. Кушлик Євген // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 372-373. 

58. Єгрешій О., Делятинський Р. Лаба Василь // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 375. 

59. Делятинський Р., Єгрешій О. Лазорів Василь // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 379-380. 

60. Пилипів І., Делятинський Р. Лебедович Іван Теодорович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 384-385. 

61. Лисенко О., Делятинський Р. Лободич Роман // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 456-457. 

62. Єгрешій О., Делятинський Р. Лучинський Іван (Йосиф) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 473. 

63. Пилипів І., Делятинський Р. Лушпинський Антін-Володимир Леонтійович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 474. 

64. Єгрешій О., Делятинський Р. Лятишевський Іван Юліанович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 490-491. 

65. Делятинський Р., Єгрешій О. Манько Лев-Василь // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 516. 

66. Гуцал П., Делятинський Р., Єгрешій О. Мащак Іван-Василь Осипович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 548-549. 

67. Делятинський Р. Микитюк Володимир-Лука Ігнатович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 609-610.

68. Делятинський Р., Єгрешій О. Микитюк Григорій Хрисанфович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 610-611. 

69. Делятинський Р., Пилипів І. Нестайко Юліан Денисович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 716. 

70. Делятинський Р., Пилипів І. Нижанківський Мирон Петрович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 720. 

71. Делятинський Р., Пилипів І. Нижанківський Омелян Петрович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 720-721. 

72. Делятинський Р., Пилипів І. Нижанківський Остап (Євстахій) Йосипович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 721-722. 

73. Пилипів І., Делятинський Р. Озимкевич Іван-Юстин (Юліан) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 747. 

74. Делятинський Р., Єгрешій О. Опарівський Василь Іванович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 770-771. 

75. Гуцал П., Делятинський Р., Єгрешій О. Орловський Іван // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. С. 777. 

76. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Том 3: П–С. Львів – Івано-Франківськ, 2020. 576 с. 

77. Делятинський Р., Єгрешій О. Палажій Лука // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 23. 

78. Делятинський Р., Прах Б., Єгрешій О. Панас Микола Михайлович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 50–51. 

79. Делятинський Р., Єгрешій О., Федоришин І. Панас Михайло // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 51–52. 

80. Делятинський Р., Лисенко О., Прах Б. Панасевич (Курій) Дмитро Іванович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 52–53. 

81. Делятинський Р., Прах Б., Пилипів І. Паславський Михайло Степанович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 75–76. 

82. Делятинський Р., Пилипів І. Пашковський Володимир // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 84–85. 

83. Делятинський Р., Винник Н., Сіреджук П. Пелех Василь // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 90. 

84. Делятинський Р, Єгрешій О., Гоголь В. Пельвецький Антін Андрійович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 90–91. 

85. Делятинський Р. Петрів Михайло Васильович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 121.

86. Делятинський Р, Єгрешій О. Пилипець Володимир-Степан Іванович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 136–137. 

87. Делятинський Р., Єгрешій О. Підляшецький Захарій // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 146–147. 

88. Єгрешій О., Делятинський Р. Пісецький Іван Купріянович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 154–155. 

89. Делятинський Р., Єгрешій О. Плав’юк Іван Михайлович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 159–160. 

90. Делятинський Р, Єгрешій О. Повх Маркіян-Іван Іванович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 171–173. 

91. Гуцал П., Делятинський Р, Єгрешій О. Подолянчук Василь // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 178–179. 

92. Делятинський Р., Пилипів І. Пришляк Василь Петрович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 251–252. 

93. Делятинський Р, Єгрешій О. Прокопчук Іван // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 263–264. 

94. Делятинський Р., Пилипів І. Проскурницький Іван-Орест Юліанович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 273. 

95. Королько А.З., Делятинський Р. Проць Йосиф Давидович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 276–278. 

96. Делятинський Р., Прах Б., Єгрешій О., Кураш Р. Пшепюрський Андрій Антонович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 286–287. 

97. Делятинський Р., Прах Б., Єгрешій О. Пшепюрський Йосиф Антонович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 287. 

98. Делятинський Р, Єгрешій О. Рак-Раченко Теодор (Федір) Іванович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 308. 

99. Делятинський Р., Винник Н., Маслій О. Рибчак Григорій // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 324–325. 

100. Делятинський Р., Єгрешій О., Гоголь В. Романюк Микола // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 347–348. 

101. Делятинський Р., Єгрешій О., Маслій О. Рубель Роман Дмитрович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 354–355. 

102. Делятинський Р. Русин Олександр Антонович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 373–374.

103. Західно-Українська Народна Республіка. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Том 4: Т–Я. Львів – Івано-Франківськ, 2021. 688 с. 

104. Делятинський Р., Єгрешій О. Шиманський Павло // Західно-Українська Народна Республіка. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2021. Том 4: Т–Я. С. 461. (особистий внесок автора – 50 %).

105. Гуцал П., Делятинський Р. Шмігельський Полікарп Романович // Західно-Українська Народна Республіка. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2021. Том 4: Т–Я. С. 473. 

106. Делятинський Р., Єгрешій О. Юзвяк Михайло // Західно-Українська Народна Республіка. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2021. Том 4: Т–Я. С. 496. 

107. Делятинський Р., Єгрешій О. Якубів Михайло // Західно-Українська Народна Республіка. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2021. Том 4: Т–Я. С. 520.

1. Єгрешій О., Делятинський Р., Маслій А.-О. Концепція науково-дослідної діяльності Інституту історії Церкви Івано-Франківського Богословського Університету імені Св. Івана Золотоустого Івано-Франківської Архиєпархії та Митрополії УГКЦ на 2014–2016 рр. (опубліковано: середа, 28 січня 2015, 10:25 год.) // Івано-Франківський Богословський Університет імені Св. Івана Золотоустого. 

2. Єгрешій О., Делятинський Р. Від Станиславівської єпархії до Івано-Франківської митрополії Української Греко-Католицької Церкви (1885–2015): науково-популярна виставка (16.04.2015) / Автори ідеї та упорядники О. Єгрешій, Р. Делятинський. Івано-Франківськ, 2015. 1 банер (14 слайдів). 

3. Єгрешій О., Делятинський Р., Семанюк І. Від Голгофи через катакомби до Воскресіння: до 70-ліття Львівського псевдо-собору 1946 р.: науково-популярна виставка (12.04.2016) / Автори ідеї та упорядники О. Єгрешій, Р. Делятинський; редактор-дизайнер І. Семанюк. Івано-Франківськ: Реклама-центр, 2016. 3 банери. 

4. Єгрешій О., Делятинський Р., Семанюк І. Блаженний єпископ Григорій Хомишин в релігійно-церковному і громадсько-культурному житті України (до 150-річчя від дня народження): науково-популярна виставка (30.03.2017) / Автори ідеї та упорядники О. Єгрешій, Р. Делятинський; редактор-дизайнер І. Семанюк. Івано-Франківськ: Реклама-центр, 2017. 3 банери. 

5. Єгрешій О., Делятинський Р., Семанюк І. Єпископ Юліан Пелеш в релігійно-церковному і громадському житті України» (до 175-річчя від дня народження): науково-популярна виставка (27.02. 2018) / Автори ідеї та упорядники О. Єгрешій, Р. Делятинський; редактор-дизайнер І. Семанюк. Івано-Франківськ: Реклама-центр, 2018. 2 банери. 

6. Делятинський Р. Актуальні питання історії Церкви в Україні: силабус навчальної дисципліни для студентів освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за освітнім рівнем магістра / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2019. 28 с. 

7. Делятинський Р. Історія єпархії: силабус навчальної дисципліни для студентів освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за освітнім рівнем магістра / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2019. 28 с. 

8. Делятинський Р.І., Єгрешій О., Маслій О. Програма підвищення кваліфікації вчителів навчального предмету «Історія» / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2020. 4 с. 

9. Делятинський Р. Методологія: силабус навчальної дисципліни для студентів 1 курсу освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2021. 30 с. 

10. Копчук-Кашецька М.С., Маслій О.Д., Делятинський Р.І. Педагогічна виробнича практика: силабус навчальної дисципліни для студентів 4 курсу освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2021. 17 с. 

11. Гоголь В. В., П’яста Р. М., Тучапець В. Д., Делятинський Р. І. Міждисциплінарна курсова робота: силабус навчальної дисципліни для студентів 4 курсу освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2021. 16 с. 

12. Делятинський Р.І. Методологія наукової роботи: силабус навчальної дисципліни для студентів 1 та 2 курсів освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2021. 20 с. 

13. Делятинський Р.І. Актуальні питання історії Церкви в Україні: силабус навчальної дисципліни для студентів 1 курсу освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2021. 39 с. 

14. Делятинський Р.І. Історія Церкви в Україні: регіональні аспекти: силабус навчальної дисципліни для студентів 1 курсу освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2021. 42 с. 

15. Гоголь В., Козінчук В., П’яста Р., Делятинський Р. Переддипломна навчальна практика: силабус навчальної дисципліни для студентів 1-2 курсів освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2021. 11 с. 

16. Делятинський Р.І. Методологія: силабус навчальної дисципліни для студентів 1 курсу освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2022. 29 с. 

17. Копчук-Кашецька М.С., Маслій О.Д., Делятинський Р.І. Педагогічна виробнича практика: силабус навчальної дисципліни для студентів 4 курсу освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2022. 18 с. 

18. Гоголь В. В., П’яста Р. М., Тучапець В. Д., Делятинський Р. І. Міждисциплінарна курсова робота: силабус навчальної дисципліни для студентів 4 курсу освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2022. 16 с. 

19. Делятинський Р.І. Методологія наукової роботи: силабус навчальної дисципліни для студентів 1 та 2 курсів освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2022. 20 с.

20. Делятинський Р.І. Актуальні питання історії Церкви в Україні: силабус навчальної дисципліни для студентів 1 курсу освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2022. 39 с.

21. Делятинський Р.І. Історія Церкви в Україні: регіональні аспекти: силабус навчальної дисципліни для студентів 1 курсу освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2022. 42 с.

22. Гоголь В., Козінчук В., П’яста Р., Тучапець В., Делятинський Р. Переддипломна навчальна практика: силабус навчальної дисципліни для студентів 1-2 курсів освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ, 2022. 11 с.

1. Yehrechii, O. & Deliatynskyi, R. (2020). The repressive policies of the Polish authorities against the Greek Catholic Clergy in 1919: methods and features. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 15, 117–127.

2. Делятинський Р., Пилипів І. Особливості розвитку організаційно-територіальної структури Станиславівської єпархії ГКЦ в Другій Речі Посполитій (1919–1925 рр.) // Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Вип.22–23. Івано-Франківськ, 2013. С.311–319.

3. Делятинський Р. Отець Володимир-Лука Микитюк (1899–1944 рр.): біографічний нарис // Галичина: Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Ч. 24: До 70-річчя створення УПА. Івано-Франківськ: Плай, 2013. С. 132–155.

4. Делятинський Р. Станиславівська греко-католицька духовна семінарія у 1907–1918 рр.: становлення і розвиток // Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. Volume 8. Lublin, 2014. S. 308-317. 

5. Делятинський Р., Пилипів І. Становлення богословської освіти Греко-Католицької Церкви в першій половині ХІХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль, 2016. Вип. 2. Ч. 2. С. 122–126.

6. Делятинський Р., Пилипів І. Розвиток богословської освіти в Галицькій греко-католицькій митрополії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2016. Ч. 28. С. 148–155.

7. Делятинський Р., Єгрешій О. «Львівський псевдо-собор 1946 р. у процесі ліквідації Греко-Католицької Церкви радянським режимом» (Всеукраїнська науково-практична конференція до 70-х роковин псевдособору, 12 квітня 2016 р.) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2016. Ч. 28. С. 258–261.

8. Делятинський Р., Пилипів І. Організаційна структура та соціальна діяльність духовенства Станиславівської єпархії в період німецької окупації // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2017. Вип. 30: Ювілейний збірник на пошану Миколи Литвина. С. 184-194.

9. Делятинський Р., Єгрешій О. Науково-практичні конференції, присвячені ювілею 150-ліття від дня народження блаженного єпископа Григорія Хомишина (м. Івано-Франківськ, 2017 рік) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2017. Ч. 29-30. С. 375–378.

10. Делятинський Р., Пилипів І. Суспільна діяльність Отців Василіян у Галичині в період Другої Речі Посполитої // Карпати: людина, етнос цивілізація. Івано-Франківськ, 2017. Вип. 7/8. С. 131–144.

11. Делятинський Р. Пилипів І. Інститут військових капеланів в Україні (ХХ – ХХІ ст.): етапи розвитку та роль у формуванні української нації // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Київ, 2018. Вип. 134 (№ 7). С. 129–134.

12. Пилипів І., Делятинський Р., Балій Н. Отець Лев-Микола Бурнадз (1896–1947): штрихи до портрета // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2018. Ч. 31. С. 152 161.

13. Єгрешій О., Делятинський Р. Регіональна науково-практична конференція «Єпископ Юліан Пелеш в релігійно-церковному і громадському житті України» (до 175-річчя від дня народження) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2018. Ч. 31. С. 224 227.

14. Deliatynskyi Ruslan, Gogol Vasyl, Zadorozhna Alina. Blessed Klymentiy Sheptytsky (1869-1951) in the light of contemporary domestic historiography // Skhid. 2020. No. 2 (166): March-April. P. 67–77.

15. Deliatynskyi Ruslan, Gogol Vasyl, Zadorozhna Alina, Bortnikova Alla, Ryzheva Nadiya. Main milestones of life of blessed Klymentiy Sheptytsky (1869-1951) through the prism of historiography // Skhid. 2020. No. 4 (168): July-August. Р. 26-38.

1. Делятинський Р., Сливка Л. До питання про шляхетське походження окремих священичих родів (на прикладі Станиславівської єпархії УГКЦ) // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир»: збірник наукових праць. Вип. 7. Богослов’я: до 130-річчя з часу створення Станиславівської єпархії. Івано-Франківськ, 2015. С. 196–211.

2. Делятинський Р. Відновлення та реорганізація структури Івано-Франківської єпархії Української Греко-Католицької Церкви (1989-1993) // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир»: збірник наукових праць. Богослов’я. Вип. 8: до 150-річчя від дня народження Митрополит Андрея Шептицького. Івано-Франківськ, 2015. С. 204–233.

3. Делятинський Р., Єгрешій О., Соловка Л. «Від Голгофи через катакомби до Воскресіння»: до 70-х роковин Львівського псевдо-собору 1946 р. // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир»: збірник наукових праць. Богослов’я. Вип. 9: до 70-х роковин Львівського псевдо-собору 1946 р. Івано-Франківськ, 2016. С. 32–77.

4. Делятинський Р., Пилипів І., Єгрешій О. Станиславівська єпархія (1885–1939 рр.) // Життя, присвячене історії. Володимир Грабовецький: вчений, громадський діяч, людина / редакційна колегія: І. Цепенда, М. Кугутяк. І. Райківський та ін.; відповідальний секретар О. Єгрешій. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2016. С. 228–270.

5. Делятинський Р. Долі греко-католицьких священиків Коломийського деканату Станиславівської єпархії: до і після Львівського псевдо-собору 1946 р. // Коломия в європейській історії та культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 775-річчю першої літописної згадки про Коломию (07 жовтня 2016 року) / За ред. Ю. В. Плекана, М. М. Арсака, У. І. Мандрусяк. Івано-Франківськ: НАІР, 2017. С. 23–51.

6. Делятинський Р., Єгрешій О. Блаженний єпископ Григорій Хомишин – співзасновник і покровитель духовної семінарії в Станиславові // Отець Єремія Ломницький та шлях до святості Станіславівських новомучеників: матеріали IV Міжсемінарійної науково-практичної конференції семінарій УГКЦ (27-28 жовтня 2017) / редкол.: А. Чорненко та ін. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2018. С. 68–103.

7. Делятинський Р., Королько А.З. Отець Йосиф Проць (1878 – 1968 рр.): біографічний нарис // Снятин: краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. 2018. Вип. 17 (31). С. 43–58.

8. Делятинський Р., Рибчин Р. Отець Володимир Коропецький (1892–1950?): штрихи до портрета // Покуття – колиска українського національного державотворення: Матеріали VII науково-краєзнавчої конференції (у рамках проведення ІХ обласного відкритого покутського фестивалю аматорського мистецтва «Покутські джерела), м. Тисмениця, 14 вересня 2018 р. / за наукової редакції І. Федоришина та А. Королька. Тисмениця; Івано-Франківськ: Лілнея-НВ, 2018. С. 198-207.

9. Делятинський Р., Друляк Ю., Іванюк Н. Розвиток богословської освіти УГКЦ як засіб євангелізації суспільства на початку ХХІ століття // Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий пастир». Богослов’я. Філософія. Історія. Івано-Франківськ, 2018. Вип. 12-13. С. 271-311.

10. Делятинський Р., Єгрешій О. Єпископ Юліан Пелеш (1843 1896) в релігійно-церковному і громадському житті України: нарис за матеріалами науково-популярної виставки // Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий пастир». Богослов’я. Філософія. Історія. Івано-Франківськ, 2018. Вип. 12-13. С. 326-390.

11. Єгрешій О., Делятинський Р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Єпископ Юліан Пелеш в релігійно-церковному і громадському житті України» (до 175-річчя від дня народження) // Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий пастир». Богослов’я. Філософія. Історія. Івано-Франківськ, 2018. Вип. 12-13. С. 437-439.

12. Делятинський Р. Презентація книги про Владику Володимира Стернюка // Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий пастир». Богослов’я. Філософія. Історія. Івано-Франківськ, 2018. Вип. 12-13. С. 440-441.

13. Делятинський Р. Українська Греко-Католицька Церква на шляху легалізації, відродження та становлення структури (1989 2005): основні етапи // Українська греко-католицька церква: історія і сучасність. Матеріали регіональної наукової конференції, присвяченої 30-річчю виходу УГКЦ з підпілля у 1989 році на теренах Делятинщини Надвірнянського Івано-Франківської області / Ред.-упоряд. Л. Я. Геник. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2019. С. 30-50.

14. Делятинський Р. Отець Порфирій Ступницький (1847–1926 рр.): штрихи до портрета // Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія. Івано-Франківськ: ІФА, 2019. Вип. 14. С. 189-205.

15. Делятинський Р. Розбудова організаційної структури Української Греко-Католицької Церкви на початку ХХІ століття (2000-2019): основні етапи // Авраамічні релігії в Україні в процесі стабілізації міжконфесійних і міжнаціональних відносин: матеріали наук. конф., м. Галич, 29-30 жовтня 2020 р. / редкол.: В. Костишин.