Маслій с. Андрея ЗСМ (Ольга Данківна)

 

Посада: доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Вчене звання: –.

Духовний сан: монахиня, генеральна настоятелька Згромадження Сестер Мироносиць УГКЦ.

 

* за ОПП «Богослов’я» (ОС бакалавра): Історія християнства; Історія християнства в Україні; Курсова робота з дисципліни «Історія християнства»; Педагогічна виробнича практика;

за ОПП «Богослов’я» (ОС магістра): Магістерська дипломна робота.

* Народилася 24 липня 1980 р. в смт. Підволочиськ Тернопільської області, Україна.

1997 р. – закінчила Підволочиську ЗОШ № 2.

1997–2003 рр. – навчання на катехитично-педагогічному факультеті Івано-Франківського теологічного катехитичного духовного інституту УГКЦ (з 2000 р. Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ).

2004–2009 рр. – навчання на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2013–2016 рр. – аспірант кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2014 р. – вчитель основ християнської етики в Березівській ЗОШ І-ІІІст. Тисменицького району Івано-Франківської області.

З вересня 2018 р. по сьогодні – доцент (за основним місцем роботи) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Івано-Франківської академії Івана Золотоустого.

З 2019 р. – генеральна настоятелька Згромадження Сестер Мироносиць УГКЦ.

2016 р. – успішно захистила в Спеціалізованій вчені раді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника кандидатську дисертацію на тему «Жіночі чернечі спільноти УГКЦ у Галичині (1946–1989 рр.)».

З грудня 2018 р. – відповідальний секретар наукового журналу «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія».

Google Scholar: 

ORCID: 

Web of Science ResearcherID: 

Academia.edu:


Службова адреса:

Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська 22,
тел./факс: +38-034-272-47-30

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Сфера наукових інтересів: історія Української Греко-Католицької Церкви, історія чернечих чинів та згромаджень УГКЦ.


Перелік наукових праць:

1. Маслій с. Андрея Ольга. Згромадження Сестер Мироносиць: історичний нарис / с.Андрея Ольга Маслій. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2010. – 104 с.

1. Маслій О. Жіноче чернецтво Галичини в умовах ліквідації Української Греко-Католицької Церкви та сталінських репресій (друга половина 1940-х – початок 1950-х рр.) / Ольга Маслій // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – № 40. – С. 174–180.

2. Маслій О. Згромадження сестер мироносиць у підпільний період УГКЦ (1946–1989 рр.) / Ольга Маслій // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2014. – Вип. 26. – С. 202–208.

3. Маслій О. Діяльність Згромадження сестер мироносиць у 1914–1946 рр. / Ольга Маслій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – №. 5. – С. 43–50.

4. Маслій О. Жіночі чернечі спільноти Галичини в контексті легалізації УГКЦ наприкінці 80-х рр. ХХ ст. / Ольга Маслій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – № 7. – С. 83–88.

5. Маслій О. Жіночі чернечі спільноти УГКЦ у Галичині в підпіллі (1953–1989 рр.) / Ольга Маслій // Україна–Європа–Світ: міжнародний збірник наукових праць. – 2015. – № 15. – С. 299–308.

6. Маслій О. Радянська релігійна політика щодо жіночих чернечих спільнот у Галичині (1953 р. – перша половина 1980-х рр.) / Ольга Маслій // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2015. – Ч. 27. – С. 234–242.

7. Маслій О.Д. Радянська політика щодо жіночих чернечих спільнот Греко-католицької церкви у Східній Галичині (друга половина 1940-х рр.) // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – Ч. 2. – С. 39-44.

8. Маслій О.Д. Жіночі чернечі спільноти Греко-Католицької Церкви в українському національному русі Галичини в 1940–1950-х рр. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2017. – Ч. 29-30. – С. 85-92.

9. Маслій О. (с. Андрея). Ліквідація Гошівського монастиря у другій половині 1940-х рр. мовою документів. Карпати: людина, етнос, цивілізація. ‑ Івано-Франківськ, 2017 – 2018. – № 7/8. – С. 158-167.

1. Маслій О. Спогади очевидців про останні роки життя Блаженного Миколая Чарнецького (1956–1959 рр.) / Ольга Маслій // Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету імені св. Івана Золотоустого «Добрий Пастир». – 2014. – № 6. – С. 81–91.

2. Маслій О. Внесок Згромадження сестер мироносиць у процес легалізації УГКЦ / Ольга Маслій // «Правда визволить…» Матеріали Міжнародної конференції з нагоди 25-ліття легалізації УГКЦ, 6 листопада 2015 р. – Львів. 2015. – С. 42–50.

3. Маслій О. Діяльність Згромадження сестер мироносиць на Прикарпатті в «катакомбний» період існування УГКЦ (1946–1989) / Ольга Маслій // Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету імені св. Івана Золотоустого «Добрий Пастир». – 2015. – № 7. – С. 168–178.

4. Маслій О. Ліквідація жіночих чернечих спільнот УГКЦ у Галичині (друга половина 1940-х рр.) / Ольга Маслій // Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926–2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич. – Львів : Інститут релігієзнавства філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. – Частина 1: Церковна історія. – С. 626–635.

5. Маслій О.Д. Жіночі чернечі спільноти Галичини в контексті легалізації УГКЦ наприкінці 80-х рр. ХХ ст.  // Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету імені св. Івана Золотоустого «Добрий Пастир». – 2016. – № 8. – С. 264-272.

6. Маслій О.Д. Політика радянської влади щодо жіночих чернечих спільнот УГКЦ у Галичині (1953 – перша половина 1980-х рр.)  // Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету імені св. Івана Золотоустого «Добрий Пастир». – 2016. – № 9. – С. 78-87.

7. Маслій О.Д. Григорій Хомишин: шлях на Голгофу (за матеріалами кримінальної справи) // Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету імені св. Івана Золотоустого «Добрий Пастир». – 2017. – № 10-11. – С. 235-241.

8. Маслій О. (с. Андрея). Співпраця митрополита Йосифа Сліпого з чернечими спільнотами УГКЦ (1945 – 1963 рр.) // Ковчег. Науковий збірник з церковної історії. Ч. 8. / відп. ред. Олег Турій. Львів: Видавництво УКУ, 2018. – С. 278-285.

9. Маслій О. (с. Андрея). Блаженний Симеон Лукач – духівник Згромадження сестер Мироносиць // Християнство – духовна основа українського народу (до 1030 – річчя хрещення України-Руси). Матеріали науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 8 жовтня 2018 р.). Івано-Франківськ. 2019. – с. 94-103.