Білоус Олег Михайлович

 

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи (за основним місцем), доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (за сумісництвом).

Науковий ступінь: кандидат політичних наук.

Вчене звання: доцент.

 

 

* за ОПП «Богослов’я» (ОС бакалавра): Релігія і політика, Політологія, Культурологія, Релігія і культура;

за ОПП «Богослов’я» (ОС магістра): Переддипломна навчальна практика, Магістерська дипломна робота.

* Народився 10 травня 1977 року, місто Рогатин, Івано-Франківська область, Україна.

01 вересня 1983 року поступив у перший клас середньої школи №2 міста Рогатина, яку закінчив у 1994 році із золотою медаллю.

З 01 вересня 1994 року по 30 червня 1999 року навчався у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника за спеціальністю «історія» і здобув кваліфікацію «історик, викладач», отримавши диплом магістра.

З 01 вересня 1994 року по 2005 року навчався в Івано-Франківській Теологічній Академії за спеціальністю "богослов’я" і здобув ступінь магістра богословських наук.

З 2000 року по 2003 рік – здобувач наукового ступеня кафедри політології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З травня по серпень 1998 року – заступник директора з виховної роботи-старший вихователь лікувально-оздоровчого комплексу «Сокіл» (село Сокіл Галицького району Івано-Франківської області).

З вересня 1999 року по вересень 2001 року – вчитель основ правознавства Рогатинської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №1.

З 01 вересня 1999 року – викладач Івано-Франківської Теологічної Академії (на даний час – Івано-Франківська академія Івана Золотоустого).

З жовтня 2000 року по липень 2001 року – асистент факультету доуніверситетської підготовки Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

З 01 вересня 2001 року по липень 2005 року – асистент кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З вересня 2001 року по грудень 2001 року – вчитель основ християнської етики Івано-Франківської школи-ліцею №23.

З 08 квітня 2003 року по 08 жовтня 2018 року – начальник науково-дослідної частини Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 01 вересня 2005 року по 08 жовтня 2018 року – доцент кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 08 травня 2008 року – директор Наукового інформаційно-аналітичного Центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З вересня 2009 року – викладач Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

З 09 жовтня 2018 року по вересень 2021 р. – проректор з наукової роботи Івано-Франківськоі академії Івана Золотоустого.

З 09 жовтня 2018 року – доцент (за суміщенням) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Івано-Франківськоі академії Івана Золотоустого.

З вересня 2021 р. по сьогодні – проректор з науково-педагогічної роботи Івано-Франківськоі академії Івана Золотоустого.

28 вересня 2004 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси. Тема дослідження: «Державно-церковні відносини як об’єкт політологічного аналізу».

У 2005 році на засіданні спеціалізованої вченої ради в Івано-Франківській Теологічній Академії захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня ліценціата богослов’я за спеціальністю «Історія Церкви». Тема дослідження: «Християнство в історіософії Арнольда Джозефа Тойнбі»

18 квітня 2008 року відповідно до рішення Атестаційної колегії МОН України наказом міністра освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента.

З 03 жовтня 2016 року по 03 листопада 2016 року пройшов стажування на кафедрі політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету.

З грудня 2018 р. – член редакційної колегії з спеціальності «Богослов’я» наукового журналу «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія».


Службова адреса:

Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська 22,
тел./факс: +38-034-272-47-30

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Сфера наукових інтересів: державно-церковні відносини; релігійно-конфесійна політика України.


Перелік наукових праць:

1. Білоус О., Марчук В., Доцяк І., Климончук В. та інші. Івано-Франківщина у виборах-2006: регіональний вимір: Колективна монографія. – Івано-Франківськ, «Лік» – 2007. – 108 с.

1. Евроатлантическая интеграция Украины и международные отношения: Учебное пособие / Под ред. проф. А.В Крапивина. – Донецк: Донецкий национальный университет. – 2008. – 240 с.

2. Білоус О., Доцяк І., Климончук В., Никируй Л. Євроатлантична інтеграція України: проблеми та перспективи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2007. – 123 с.

1. Білоус О. Політика і релігія: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.040300 – «політологія». – Івано-Франківськ, ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – 76 с.

2. Білоус О. Зовнішня політика України і зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «політологія». Інститут історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2014. – 96 с.

3. Білоус О. Методичні рекомендації з курсу «Політичне прогнозування» для студентів денної форми навчання. – Івано-Франківськ: Інститут історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2016. – 38 с.

4. Наукові роботи: методологія написання та захист в Академії / упоряд. О. О. Левицький, О. М. Білоус, І. Я. Стрихар. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківської Академії Івана Золотоустого, 2019. – 64 с.

1. Білоус О. Державно-церковні відносини: історіографія вітчизняних досліджень // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – 2003. – Вип.23.

2. Білоус О. Політико-релігієзнавчий аспект державно-церковних відносин // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2003. – №3.

3. Білоус О.М., Рибачук М.Ф. Проблема реституції церковного майна // Політичний менеджмент. – 2003 – № 3.

4. Білоус О. Політико-правовий аспект державно-церковних відносин // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2003. – №4. – С. ……

5. Білоус О. Соціоісторичний аспект релігійності людства // Політичний менеджмент. – 2004. – №1(4). 6. Білоус О. Міжнародний досвід функціонування і розвитку державно-церковних відносин // Вісник Прикарпатського університету. Серія Політологія. – 2006. – Вип. 1.

7. Білоус О. Релігійно-конфесійна політика української держави в умовах трансформації суспільних відносин (1991 – 2001 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Серія Політологія. – 2007. – Вип. ІІ-ІІІ.

8. Білоус О. Забезпечення церковним майном релігійних організацій в Україні: політико-правовий аспект // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: політологія, соціологія, філософія. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Ціна свободи і незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр.” – 2007. – Вип. 5-6.

9. Білоус О. Реалізація ідеї церковної унії в Україні: релігійно-політичні аспекти // Вісник Прикарпатського університету. Серія Політологія. – Вип. ІV-V. – Видавництво “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011.

10. Білоус О. Етноконфесійна політика в Україні в 90-х роках ХХ століття: регіональні особливості і закономірності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2017 / 1 (87) – С. 251-264.

1. Білоус О., Іванюк В. Вплив християнства на розвиток культури Київської Русі в Х – ХІ ст. // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції “Християнство на межі третього тисячоліття”. – Івано-Франківськ: Плай. – 2002.

2. Білоус О., Протас І. Проблеми законодавчого забезпечення діяльності релігійних об’єднань в Україні // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених і аспірантів [Івано-Франківськ] 19 квітня 2003 року. – Івано-Франківськ: Плай. – 2003.

3. Білоус О. Деякі політико-суспільні аспекти відносин між державою та релігійними організаціями в Україні // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Вип. 5. – Миколаїв, в-во МДГУ ім.. П.Могили – 2004.

4. Білоус О.М., Рибачук М.Ф. Державно-церковні відносини. Неминучість діалогу // Віче. – 2004. – № 4.

5. Білоус О. Проблеми державно-церковних відносин в Україні: політологічний аспект // Україна соборна. Зб. наук. статей. – Вип. 2. Ч. І. Історико-політологічні та правові засади соборності й державотворення в Україні. – Київ, 2005.

6. Білоус О. Розвиток політично-релігійних взаємин на території українських земель княжого періоду та козацької доби // Християнська спадщина Галицько-Волинської держави: ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ – Галич, 2006.

7. Білоус О. Релігійність молоді: соціоісторичні аспекти // Молодіжна політика: проблеми і перспективи // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, Дрогобич, 18 – 19 квітня 2008 року. / Наук. ред. С.А. Щудло. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2008. – С. ……

8. Білоус О. Взаємовідносини Європейський Союз – Україна в контексті нових викликів для Європейської безпеки // Правові та соціополітичні аспекти взаємовідносин ЄС-Україна: Матеріали шостої міжнародної наукової конференції з серії «Європейське право сьогодні: освіта, наука, практика»: 23-24 жовтня 2008 р. / Укл. М.В. Примуш. – Донецьк, 2008.

9. Білоус О., Никируй Л. Діяльність НАТО у сфері наукової та інноваційної діяльності в контексті гарантування безпеки та стабільності в регіоні // НАТО та питання безпеки у Східній та Південно-Східній Європі. – Матеріали Осінньої Академії НАТО, м. Донецьк, 12-14 листопада 2008 р. // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету. – Донецьк, 2008.

10. Білоус О. Діяльність НАТО у науковій та інноваційній сфері в контексті гарантування безпеки та стабільності в регіоні // Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Випуск перший (спеціальний випуск) / За заг. ред. Олега Білоуса – Івано-Франківськ, «Гостинець», 2008.

11. Білоус О. Питання співпраці України і НАТО в програмах сучасних парламентських політичних партій (за матеріалами офіційних інтернет-сайтів партій) // Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Випуск третій. / За заг. ред. Олега Білоуса – Івано-Франківськ, «Симфонія-Форте», 2009.

12. Білоус О. Проблеми та перспективи формування релігійно-моральних цінностей сучасної молоді // Молодіжна політика: проблеми і перспективи Випуск 3: [збірник наукових праць / наук. ред. С.А.Щудло]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012.