Перелік документів для вступу 2024

У 2024 році академія здійснює прийом навчання для здобуття ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 041 – Богослов’я за денною та заочною формами навчання.


Вступник подає наступні документи:

♦ для здобуття ступеня бакалавра:

на перший курс на основі повної загальної середньої освіти:

1. заяву в електронній та/або паперовій формі;
2. копію документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, витяг з реєстру про приписку до місця проживання);
3. копію військово-облікового документа;
4. копію атестата про повну загальну середню освіту та копію додатка для нього;
5. копію сертифіката ЗНО/НМТ;
6. 
мотиваційний лист вступника (за зразком Приймальної комісії);
7. чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
8. шість конвертів з марками (для надсилання повідомлень вступникові та/або студентові);
9. папка на зав’язках для формування особової справи вступника.

♦ для здобуття ступеня бакалавра:

на другий курс на основі НРК5 (освітньо ступеня молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста):

1. заяву в електронній та/або паперовій формі;
2. копію документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, витяг з реєстру про приписку до місця проживання);
3. копію військово-облікового документа;
4. копію диплома молодшого бакалавра (або молодшого спеціаліста) та копію додатка для нього;
5. копію сертифіката НМТ;
6. 
мотиваційний лист вступника (за зразком Приймальної комісії);
7. чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
8. шість конвертів з марками (для надсилання повідомлень вступникові та/або студентові);
9. папка на зав’язках для формування особової справи вступника.

♦ для здобуття ступеня магістра:

на основі НРК6 (освітнього ступеня бакалавра) та НРК7 (освятньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеня магістра з іншої спеціальності):

1. заяву в електронній та/або паперовій формі;
2. копію документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, витяг з реєстру про приписку до місця проживання);
3. копію військово-облікового документа;
4. копію диплома бакалавра, або спеціаліста, або магістра та копію додатка для нього;
5. копію сертифіката ЄВІ;
6. мотиваційний лист вступника (за зразком Приймальної комісії);
7. чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
8. шість конвертів з марками (для надсилання повідомлень вступникові та/або студентові);
9. папка на зав’язках для формування особової справи вступника.


моб.: +380997815722 (09:00 год. - 18:00 год.)

Приймальна комісія Академії