Паспорт кафедри БОГОСЛОВ’Я

Паспорт кафедри БОГОСЛОВ’Я
Івано-Франківської академії Івана Золотоустого

1. Заснована: 21 червня 2018 р. наказом ректора ІФА № 004/а «Про створення кафедр ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотостоуого»».

2. Кафедра богослов’я – випускова кафедра, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність, забезпечує викладання дисциплін професійного циклу та підготовку фахівців освітніх ступенів бакалавра та магістра зі спеціальності 041 – богослов’я.

3. Завідувач кафедрою богослов’яГоголь Василь Володимирович, кандидат наук з богослов’я, доцент.

Дата призначення: 02 липня 2018 року наказом ректора ІФА № 5/а «Про призначення виконуючих обов’язки завідувачів кафедр ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

4. Структура науково-педагогічних працівників кафедри богослов’я.

4.1. Професійно-кваліфікаційний склад науково-педагогічних працівників кафедри богослов’я.

У 2018 р. кафедра богослов’я ІФА налічує 20 висококваліфікованих викладачів.


 
Професори
(осіб)
Доценти
(осіб)

Старші
викладачі
(осіб)

Викладачі
(осіб)
Всього
Штатні (за основним місцем роботи) - 3 2 1 6
Внутрішні сумісники - 2 - - 2
Зовнішні сумісники - - - - -
На умовах погодинної оплати праці - 2 3 7 12
Всього:         20


4.2. Професійно-кваліфікаційний склад науково-педагогічних працівників кафедри богослов’я.


з/п
Науково-педагогічний працівник
(прізвище, ім’я, по батькові)
Посада Вид
посади
Науковий ступінь /
освітній ступніь
Вчене звання
1 Боярський Роман Євгенович викладач погодинно магістр богослов’я  
2 Будзяк Олесь Володимирович викладач погодинно магістр богослов’я  
3 Війтишин Володимир Іванович доцент погодинно кандидат наук
з богослов’я
доцент
4 Гобир Борис Мирославович викладач погодинно спеціаліст з богослов’я  
5 Гоголь Василь Володимирович завідувач кафедрою, доцент основна кандидат наук
з богослов’я
доцент
6 Горбань Річард Анатолійович доцент погодинно доктор
філософських наук
доцент
7 Друляк Юрій Анатолійович викладач основна магістр богослов’я  
8 Каськів Олег Володимирович доцент основна кандидат наук
з богослов’я
доцент
9 Козак Анатолій Дмитрович викладач погодинно магістр богослов’я  
10 Козінчук Віталій Романович доцент основна кандидат наук
з богослов’я
доцент
11 Микієвич Роман Богданович викладач погодинно магістр богослов’я  
12 Левицький Олександр Олександрович доцент суміщення кандидат наук
з богослов’я
доцент
13 Огар Тарас Іванович старший
викладач
погодинно магістр богослов’я  
14 Олійник Андрій Романович викладач погодинно магістр богослов’я  
15 Онищук Ігор Ігорович доцент погодинно кандидат наук з богослов’я,
доктор юридичних наук
доцент
16 П’яста Руслан Михайлович викладач основна магістр богослов’я  
17 Тимішак Ярослав Іванович старший
викладач
погодинно магістр богослов’я  
18 Тучапець Василь Дмитрович викладач основна магістр богослов’я  
19 Чорненко Андрій Володимирович доцент суміщення кандидат наук
з богослов’я
доцент
20