Перелік документів для вступу 2019 року (в тому числі сертифікати ЗНО)

У 2019 році академія здійснює прийом навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 041 – Богослов’я за денною та заочною формами навчання.

Вступник подає наступні документи:

1. заяву в електронній та/або паперовій формі;

2. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;

3. копію військово-облікового документа;

4. копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і копію додатка для нього;

5. копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

6. чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

7. шість конвертів з марками (для надсилання повідомлень вступникові та/або студентові);

8. папка-швидкозшивач.

Для вступу на навчання

♦ на перший курс на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з трьох загальноосвітніх предметів:

1. українська мова (сертифікати ЗНО 2017, 2018 і 2019 років),

2. історія України (сертифікати ЗНО 2017, 2018 і 2019 років),

3. географія (сертифікати ЗНО 2017, 2018 і 2019 років) або іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) (сертифікати ЗНО 2018 і 2019 років);

♦ на другий/третій курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, в тому числі за іншою спеціальністю – у формі складання фахового вступного випробування.