Приймальна комісія - 2019 р.

► Наказ про організацію Приймальної комісії 2019 р.;

► План роботи Приймальної комісії Академії на 2019 рік;

► Наказ про формування складу Відбіркової комісії у 2019 році;

► Наказ про формування складу апеляційної комісії.

► Наказ про затвердження змін до Правил прийому у 2019 році.


► Наказ про формування складу Предметної екзаменаційної комісії для проведення вступного іспиту з української мови і літератури;

► Наказ про формування складу Предметної екзаменаційної комісії для проведення вступного іспиту з історії України;

► Наказ про формування складу Предметної екзаменаційної комісії для проведення вступного іспиту з географії;

► Наказ про формування складу Предметної екзаменаційної комісії для проведення вступного іспиту з іноземної мови;

► Наказ про формування складу Предметної екзаменаційної комісії для проведення фахового вступного випробування (основи богослов’я);


► Наказ про формування складу Предметної екзаменаційної комісії з проведення фахових вступних випробувань зі спеціальності (богослов’я) для вступників на ОС Магістра у 2019 році;

► Наказ про формування складу Предметної екзаменаційної комісії з проведення додаткових фахових вступних випробувань зі спеціальності (богослов’я) для вступників на ОС Магістра на основі ОС (ОКР) бакалавра, спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у 2019 році;

► Наказ про формування складу Предметної екзаменаційної комісії з проведення вступного випробування з іноземної мови для вступників на ОС Магістра у 2019 році;


► Наказ про зміни в складі Приймальної комісії, Відбіркової комісії, Предметних екзаменаційних комісій для проведення вступних випробувань у ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого" у 2019 році;

► Наказ про графік роботи Приймальної комісії, технічних секретарів Відбіркової комісії у ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого" у 2019 році;

► Наказ про затвердження розкладу вступних випробувань на здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра за освітньо-професійною програмою "Богослов’я" спеціальності 041 "Богослов’я" у ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого" у 2019 році.