Маслій Ольга Данківна

Маслій Ольга Данківна – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук.

 

Народилася 24 липня 1980 р. в смт. Підволочиськ Тернопільської області. Навчалася в Підволочиській ЗОШ № 2, яку закінчила в 1997 р.

Освіта:

З 1997 р. до 2003 р. – навчання на катехитично-педагогічному факультеті Івано-Франківської теологічної академії.

З 2004 р. до 2009 р. – навчання на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.

Професійна діяльність:

З 2014 р. – вчитель основ християнської етики в Березівській ЗОШ І-ІІІст. Тисменицького району Івано-Франківської області.

З лютого 2019 р. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Івано-Франківської академії Івана Золотоустого.

Наукова діяльність:

У 2013 – 2016 рр. – аспірант кафедри історії України Прикарпатського університету. Кандидатська дисертація: «Жіночі чернечі спільноти УГКЦ у Галичині (1946 – 1989 рр.) (2016 р.), була захищена в Спеціалізованій вчені раді Прикарпатського національного університету.

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

2 – наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Маслій О. Жіноче чернецтво Галичини в умовах ліквідації Української Греко-Католицької Церкви та сталінських репресій (друга половина 1940-х – початок 1950-х рр.) / Ольга Маслій // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – № 40. – С. 174–180.

2. Маслій О. Згромадження сестер мироносиць у підпільний період УГКЦ (1946–1989 рр.) / Ольга Маслій // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2014. – Вип. 26. – С. 202–208.

3. Маслій О. Діяльність Згромадження сестер мироносиць у 1914–1946 рр. / Ольга Маслій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – №. 5. – С. 43–50.

4. Маслій О. Жіночі чернечі спільноти Галичини в контексті легалізації УГКЦ наприкінці 80-х рр. ХХ ст. / Ольга Маслій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – № 7. – С. 83–88.

5. Маслій О. Жіночі чернечі спільноти УГКЦ у Галичині в підпіллі (1953–1989 рр.) / Ольга Маслій // Україна–Європа–Світ: міжнародний збірник наукових праць. – 2015. – № 15. – С. 299–308.

6. Маслій О. Радянська релігійна політика щодо жіночих чернечих спільнот у Галичині (1953 р. – перша половина 1980-х рр.) / Ольга Маслій // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2015. – Ч. 27. – С. 234–242.

7. Маслій О.Д. Радянська політика щодо жіночих чернечих спільнот Греко-католицької церкви у Східній Галичині (друга половина 1940-х рр.) // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – Ч. 2. – С. 39-44.

8. Маслій О.Д. Жіночі чернечі спільноти Греко-Католицької Церкви в українському національному русі Галичини в 1940–1950-х рр. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2017. – Ч. 29-30. – С. 85-92.

9. Маслій О. (с. Андрея). Ліквідація Гошівського монастиря у другій половині 1940-х рр. мовою документів. Карпати: людина, етнос, цивілізація. ‑ Івано-Франківськ, 2017 – 2018. № 7/8.

 

Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики:

15 – наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

1. Маслій О. Спогади очевидців про останні роки життя Блаженного Миколая Чарнецького (1956–1959 рр.) / Ольга Маслій // Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету імені св. Івана Золотоустого «Добрий Пастир». – 2014. – № 6. – С. 81–91.

2. Маслій О. Внесок Згромадження сестер мироносиць у процес легалізації УГКЦ / Ольга Маслій // «Правда визволить…» Матеріали Міжнародної конференції з нагоди 25-ліття легалізації УГКЦ, 6 листопада 2015 р. – Львів. 2015. – С. 42–50.

3. Маслій О. Діяльність Згромадження сестер мироносиць на Прикарпатті в «катакомбний» період існування УГКЦ (1946–1989) / Ольга Маслій // Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету імені св. Івана Золотоустого «Добрий Пастир». – 2015. – № 7. – С. 168–178.

4. Маслій О. Ліквідація жіночих чернечих спільнот УГКЦ у Галичині (друга половина 1940-х рр.) / Ольга Маслій // Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926–2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич. – Львів : Інститут релігієзнавства філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. – Частина 1: Церковна історія. – С. 626–635.

5. Маслій О.Д. Жіночі чернечі спільноти Галичини в контексті легалізації УГКЦ наприкінці 80-х рр. ХХ ст.  // Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету імені св. Івана Золотоустого «Добрий Пастир». – 2016. – № 8. – С. 264-272.

6. Маслій О.Д. Політика радянської влади щодо жіночих чернечих спільнот УГКЦ у Галичині (1953 – перша половина 1980-х рр.)  // Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету імені св. Івана Золотоустого «Добрий Пастир». – 2016. – № 9. – С. 78-87.

7. Маслій О.Д. Григорій Хомишин: шлях на Голгофу (за матеріалами кримінальної справи) // Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету імені св. Івана Золотоустого «Добрий Пастир». – 2017. – № 10-11. – С. 235-241.

8. Маслій О. (с. Андрея). Співпраця митрополита Йосифа Сліпого з чернечими спільнотами УГКЦ (1945 – 1963 рр.). Ковчег. Науковий збірник з церковної історії. Ч. 8. / відп. ред. Олег Турій. Львів: Видавництво УКУ, 2018.

 

На даний час працює на посаді: доцента (погодинно) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Приватного закладу вищої освіти «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

Службова адреса:

Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська 22, тел./факс: +38-034-272-47-30; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.