Строки прийому заяв та документів 2020

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання. (Витяг з Правил Прийому 2020 р.)

5. 1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

► реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня 2020року;

► прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Умов прийому та Правил прийому, розпочинається 13 липня 2020 року,

► прийом заяв та документів закінчується:

* о 18.00 годині 16 липня 2020 року для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів,

о 18.00 годині 22 липня 2020 року – для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання;

► вступні іспити проводяться з 1 до 12 липня 2020 року включно, додаткові сесії вступних іспитів можуть проводитись з 13 по 22 липня 2020 року;

► співбесіди проводяться з 16 до 18 липня 2020 року включно;

► формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають:

⇒ за результатами співбесіди на місця:

за державним замовленням здійснюється не пізніше 12.00 год. 20 липня 2020 року;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції здійснюється не раніше 12:00 год. 01 серпня 2020 року;

⇒  на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів на місця:

за державним замовленням здійснюється не пізніше 12.00 год. 27 липня 2020 року;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції здійснюється не раніше 12:00 год. 01 серпня 2020 року;

► виконання вимог до зарахування вступників, які вступають:

⇒  за результатами співбесіди на місця:

за державним замовленням здійснюється до 10.00 години 22 липня 2020 року; ця категорія вступників також подає письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення впродовж 22 липня;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції здійснюється до 05 серпня 2020 року;

⇒  на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів на місця:

за державним замовленням здійснюється до 18.00 години 31 липня 2020 року;

* за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції, здійснюється до 05 серпня 2020 року;

► зарахування для вступників, які вступають:

⇒ за результатами співбесіди на місця:

* за державним замовленням відбувається не пізніше 15.00 години 22 липня 2020 року;

* за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції відбувається до 05 серпня 2020 року;

⇒  на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів на місця:

* за державним замовленням відбувається не пізніше від 12.00 години 01 серпня 2020 року;

* за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції відбувається не пізніше 30 вересня 2020 року.

► переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Умов прийому), ‑ не пізніше 08 серпня 2020 року;

5. 2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою здобуття освіти:

⇒ строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів визначаються пунктом 5.1. цього розділу;

⇒ строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб:

* прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, проходить в декілька сесій з 13 липня по 15 вересня 2020 року;

* зарахування відбувається не пізніше ніж через 15 днів після завершення першої сесії прийому заяв і документів, але не пізніше 30 листопада 2020 року.

5.3. Для вступу на другий курс для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

► за денною формою здобуття освіти:

* прийом заяв і документів, передбачених розділом VI цих Правил, розпочинається 13 липня 2020 року;

* прийом заяв і документів закінчується о 18.00 годині 22 липня 2020 року;

* фахові вступні випробування проводяться з 23 до 30 липня 2020 року;

* рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного балу за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетами з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням оприлюднюється не пізніше 01 серпня 2020 року;

* вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 06 серпня 2020 року;

* зарахування вступників за державним замовленням відбувається до 12.00 години 7 серпня 2020 року;

* зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбувається не пізніше 01 жовтня 2020 року;

► за заочною формою здобуття освіти:

* прийом заяв і документів, передбачених розділом VI цих Правил, починається 02 липня 2020 року;

* прийом заяв і документів на місця державного замовлення закінчується о 18.00 годині 22 липня 2020 року;

* прийом заяв і документів на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб закінчується 25 листопада 2020 року;

* фахові вступні випробування на місця державного замовлення проводяться з 23 до 30 липня 2020 року;

* фахові вступні випробування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводяться з 02 липня до 27 листопада 2020 року.

* рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного балу за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетами з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням оприлюднюється 01 серпня 2020 року;

* вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 06 серпня 2020 року; за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 18.00 години 18 серпня 2020 року, додаткова сесія до 18.00 години 27 вересня 2020 року;

* зарахування вступників за державним замовленням відбувається, як правило, до 12.00 години 07 серпня (але не пізніше ніж 15 вересня) 2020 року;

* зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбувається не пізніше 30 листопада 2020 року;

5.4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю галузі знань 04 «Богослов’я» на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, за всіма формами здобуття освіти:

► реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня 2020 року;

► реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 06 травня 2020 року та закінчується о 18.00 годині 03 червня 2020 року;

► складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) розпочинається 06 травня 2020 року та закінчується 29 травня 2020 року;

► прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил:

* розпочинається 17 червня 2020 року і закінчується 25 червня для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документів про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання);

* розпочинається 05 липня 2020 року і закінчується 22 липня 2020 року для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування;

► основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводиться 01 липня 2020 року (додаткова сесія проводиться у строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти). Відповідний вступний іспит з іноземної мови у випадках передбаченими цими правилами проводиться Академією за графіком основної сесії;

► фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вже склали єдиний вступний іспит проводяться з 05 липня 2020 року по 26 липня 2020 року;

► надання рекомендацій до зарахування за державним замовленням не пізніше 05 серпня 2020 року;

► виконання вимог до зарахування до 18.00 години 10 серпня 2020 року;

► наказ про зарахування за державним замовленням видається до 12.00 години 11 серпня 2020 року; за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 листопада 2020 року.

5.5. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту, порядок його організації та проведення здійснюються відповідно до законодавства.

5.6. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю галузі знань 04 «Богослов’я» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, зазначених у п. 5.4., за наявності вакантних ліцензійних місць за всіма формами здобуття освіти для осіб, які вступають на навчання виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб у передбачених цими Правилами випадках проводиться:

* додаткове подання документів в період з 01 вересня 2020 року по 28 листопада 2020 року,

* складання вступних іспитів (фахового вступного випробування та вступного іспиту з іноземної мови) в Академії у період з 3 вересня 2020 року по 30 листопада2020 року,

* зарахування на навчання до 30 листопада 2020 року.

5.7. Порядок роботи Приймальної комісії Академії:

 понеділок – п’ятниця з 9.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00);

 субота – з 9.00 до 15.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00) – виключно у період з 01 липня по 20 серпня 2020 року;

 неділя – вихідний.