Левицький Олександр Олександрович

 

Посада: Професор кафедри богослов’я.

Науковий ступінь: доктор наук з богослов’я.

Вчене звання: професор.

Духовний сан: митрофорний протоієрей УГКЦ.

 

 

* за ОПП «Богослов’я» (ОС бакалавра): Риторика та гомілетика, Канонічне право І, Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності (богослов'я).

* за ОПП «Богослов’я» (ОС магістра): Магістерська дипломна робота.

* Народився 08 квітня 1978 року в с. Любша Жидачівського району Львівської області, Україна.

В 1984 – 1993 рр. навчання в Любшанській неповно-середній школі.

В 1993 – 1995 рр. навчання в Журавнівській середній школі.

В 1995 – 2000 рр. навчання в Івано-Франківському Теологічно-Катехитичному Духовному Інституті на філософсько-богословському факультеті.

2004 р. закінчив Івано-Франківський Інститут права, економіки та будівництва (юридичний факультет), бакалавр права.

2006 р. закінчив Київський міжнародний науково-технічний університет (юридичний факультет), магістр права.

2011 р. закінчив Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького (спеціальність «філософія»), бакалавр філософії.

27.06.2011 р. закінчив Люблінський Католицький Університет (факультет права, канонічного права і адміністрації), ліценціат канонічного права.

2012 р. закінчив Івано-Франківський Університет права імені Короля Данила Галицького (спеціальність «Богослов’я»), спеціаліст.

23.06.2015 р. закінчив Люблінський Католицький Університет (факультет права, канонічного права і адміністрації), доктор канонічного права.

18.12.1998 року – піддияконські свячення;

06.08.1999 року – дияконські свячення;

07.07.2000 року – священичі свячення.

1998 р. – префект Івано-Франківського Теологічно-Катехитичного Духовного Інституту УГКЦ.

2001 р. – віце-ректор Івано-Франківської Духовної Семінарії УГКЦ.

2009 р. – директор заочного відділення Івано-Франківської Теологічної Академії УГКЦ.

2010 р. – ректор Івано-Франківської Духовної Семінарії УГКЦ.

2012 р. – суддя трибуналу Івано-Франківської Архиєпархії УГКЦ.

2013 р. – завідувач кафедри східного канонічного права Івано-Франківської Теологічної Академії, директор Інституту Східного канонічного права Івано-Франківської Теологічної Академії (з 2014 р. – Івано-Франківського Богословського Університету).

2014‑2018 рр. – ректор Івано-Франківського Богословського Університету імені святого Івана Золотоустого УГКЦ.

З травня 2018 р. по вересень 2019 р. – ректор Приватного закладу вищої освіти «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

З лютого 2019 р. – член групи забезпечення освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» у ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого», створеної з метою акредитації ОПП за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

З вересня 2019 р. – в. о. завідувача, професор кафедри богослов’я Приватного закладу вищої освіти «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

З липня 2020 р. – ректор Приватного закладу вищої освіти «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

23.06.2015 р. захистив докторську дисертацію в Люблінському Католицькому Університететі (факультет права, канонічного права і адміністрації), доктор канонічного права.

Кандидат наук з богослов’я, 09.00.14 – богослов’я, «Історично-юридичний розвиток партикулярного права Київської Церкви в 1596-2004 рр.», диплом ДК № 042362 від 27.04. 2017 р. (Атестаційна колегія, рішення № від 27.04. 2017 р.).

Доцент кафедри Східного канонічного права, атестат ДЦ № 00198 від 17.12. 2007 р. (Вчене рада Івано-Франківської теологічної академії, рішення № 02/2007 від 17.12. 2007 р.). Свідоцтво про державне визнання документа про вчене звання ВДВЗ № 000003 від 06.04. 2018 р. (наказом МОН України № 338 від 06.04. 2018 р.).

З грудня 2018 р. – директор (на громадських засадах) Науково-дослідного інституту канонічного права Приватного закладу вищої освіти «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

З грудня 2018 р. – заступник головного редактора наукового журналу «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія».

Доктор наук з богослов’я, 09.00.14 – богослов’я, диплом № 003 від 06.06. 2014 р. (Вчена рада Івано-Франківської Теологічної Академії, рішення від 06.06. 2014 р., протокол № 3; Вчена рада ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого», рішення від 21.06. 2019 р., протокол № 22).

Автор 6 навчальних посібників, 2 монографій, 2 наукових статей у наукових фахових виданнях України, 2 навчально-методичних видань, 6 статей в інших наукових виданнях України.


Службова адреса:

Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська 22,
тел./факс: +38-034-272-47-30

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Сфера наукових інтересів: історія розвитку східного канонічного права та партикулярного права УГКЦ, формування духовенства відповідно до норм партикулярного права УГКЦ.


Перелік наукових праць:

1. Левицький О.О. Історично-юридичний розвиток партикулярного права Київської Церкви в 1596-2004 роках. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. – 268 с.

2. Левицький О.О. Формування духовенства за нормами партикулярного права УГКЦ. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2016. – 264 с.

1. Левицький О.О. Людина і мораль: культурологічні аспекти проблеми: Навчальний посібник для студентів-богословів. – Івано-Франківськ: Вид-во Івано-Франківської Теологічної Академії, 2004. – 140 с.

2. Левицький О.О. Правова охорона материнства і дитинства згідно із законодавством України та країн ЄС: Навчальний посібник для студентів-богословів. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФТА, 2008. – 108 с.

3. Левицький О.О. Риторика: Навчальний посібник для студентів-богословів. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФТА, 2010. – 112 с.

4. Левицький О.О. Людина і мораль: культурологічні аспекти проблеми: Навчальний посібник для студентів-богословів. – Видання друге, доповнене і перероблене. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківської Теологічної Академії, 2011. – 168 с.

5. Левицький О.О. Церковна риторика: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФБУ, 2017. – 108 с.

6. Гоголь В.В., Левицький О.О. Мироточивий: святий великомученик Димитрій Солунський: Навчальний посібник для студентів-богословів. Дрогобич: Коло, 2018. – 80 с.

1. Левицький О.О. Методика написання та оформлення наукових робіт. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФБУ, 2016. – 64 с.

2. Наукові роботи: методологія написання та захист в Академії / упоряд. О. О. Левицький, О. М. Білоус, І. Я. Стрихар. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківської Академії Івана Золотоустого, 2019. – 64 с.

1. Левицький О.О. Християнські засади філософсько-правових поглядів І. Франка // Університетські записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – Вип. 7. – С. 93-99.

2. Левицький О.О. Проблеми та перспективи розвитку партикулярного права Київської Церкви // Університетські записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – Вип. 8. – С. 205-210.

1. Левицький О.О. Замойський Синод як законодавче тіло УГКЦ // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії «Добрий Пастир»: Збірник наукових праць. – 2007. – № 1. Теологія. – С. 21-39.

2. Левицький О.О. Львівський синод 1891 року – один із основних елементів Партикулярного права УГКЦ // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії «Добрий Пастир»: Збірник наукових праць. – 2009. – № 2. Теологія. – С. 14-33.

3. Левицький О.О. Львівські Архієпархіальні Собори та їх роль у розвитку партикулярного права Української Греко-Католицької Церкви // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії «Добрий Пастир»: Збірник наукових праць. Теологія. – Вип. 3. – 2010. –С. 11-25.

4. Левицький О.О. Розвиток партикулярного права Української Греко-Католицької Церкви в 1957 – 2004 роках // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії «Добрий Пастир»: Збірник наукових праць. Теологія. – Вип. 4. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківської теологічної академії, 2011. –С. 46-83.

5. Левицький О.О. Історія формування духовенства в Церкві Київської традиції // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету “Добрий Пастир”: Збірник наукових праць. Богослов’я. – Вип. 5. – 2014. –С. 45-72.

6. Левицький О. Питання формування духовенства в постановах Замойського і Львівського Синодів // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир»: збірник наукових праць. Богослов’я. – Вип. 10-11. – 2017. – С. 32-44.