Левицький Олександр Олександрович

 

Посада: в.о. завідувача кафедри богослов’я, професор кафедри богослов’я.

Науковий ступінь: доктор наук з богослов’я.

Вчене звання: доцент.

Духовний сан: митрофорний протоієрей УГКЦ.

 

 

* за ОПП «Богослов’я» (ОС бакалавра): Риторика та гомілетика, Канонічне право І, Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності (богослов'я).

* за ОПП «Богослов’я» (ОС магістра): Магістерська дипломна робота.

* Народився 08 квітня 1978 року в с. Любша Жидачівського району Львівської області, Україна.

В 1984 – 1993 рр. навчання в Любшанській неповно-середній школі.

В 1993 – 1995 рр. навчання в Журавнівській середній школі.

В 1995 – 2000 рр. навчання в Івано-Франківському Теологічно-Катехитичному Духовному Інституті на філософсько-богословському факультеті.

2004 р. закінчив Івано-Франківський Інститут права, економіки та будівництва (юридичний факультет), бакалавр права.

2006 р. закінчив Київський міжнародний науково-технічний університет (юридичний факультет), магістр права.

2011 р. закінчив Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького (спеціальність «філософія»), бакалавр філософії.

27.06.2011 р. закінчив Люблінський Католицький Університет (факультет права, канонічного права і адміністрації), ліценціат канонічного права.

2012 р. закінчив Івано-Франківський Університет права імені Короля Данила Галицького (спеціальність «Богослов’я»), спеціаліст.

18.12.1998 року – піддияконські свячення;

06.08.1999 року – дияконські свячення;

07.07.2000 року – священичі свячення.

1998 р. – префект Івано-Франківського Теологічно-Катехитичного Духовного Інституту УГКЦ.

2001 р. – віце-ректор Івано-Франківської Духовної Семінарії УГКЦ.

2009 р. – директор заочного відділення Івано-Франківської Теологічної Академії УГКЦ.

2010 р. – ректор Івано-Франківської Духовної Семінарії УГКЦ.

2012 р. – суддя трибуналу Івано-Франківської Архиєпархії УГКЦ.

2013 р. – завідувач кафедри східного канонічного права Івано-Франківської Теологічної Академії, директор Інституту Східного канонічного права Івано-Франківської Теологічної Академії (з 2014 р. – Івано-Франківського Богословського Університету).

2014‑2018 рр. – ректор Івано-Франківського Богословського Університету імені святого Івана Золотоустого УГКЦ.

З травня 2018 р. по вересень 2019 р. – ректор Приватного закладу вищої освіти «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

З лютого 2019 р. – член групи забезпечення освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» у ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого», створеної з метою акредитації ОПП за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

З вересня 2019 р. – в. о. завідувача, професор кафедри богослов’я Приватного закладу вищої освіти «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

23.06.2015 р. захистив докторську дисертацію в Люблінському Католицькому Університететі (факультет права, канонічного права і адміністрації), доктор канонічного права.

Кандидат наук з богослов’я, 09.00.14 – богослов’я, «Історично-юридичний розвиток партикулярного права Київської Церкви в 1596-2004 рр.», диплом ДК № 042362 від 27.04. 2017 р. (Атестаційна колегія, рішення № від 27.04. 2017 р.).

Доцент кафедри Східного канонічного права, атестат ДЦ № 00198 від 17.12. 2007 р. (Вчене рада Івано-Франківської теологічної академії, рішення № 02/2007 від 17.12. 2007 р.). Свідоцтво про державне визнання документа про вчене звання ВДВЗ № 000003 від 06.04. 2018 р. (наказом МОН України № 338 від 06.04. 2018 р.).

З грудня 2018 р. – директор (на громадських засадах) Науково-дослідного інституту канонічного права Приватного закладу вищої освіти «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

З грудня 2018 р. – заступник головного редактора наукового журналу «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія».

Доктор наук з богослов’я, 09.00.14 – богослов’я, диплом № 003 від 06.06. 2014 р. (Вчена рада Івано-Франківської Теологічної Академії, рішення від 06.06. 2014 р., протокол № 3; Вчена рада ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого», рішення від 21.06. 2019 р., протокол № 22).

Автор 6 навчальних посібників, 2 монографій, 2 наукових статей у наукових фахових виданнях України, 2 навчально-методичних видань, 6 статей в інших наукових виданнях України.


Службова адреса:

Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська 22,
тел./факс: +38-034-272-47-30

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Сфера наукових інтересів: історія розвитку східного канонічного права та партикулярного права УГКЦ, формування духовенства відповідно до норм партикулярного права УГКЦ.


Перелік наукових праць:

1. Левицький О.О. Історично-юридичний розвиток партикулярного права Київської Церкви в 1596-2004 роках. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. – 268 с.

2. Левицький О.О. Формування духовенства за нормами партикулярного права УГКЦ. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2016. – 264 с.

1. Левицький О.О. Людина і мораль: культурологічні аспекти проблеми: Навчальний посібник для студентів-богословів. – Івано-Франківськ: Вид-во Івано-Франківської Теологічної Академії, 2004. – 140 с.

2. Левицький О.О. Правова охорона материнства і дитинства згідно із законодавством України та країн ЄС: Навчальний посібник для студентів-богословів. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФТА, 2008. – 108 с.

3. Левицький О.О. Риторика: Навчальний посібник для студентів-богословів. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФТА, 2010. – 112 с.

4. Левицький О.О. Людина і мораль: культурологічні аспекти проблеми: Навчальний посібник для студентів-богословів. – Видання друге, доповнене і перероблене. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківської Теологічної Академії, 2011. – 168 с.

5. Левицький О.О. Церковна риторика: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФБУ, 2017. – 108 с.

6. Гоголь В.В., Левицький О.О. Мироточивий: святий великомученик Димитрій Солунський: Навчальний посібник для студентів-богословів. Дрогобич: Коло, 2018. – 80 с.

1. Левицький О.О. Методика написання та оформлення наукових робіт. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФБУ, 2016. – 64 с.

2. Наукові роботи: методологія написання та захист в Академії / упоряд. О. О. Левицький, О. М. Білоус, І. Я. Стрихар. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківської Академії Івана Золотоустого, 2019. – 64 с.

1. Левицький О.О. Християнські засади філософсько-правових поглядів І. Франка // Університетські записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – Вип. 7. – С. 93-99.

2. Левицький О.О. Проблеми та перспективи розвитку партикулярного права Київської Церкви // Університетські записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – Вип. 8. – С. 205-210.

1. Levytskyi O.O. Common Law norms and regulations on priestly formation in seminaries // Virtus: Scientific Journal. – 2019. – Issue 34 (May). – P. 17-22. (Journal indexing: Google Scholar; ScientificIndexing Services (SIS), USA; Citefactor, USA; ResearcherBib; Scientific Journal Impact Factor, SJIFactor, Firectory of Researcher Journal Indexing (DRJI), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)).

2. Levytskyi O.O. Historical background of clergy formation in the Church of Kyiv tradition // Virtus: Scientific Journal. – 2019. – Issue 36 (September). – P. 23-29. (Journal indexing: Google Scholar; ScientificIndexing Services (SIS), USA; Citefactor, USA; ResearcherBib; Scientific Journal Impact Factor, SJIFactor, Firectory of Researcher Journal Indexing (DRJI), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)).

1. Левицький О.О. Замойський Синод як законодавче тіло УГКЦ // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії «Добрий Пастир»: Збірник наукових праць. – 2007. – № 1. Теологія. – С. 21-39.

2. Левицький О.О. Львівський синод 1891 року – один із основних елементів Партикулярного права УГКЦ // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії «Добрий Пастир»: Збірник наукових праць. – 2009. – № 2. Теологія. – С. 14-33.

3. Левицький О.О. Львівські Архієпархіальні Собори та їх роль у розвитку партикулярного права Української Греко-Католицької Церкви // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії «Добрий Пастир»: Збірник наукових праць. Теологія. – Вип. 3. – 2010. –С. 11-25.

4. Левицький О.О. Розвиток партикулярного права Української Греко-Католицької Церкви в 1957 – 2004 роках // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії «Добрий Пастир»: Збірник наукових праць. Теологія. – Вип. 4. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківської теологічної академії, 2011. –С. 46-83.

5. Левицький О.О. Історія формування духовенства в Церкві Київської традиції // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету “Добрий Пастир”: Збірник наукових праць. Богослов’я. – Вип. 5. – 2014. –С. 45-72.

6. Левицький О. Питання формування духовенства в постановах Замойського і Львівського Синодів // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир»: збірник наукових праць. Богослов’я. – Вип. 10-11. – 2017. – С. 32-44.