Климишин Ольга Іванівна

 

Посада: доцент (погодинно) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Науковий ступінь: доктор психологічних наук.

Вчене звання: доцент.

 

 

* за ОПП «Богослов’я» (ОС бакалавра): –

за ОПП «Богослов’я» (ОС магістра): Магістерська дипломна робота.

* Народилася 5 вересня 1977 року в м. Івано-Франківську, Україна.

У 1994 р. вступила на Філософський факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, який закінчила з відзнакою у 1999 році за спеціальністю “Психологія”, здобувши кваліфікацію психолога, викладача.

З 1999 по 2002 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі загальної та експериментальної психології Прикарпатського університету ім.В.Стефаника.

2006–2009 рр. навчалася у стаціонарній докторантурі при кафедрі педагогічної та вікової психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

1999–2005 рр. – викладач (погодинно) Івано-Франківського теологічно-катехитичного духовного інституту УГКЦ (з 2000 р. – Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ).

2004–2006 рр. – асистент (за основним місцем роботи) кафедри загальної та експериментальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2009–2017 рр. – доцент (за основним місцем роботи) кафедри педагогічної та вікової психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2018 року по сьогодні – професор (за основним місцем роботи) кафедри соціальної психології та психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2018 р. по сьогодні – доцент (погодинно) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему: «Психологічні особливості розвитку духовності старшокласників у процесі навчання».

З 2009 р. – член редакційної колегії збірника наукових праць «Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я».

У 2013 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему: «Християнсько-психологічні основи розвитку духовності особистості».

З 2016 р. член спеціалізованої Вченої ради 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». З 2018 року дійсний член Української Асоціації Християнської Психології.

З грудня 2018 р. – член редакційної колегії з спеціальності «Богослов’я» наукового журналу «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія».

Участь на волонтерських засадах в наданні психологічної допомоги учасникам АТО та їх рідним.

Участь на волонтерських засадах в діяльності Товариства св. Апостола Андрея Первозванного Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ.

Участь на волонтерських засадах в діяльності Благодійної організації допомоги безпритульним тваринам «Дім Сірка».


Службова адреса:

Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська 22,
тел./факс: +38-034-272-47-30

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Сфера наукових інтересів: психологічні аспекти духовності та релігійності особистості.


Перелік наукових праць:

1. Климишин О.І., Климишин І.А. Збагнути світ і себе в ньому. – 3-тє видання. – Івано-Франківськ: Гостинець, Видавництво Івано-Франківської Теологічної Академії, 2006. – 204 с.

2. Климишин І.А., Климишин О.І. Синиці й журавлі: у пошуках першооснов буття. –  Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. – 128 с.

3. Климишин О.І., Жуковський В.М. Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 316 с.

4. Климишин О.І., Климишин І.А. Про космічне, земне, світоглядне. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. – 55 с.

5. Климишин О.І., Климишин І.А. Про космічне, земне, світоглядне. Частина 2 – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. – 75 с.

6. Климишин О.І., Карпенко З.С. Аксіопсихологія людської деструктивності: від анатомії до профілактики. – Івано-Франківськ: ПП Супрун В.П., 2016. – 220 с.

1. Климишин О.І. Теорія і методика тренінгу духовного розвитку особистості – Івано-Франківськ: Нова зоря, 2010. – 112 с.

2. Климишин О.І. Психологія духовності особистості:християнсько-орієнтований підхід. – Івано-Франківськ:Гостинець, 2010. – 440 с.

1. Климишин О.І. Дорогою зцілення та спасіння: 12 кроків духовної терапії залежних осіб. – Івано-Франківськ: Монастир св.Апостола Андрія, УГКЦ, 2011. – 40 с.

2. Климишин О.І. Розвиток духовності особистості: психолого-педагогічний супровід. – Івано-Франківськ: Видавець І.Я.Третяк, 2011. – 164 с.

3. Климишин О.І. Духовна терапія адиктивних осіб. – Івано-Франківськ: Видавець І.Я.Третяк, 2012. – 112 с.

4. Климишин О.І. Теоретично-практичний семінар-тренінг «Деякі аспекти підготовки фахівців до майбутнього працевлаштування та трудової діяльності»: науково-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2016. – 80 с.

1. Климишин О.І. Теоретичне моделювання феномену духовності особистості // Вісник Прикарпатського у-ту. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. Вип. ІХ. – С. 188-194.

2. Климишин О.І. Климишин О.І. Психологічний ракурс герменевтики духовного розвитку особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ:  ВДВ ЦІТ, 2006. – Вип. 11.  – Ч. 2. – С. 130-135.

3. Климишин О.І. Климишин О.І. Методологічні засади реалізації лекції як комунікативного методу розвитку духовності старшокласників // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ:  ВДВ ЦІТ, 2006. – Вип. 11. – Ч. 1. – С. 152 – 159.

4. Климишин О.І. Психологічна сутність моральності як компоненту духовності особистості // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 41. – Рівне: РДГУ, 2006. – С. 86-92.

5. Климишин О.І. Структурно-функціональні особливості організації духовної природи особистості // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка. Т. VІІІ, вип. 6. – К., 2006. – С.134-140.

6. Климишин О.І. Особливості реалізації невербально-інтроспективних методів в умовах тренінгу духовного розвитку особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип. 12. – Ч.1. – С.156-164.

7. Климишин О.І. Тренінг як комунікативний метод розвитку духовності особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип. 12. – Ч.2. – С.56-64.

8. Климишин О.І. Епістемологія особистості в християнській психології // Вісник Прикарпатського у-ту. Філософські і психологічні науки. 2008. Спеціальний випуск. – 233 с. – С.17-21.

9. Климишин О.І. Християнська психологія: важливий ракурспсихологічних досліджень людини // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. - Вип. 13. -Ч. 2. – 294 с. -  С. 150- 157.

10. Климишин О.І. Герменевтика трискладової організації людини у християнській психології // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. - Вип. 13. - Ч.1. – С. 143-151.

11. Климишин О.І. Теоретичне осмислення змісту соціалізації особистості: християнсько-орієнтований підхід // Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України Проблеми загальної та педагогічної психології/ за ред.С.Д.Максименка. Т.Х, част.2. – К., 2008. – С.240-246.

12. Климишин О.І. Антропологічна криза як фактор активізації наукових досліджень духовності особистості // Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України Проблеми загальної та педагогічної психології/ за ред.С.Д.Максименка. Т.Х, част.4. – К., 2008. – С.240-248.

13. Климишин О.І. Християнсько-психологічний ракурс осмислення проблеми“людина-середовище” // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України Екологічна психологія/ за ред.С.Д.Максименка. Т.VІІ, вип. 15. – К., 2008 – С. 125-128.

14. Климишин О.І. Християнсько-орієнтований зміст психологічної допомоги невиліковно хворим людям // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 41. – Рівне: РДГУ, 2008. – С.75-79.

15. Климишин О.І. Деструктивна соціальна залежність як симптом деформації духовної природи особистості // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск59.Серія: психологічні науки: Збірник наукових праць. – Чернігів:ЧДПУ, 2008. – Вип.59. Том 1. – С.161-164.

16. Климишин О.І. Християнсько-орієнтована герменевтика як метод пізнання і конструювання духовного досвіду особистості // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. – Острог: Видавництво Національного у-ту Острозької Академії, 2012. – Випуск 19. – С. 104-108.

17. Климишин О.І., Луканюк Х.В. Аксіологічна характеристика духовності особистості // Збірник наукових праць: Філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2012. – Вип. 18. – Ч. 1. – С. 141-147.

18. Климишин О.І. Субєктність як механізм духовного розвитку особистості // Збірник наукових праць: Філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2012. – Вип. 17. – Ч. 3. – С. 189-198.

19. Климишин О.І. Християнсько-психологічні основи розвитку духовності особистості // Психологія особистості: науковий журнал. – Тематичний випуск: Асіопсихологія розвитку особистості в освітньому середовищі. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – № 1(3). – С. 69-78.

20. Климишин О.І. Духовна терапія в арсеналі психотерапевтичних заходів // Збірник наукових праць: Філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2014. – Вип. 19. – Ч. 1. – С. 85-94.

21. Климишин О.І. Християнсько-психологічний супровід духовної реанімації адитивних осіб // Наукові записки. Серія: Психологія і педагогіка. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2014. – Вип.31. – С. 119-128.

22. Климишин О.І. Особливості організації та надання християнсько-психологічної допомоги учасникам АТО // Психологія особистості: науковий журнал. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 20. – С. 90-100.

1. Климишин О.І. До питання про психологічні особливості реконструкції внутрішнього світу людини в умовах релігійного спілкування // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії “Добрий пастир”: Збірник наукових праць – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківської теологічної академії, 2007. – Випуск 1. Теологія. –  264 с. - С. 142-149.

2. Климишин О.І. Психологічні аспекти національної безпеки: християнська орієнтація // Психологічні аспекти національної безпеки: Збірник тез міжнародної наукової-практичної конференції: 22-23 березня 2007 року. – Львів: В-о ПП. “Арал”, 2007. – С.105-107.

3. Климишин О.І. Конструктивність взаємодії релігії та психології в умовах духовного відродження суспільства // Наука і релігія в духовному відродженні суспільства. Збірник доповідей міжнародної конференції. – Одеса: ХГЕУ, – Т.2. – 2007. – С.82-88.

4. Климишин О.І. До проблеми організації освітнього процесу: християнсько-психологічний підхід // Християнська демократія і освіта в сучасному українському суспільстві. Збірник доповідей міжнародної наукової конференції 26-27 березня 2007 р. – Одеса: ХГЕУ, 2007. – С.96-102.

5. Климишин О.І., Климишин І.А. Християнсько-орієнтований підхід до формування особистості в умовах сучасного суспільства // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії “Добрий пастир”: Збірник наукових праць – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківської теологічної академії, 2009. – Вип. 2. Теологія. –  С. 205-212.