Монолатій Тетяна Петрівна

 

Посада: доцент (погодинно) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Вчене звання: доцент.

 

 

* за ОПП «Богослов’я» (ОС бакалавра): – .

за ОПП «Богослов’я» (ОС магістра): Друга іноземна мова (німецька).

* Народилася 19 грудня 1979 року в с. Середній Майдан Надвірнянського району Івано-Франківської області.

У 2002 році закінчила факультет іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Мова та література (німецька)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача німецької мови та літератури, вчителя англійської мови.

З 2007 р. по сьогодні – викладач / старший викладач / доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З вересня 2019 р. по сьогодні – доцент (погодинно) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

Грамота Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 25-річчя з часу створення на базі Івано-Франківського державного педагогічного інституту Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (2017 р.).

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Інтертекстуальність як інтеркультурна парадигма (досвід Йозефа Рота)» (спеціальність – теорія літератури).


Службова адреса:

Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська 22,
тел./факс: +38-034-272-47-30

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Сфера наукових інтересів: дискурс творчості Йозефа Рота, методика викладання німецької мови.


Перелік наукових праць:

1. Монолатій Т. Поетика повсякденності. Проза Йозефа Рота як інтертекст / Т. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 240 с.

1. Монолатій Т. П. Німецька мова : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Т. П. Монолатій. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Лілея‑НВ, 2015. – 56 с.

2. Монолатій Т. П. Bücher, die um die Welt gingen : Тексти для читання німецькою мовою для студентів філологічних спеціальностей / Т. П. Монолатій. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Лілея‑НВ, 2015. –  64 с.

3. Монолатій  Т. П. Deutsch für Journalistikstudenten: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Журналістика» / Т. П. Монолатій. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017. – 48 с.

4. Монолатій  Т. П. Deutsch für Geografiestudenten: Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Географія», «Середня освіта (географія)», «Науки про Землю (географія)» / Т. П. Монолатій. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені  Василя Стефаника, 2017. – 48 с.

5. Монолатій Т. П. Deutsch für Biologie- und Ökologiestudenten: Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Біологія», «Середня освіта (біологія)», «Екологія». – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; «Лілея-НВ», 2018. – 112 с.

1. Левицька Т. (Монолатій Т.). Ментальний ландшафт й уява України у творчості Йозефа Рота / Тетяна Левицька // Стосунки Сходу та Заходу України : суб’єкти, інтереси, цінності. Збірник наукових праць [Наук. ред. І. Ф. Кононов]. – Луганськ : Знання, 2007. – С. 297–307.

2. Левицька Т.П. (Монолатій Т.П.). «Втеча без кінця» як базовий концепт художнього світовідображення Йозефа Рота / Т.П.Левицька // Наукові записки. Серія «Філологічна» / Національний університет «Острозька академія» [Укл. Л.М. Коцюк, Н.А. Семенова]. – Вип. 8. – Острог : Видавництво НаУ «Острозька академія», 2007. – С. 409–422.

3. Монолатій Т. Євреї прикордоння  у художніх творах Йозефа Рота / Тетяна Монолатій // Буковинський журнал [Гол. ред. М. Лазарук]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008. – № 1. – С. 182–191.

4. Монолатій Т. «Чужий» серед «своїх» : «єврейське» у творчості Йозефа Рота / Тетяна Монолатій // Буковинський журнал [Гол. ред. М.Лазарук]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008. – № 4. – С. 185–193.

5. Монолатій Т.П. Екзистенційна парадигматика єврейського життя у романі Йозефа Рота «Йов» // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Філологія», серія «Літературознавство». – 2008. – C. 164–169.

6. Монолатій Т. Негативні етнічні стереотипи в художньому творі (на прикладі прози Йозефа Рота) / Тетяна Монолатій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія [Гол. ред. кол. Ю. М. Бідзіля]. – Вип. 18. – Ужгород : УжНУ, 2008. – С. 36–40.

7. Монолатій Т. П. «Когнітивний універсум» Йозефа Рота: до проблеми генези художнього світовідображення письменника / Т. П. Монолатій // Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викл. та студ. Ін-ту схід. мов Київ. нац. лінгв. ун-ту і Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» / Київ. нац. лінгв. ун-т; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»; Голов. ред. І.В.Срібняк. – К., 2007–2008. – Вип. 2–3. – С. 237–244.

8. Монолатій Т. Інтертекстуальність роману Йозефа Рота «Тарабас» / Тетяна Монолатій // Питання літературознавства. Науковий збірник / Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича [Гол. ред. О.В. Червінська]. – Вип. 80. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – С. 211–222.

9. Монолатій Т. Юдео-християнська амбівалентність прикордоння у творах Йозефа Рота / Тетяна Монолатій // Вісник Прикарпатського університету. Філологія [Гол. ред. кол. В.Г. Матвіїшин]. Вип. 23–24. – Івано-Франківськ : Видавництво «Плай», 2009 – 2010. – С. 207–211.

10. Монолатій Т. Паноптикум як символ світу: іронічне зображення дійсності в романі Й. Рота «Історія 1002-ї ночі» / Тетяна Монолатій // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови [Гол. ред. кол. Р. С. Помірко]. Вип. 18. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – С. 203–210.

11. Монолатій Т. Персоніфікація вірнопідданства у романі Йозефа Рота «Павутиння» / Тетяна Монолатій // Вісник Прикарпатського університету. Філологія [Гол. ред. кол. В.Г. Матвіїшин]. Вип. 27–28. – Івано-Франківськ : Видавництво «Плай», 2010. – С. 345–351.

12. Монолатій Т. Фікціоналізація дійсності у романі Йозефа Рота «Історія 1002-ї ночі» / Тетяна Монолатій // Волинські наукові студії. Науковий вісник Рівненського інституту. ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». – Рівне, 2011. – Вип. 3 (1). www.univerua.rv.ua/VNS1-2011/Monolatiy%20T.P.pdf.

13. Монолатій Т. Символічна експресивність готелю як відображення повоєнного соціуму (за романом Йозефа Рота «Готель Савой») / Тетяна Монолатій // Вісник Прикарпатського університету. Філологія [Гол. ред. кол. С.І. Хороб]. Вип. 38–39. – Івано-Франківськ : Видавництво «Плай», 2013. –  С. 303–308.

14. Монолатій Т. Інтеркультурна семантика художнього вираження кризи доби у прозі Йозефа Рота / Т. Монолатій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / Терноп. нац. педаг. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; за ред. проф. М. Ткачука. – Т. : ТНПУ, 2014. – Вип. 41. – С. 356–366.

15. Монолатій Т. П. Роман Йозефа Рота «Павутиння» як «можливе майбутнє» веймарської Німеччини / Т. П. Монолатій // Література та культура Полісся: зб. наук. пр. – Вип. 77. Серія «Філологічні науки» [Гол. ред. кол. Г. В. Самойленко], № 3. – Ніжин, 2014. – С. 102–113.

16. Монолатій Т. П. Інтеркультурні мотиви волоцюжництва у прозі Йозефа Рота / Т. П. Монолатій // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – № 1127. – Серія «Філологія» [Гол. ред. кол. Ю. М. Безхутрий], вип. 71. – Харків, 2014. – С. 254–261.

17. Монолатій Т. П. Біблійні префіґурації у творах Йозефа Рота «Левіатан» та «Антихрист» / Т. П. Монолатій // Вісник Прикарпатського університету. Філологія [Гол. ред. кол. С. І. Хороб]. – Івано-Франківськ : Видавництво «Плай», 2014-2015. – Вип. 42–43. – С. 247–252.

1. Монолатій Т. Парадиґматика етнічних образів у творах Йозефа Рота / Тетяна Монолатій // Феномен пагранічча : польская, украінская і беларуская літаратура – уплывы і ỹзаемаỹзбагачэнне [Пад ред. С. Кавалeва і І. Набытовыча]. – Мінск : Кнігазбор, 2008. – С. 189–205.

2. Левицкая Т. (Монолатій Т.). Дихотомия «отечество – чужбина» : судьба «габсбургского» мифа и еврейский микрокосм в произведениях Йозефа Рота / Татьяна Левицкая // От Библии до постмодерна. Статьи по истории еврейской культуры [Отв. ред. В. Мочалова]. – М. : Книжники ; Текст, 2009. – С. 283–297.

3. Монолатій Т. Інтертекстуальна основа роману Йозефа Рота Йов / Тетяна Монолатій // Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. – Vol. IV [Studia Ingardeniana. Tom 1. Interpretacja tekstu literackiego; Red. tomu I. Nabytowych, T. Hundorowa, M. Ołdakowska-Kuflowa]. – Lublin : Oddział PAN w Lublinie, 2009. – S. 151–160.

4. Монолатій Т. Біблійний ґлокалізм як інтертекстуальність прози Йозефа Рота / Тетяна Монолатій // Spheres of Culture : Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies [ed. by Ihor Nabytovych]. – Lublin : Maria Curie-Sklodovska University in Lublin; Faculty of Humanities; Branch of Ukrainian Studies, 2014. – Vol. VIII. – P. 237–249.

5. Монолатій Т. Особливості художньої компетенції автора (на прикладі інтертекстуальности прози Йозефа Рота) / Т. Монолатій // Spheres of Culture : Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies [ed. by Ihor Nabytovych]. – Lublin : Maria Curie-Sklodovska University in Lublin; Faculty of Humanities; Branch of Ukrainian Studies, 2015. – Vol. Х. – P. 47–55.

6. Monolatij T. Paradigmatika etničkih likova u djelima Josepha Rotha / Tetjana Monolatij // Prikarpatska Galicija (prijevodi s ukrajinskoga) / Paščenko, Jevgenij, Fuderer Tetyana (ur.). – Zagreb: Katedra za ukrajinski jezik i književnost FFZG, 2017. – Str. 191-204.

7. Монолатій Т. Йозеф Рот як журналіст і автор репортажів Polnisch‑russischerKrieg // Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies / Ed. by Ihor Nabytovych. – Lublin, 2018. – Vol. 17. – P. 225–233.

1. Левицкая Т.П. (Монолатій Т.П.) Дихотомия «отечество-чужбина», судьба «габсбургского мифа» и еврейский макрокосм в произведениях Йозефа Рота / Тетяна Монолатій // Четырнадцатая ежегодная международная конференция по иудаике: Тезисы. / Еврейская литература. Литературные и культурные контакты. – М.: «Сэфер», 2007. – С. 7-12. (0,4 д.а.).

2. Левицька Т. (Монолатій Т.) Світ австрійського офіцерства у романі Йозефа Рота «Марш Радецького» / Тетяна Левицька // Лицарі рідного краю : січово-стрілецька традиція в історії, культурі та мистецтві України ХХ століття. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції [Упор., наук. ред. І. Монолатія]. – Коломия : Вік ; Прикарпатський національний університет, 2007. – С. 197–208.

3. Монолатій Т. Поляки галицько-волинського пограниччя у творах Йозефа Рота / Тетяна Монолатій // Ї : незалежний культурологічний часопис [Гол. ред. Т. Возняк]. – Ч. 52 : Польський усе-світ Галичини. – Львів : НГО «Ї», 2008. – С. 228–235.

4. Монолатій Т. Українські типи в художніх творах Йозефа Рота / Тетяна Монолатій // Україна, Галичина, Гуцульщина : історія, політика, культура. Збірник статей та повідомлень наукової конференції з міжнародною участю «Гуцульщина як історико-культурний феномен» [Упор., заг. наук. ред. І. Монолатія]. – Коломия : Вік ; Прикарпатський національний університет, 2009. – С. 115–118.

5. Монолатій Т. Роман Й. Рота «Бунт» як проблема вибору між індивідуальною революцією та приваттною ідентичністю / Тетяна Монолатій // Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (Івано-Франківськ, 2-3 березня 2012 р.). – Івано-Франківськ : Лілея‑НВ, 2012. – С. 357–369.

6. Монолатій Т. П. Роман Йозефа Рота «Марш Радецького» як інтертекст / Т. П. Монолатій // Прикарпатський вісник НТШ. Слово [Гол. ред. кол. С. І. Хороб]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2(26). – С. 178–189.

7. Монолатій Т. П. «Легенда про святого пияка» як метатекст біографії Йозефа Рота / Т. П. Монолатій // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIS 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції; відп. ред. Н. Я. Яцків. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2015. – С. 265–268.

8. Монолатій Т. П. Інтеркультурний  дискурс творчості Йозефа Рота у контексті теорії літературної провінції / Т. П. Монолатій // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016): матеріали ІІI Міжн. наук. конф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 323‑326.