Савчук Олег Ігорович

 

Посада: старший викладач (погодинно) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Науковий ступінь: кандидат філософських наук.

Вчене звання: –.

 

 

 

* за ОПП «Богослов’я» (ОС бакалавра): Релігієзнавство;

за ОПП «Богослов’я» (ОС магістра): Східні Церкви та конфесії західного християнства; Нові релігійні рухи; Магістерська дипломна робота.

* Народився 19 листопада 1978 р. у м. Івано-Франківськ, Україна.

1997-2002 р. – завершив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Історія», кваліфікація – історик, викладач.

2007–2009 рр. – навчався в аспірантурі Івано-Франківської Теологічної Академії, за спеціальністю: «Історія Церкви», яку завершив успішним захистом ліценціату: «Розвиток соціальної доктрини УГКЦ у ХХ–ХХІ ст.»;

2010–2011 рр. – навчався на філософському факультеті Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

2008–2012 рр. – навчався в аспірантурі без відриву від виробництва на кафедрі релігієзнавства, теології і культурології Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

2002–2013 рр. – керівник гуртків Івано-Франківського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді

2009–2016 рр. – асистент / викладач кафедри релігієзнавства і теології (2009-2013) / кафедри релігієзнавства, теології і культурології (2013-2016) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З 2014 р. по сьогодні – креівник (на громадських засадах) секції теології, релігієзнавства та історії релігій Івано-Франківської Малої Академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради.

2016 р. по сьогодні – завідувач кафедри, доцент (за основним місцем) кафедри богослов’я, загальноправових та суспільствознавчих дисциплін імені академіка УАН І.М. Луцького ПВНЗ «Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького» (2016-2017) / ПВНЗ «Університет Короля Данила» (2017-2018).

З 2018 р. про сьогодні – старший викладач (погодинно) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

У 2012 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему «Зародження та розвиток соціального вчення в українському греко-католицизмі»; присуджено науковий ступінь кандата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

Google Scholar:

ORCID: 

Web of Science ResearcherID: 

Academia.edu:


Службова адреса:

Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська 22,
тел./факс: +38-034-272-47-30

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Сфера наукових інтересів: історія релігії, географія релігії, філософія культури, культурологія.


Перелік наукових праць:

1. Возняк О.Т, Савчук О.І Методичні рекомендації до курсу «Релігієзнавства» для студентів Інституту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника. – Івано-Франківськ: СПД Маргітич, 2014. – 32 с.

1. Савчук О.І Христоцентричність та антропоцентричність соціального вчення українського греко-католицизму: релігієзнавчо - теологічний аспект / О.І. Савчук // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ,2009. – Випуск ХІІ. - С. 131-134.

2. Савчук О.І Проблема релігійного плюралізму сучасного греко-католицизму в умовах постмодерну / О.І. Савчук // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. – Київ,2009.-№49.-С.106-114.

3. Савчук О.І Соціальне вчення українського греко-католицизму й утвердження громадського суспільства в Україні / О.І. Савчук // Релігійна свобода. Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадського суспільства. – Київ, 2009. – №14. – С.135-139.

4. Савчук О.І Особистісний вимір буття людини: богословсько-соціальний контекст / О.І. Савчук // Науковий вісник Чернігівського університету. Філософія. – Чернівці, 2009. – Вип. 464-465. – С.181-185.

5. Савчук О.І Історична еволюція сприйняття соціальної дійсності у християнстві / О.І. Савчук // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. - Івано-Франківськ, 2010.- Випуск ХІІІ. – С.135-139.

6. Савчук О. І. Суспільно-соціальний та богословський зміст поняття любові у працях папи Бенедикта ХМІ / О.І. Савчук // Релігія та соціум. Часопис – Чернівці, 2010. – № 2 (4). – С. 149-153.

1. Савчук О. УГКЦ в контексті суспільно-політичних реалій на Станіславівщині (1946-1989 рр.) // Науковий вісник ІФТА «Добрий Пастир»: збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ІФТА, 2007. – № 1: Теологія. – С. 206-215.

2. Савчук О. Соціальне вчення українського греко-католицизму й утвердження громадянського суспільства в Україні // Державно-церквона політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства: збірник доповідей науково-практичної конференції (Київ, 26-27 листопада 2009 р.). – К., 2009. – С. 245-251.

3. Савчук О. Історична еволюція сприйняття соціальної дійсності у християнстві // сприйняття соціальної дійсності у християнстві // Галицька митрополія в історії європейського християнства: матеріали Міжнародної наукової конференції (Галич, 14 травня 2009 р.). – Галич: Девній Галич, 2009. – С. 245-251.

4. Савчук О. Розвиток соціального вчення католицизму на ІІ Ватиканському соборі // Україна і Ватикан: проблеми екуменізму в сучасній Україні в контексті Декрету про екуменізм ІІ Ватиканського собору: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 21-22 листопада 2014 року). – Івано-Франківськ, 2014. – С. 92-99.

5. Савчук О. І, Скринник Н.М Філософія національної ідеї у поглядах митрополита А.Шептицького // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету «Добрий Пастир». Богослов’я: Збірник наукових праць. – Вип. 8. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 315-323.