Козінчук Віталій Романович

 

Посада: доцент кафедри богослов’я.

Науковий ступінь: кандидат наук з богослов’я.

Вчене звання: доцент.

Духовний сан: ієрей УГКЦ.

 

 

 

за ОПП «Богослов’я» (ОС бакалавра): Патрологія і патристика, Сакральне мистецтво (богослов’я ікони).

за ОПП «Богослов’я» (ОС магістра): Місіологія (загальна), Місіологія  УГКЦ, Міждисциплінарна курсова робота з богослов'я, Магістерська дипломна робота.

* Народився 10 липня 1986 р. у м. Івано-Франківськ, Україна.

2003 році закінчив Івано-Франківську загальноосвітню школу № 12.

2003–2008 рр. – Івано-Франківська теологічна академія УГКЦ, філософсько-богословський факультет, за спеціальністю «Богослов’я», кваліфікація – магістр з богослов’я (визнано еквівалентним відповідно до системи вищої освіти України за спеціальністю 041 – Богослов’я, кваліфікація – магістр богослов’я, свідоцтво про державне визнання документа про вищу духовну освіту ВДО № 0000166 від 13.03. 2017 р.).

2009–2013 рр. – Папський Східний Інститут м. Рим (Італія), факультет східних церковних наук, ліцензіат східних церковних наук (2012 р.), доктор східних церковних наук (2013 р.).

Підвищення кваліфікації на базі Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, семінар «Розвиток музеїв та охорони культурної спадщини області», 2016 р., сертифікат про підвищення кваліфікації № ТС 25064751/ 0318-16, 2016 р.

2013–2014 рр. – викладач (погодинно) кафедри теології Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ.

2014–2019 рр. – молодший науковий співробітник / старший науковий співробітник / з 2015 провідний науковий співробітник (за основним місцем роботи) / з лютого 2019 – провідний науковий співробітник (за сумісництвом) Музею мистецтв Прикарпаття.

2014-2018 рр. – завідувач кафедри (погодинно) гуманітарних дисциплін Івано-Франківського Богословського університету імені святого Івана Золотоустого).

З вересня 2018 р. по сьогодні – доцент (погодинно) / з лютого 2019 – доцент (за основним місцем роботи) кафедри богослов’я ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

З серпня 2018 р. – член проектної групи зі спеціальності 041 «Богослов’я», заснованої з метою державного ліцензування.

З лютого 2019 р. – член групи забезпечення освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 «Богослов’я» у ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого», створеної з метою акредитації ОПП за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Кандидат наук з богослов’я, 09.00.14 – богослов’я, тема дисертації: «Неканонічні елементи в іконографії Західної України», диплом ДК № 043602 від 26.06. 2017 р. (Атестаційна колегія, рішення № від 26.06. 2017 р.).

Доцент кафедри богослов’я, атестат ДЦ№ 00210 від 30.12. 2015 р. (свідоцтво про державне визнання документа про вчене звання ВДВЗ № 000011, наказом МОН України № 1366 від 07.12. 2018 р.).

З грудня 2018 р. – член редакційної колегії з спеціальності «Богослов’я» наукового журналу «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія».

Співорганізатор – член оргкомітету конференції:

* Регіональна наукова конференція «Богословська і громадсько-культурна діяльність блаженного священномученика Симеона Лукача» (27 червня 2019 року в селі Старуня Богородчанського району Івано-Франківської області).

1. Член Національної спілки художників України (з 2015 р.).


Службова адреса:

Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська 22,
тел./факс: +38-034-272-47-30

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Сфера наукових інтересів: іконографія; історія сакрального мистецтва; богослов’я ікони.


Перелік наукових праць:

1. Козінчук В.Р. Неканонічні елементи в іконографії Західної України: публікація докторської дисертації. – Рим: Папський Східний Інститут, 2012. – 190 с.

2. Козінчук В. Неканонічні елементи в іконографії Західної України: Монографія. – Рим – Івано-Франківськ: Папський Східний Інститут, 2013. – 520 с..

1. Козінчук В. Українська ікона на тлі ренесансно-маньєрестичної та бароково-рокайлевої доби // Карпати: людина, етнос, цивілізація. Науковий журнал з проблем карпатознавства. – Івано-Франківськ, 2017-2018. – Вип.7-8. – С. 264-269.

2. Козінчук В.Р. Народні ікони Східного Поділля (за матеріалами виставки з колекції Олександра Чернова) Народознавчі зошити. 2019. № 1 (145). С. 35-40. DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.035.

3. Козінчук В.Р. Іконографічний канон у світлі українського мистецтва: постановка проблеми // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. – Вип. 28. – Рівне: РДГУ, 2019. – С. 108-115. (індексується в базах: Index Copernicus (Польща), Google Scholar, РИНЦ (РФ), Cosmos (США), Research Gate (Німеччина).

4. Козінчук В. Трансформація іконографічного канону на прикладі українських маріологічних ікон типу «Одигітрія» XVIII – XIX століть // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / за ред. О.С. Смоляка. – Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – № 2 (вип. 41). – С. 195-202.

1. Козінчук В. Невизнаний геній Антон Залуський // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії «Добрий Пастир»: збірник наукових праць. Богослов’я. – Вип. 5. – 2014. – С. 304−313.

2. Козінчук В. Особливості формування, історія розвитку іконографічної традиції Прикарпаття та її вплив на релігійне і культурне життя Станиславівської / Івано-Франківської єпархії – Івано-Франківської митрополії УГКЦ у 1885−2015 рр. // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я: Збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 7. – С. 27−44.

3. Козінчук В. Іконографічні правила для написання нових ікон на честь святих УГКЦ // Метрон: журнал з еклезіології і церковного права. – Ч. 13. – Львів, 2017. – С. 141−159.

4. Козінчук В. Музей мистецтв Прикарпаття в реаліях нашого часу: виклики сьогодення // Роль музею у збереженні, реставрації та популяризації культурного надбання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з нагоди 35-ліття заснування Музею мистецтв Прикарпаття), 8−9 вересня 2015 р. – Івано-Франківськ: Сімик, 2015. – С. 165−169.

5. Козінчук В. Зворушлива природа галицьких ікон // Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції на пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя. – Івано-Франківськ: Ярина, 2017. – Кн. 2. – С. 158−165.

6. Козінчук В. Дослідження зображення природи на іконах і образах з колекції Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Тиводара Легоцького та Музею мистецтв Прикрпаття // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я: Збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 10-11. – С. 152-170.

7. Козінчук В. Славетна доба українського козацтва в колекції Музею мистецтв Прикарпаття // Галич і Галицька земля: матеріали науково-практичної конференції (Галич, 25 жовтня 2018 р.): До 112-річчя першої писемної згадки про Галич. – Галич – Івано-Франківськ: Національний заповідник «Давній Галич», 2018. – С. 23-32.

8. Козінчук В. Р. Іконографічні особливості української ікони «Серця Христового»: на межі іконописного візантійського канону та західноєвропейської естетики // Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. Elektron.txt.d. (1 fail 18,7 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleneny Mustek – Ukraine, Kyiv: MCINP, 2018. – С. 28-34.

9. Козінчук В. Західоєвропекйські естетичні мотиви в іконах з колекції Музею мистецтв Прикарпаття // Християнство – духовна основа українського народу (до 1030-річчя хрещення України-Руси): Матеріали науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 8 жовтня 2018 р.). – Івано-Франківськ, 2019. – С. 103-113.