Ярошенко Ірина Володимирівна

 

Посада: доцент (погодинно) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства.

Вчене звання: доцент.

 

 

* за ОПП «Богослов’я» (ОС бакалавра): Теорія музики; Літургійний спів.

за ОПП «Богослов’я» (ОС магістра): –.

* Народилися 16 грудня 1970 року в м. Коломия Івано-Франківської області, Україна.

З 1977 р. – навчання в Коломийській середній школі  №5 та музичній школі №1.

З 1996 р. – навчання в Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського (теоретичне відділення).

З 1991 р. – навчання у Львівській Державній консерваторії ім. М. Лисенка (диригентське відділення).

З 1996 р. – навчання в Люблінському католицькому університеті імені Павла ІІ.

13. 12. 2005 р. – захистила кандидатську дисертацію з мистецтвознавства в Державній Академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ), кандидат мистецтвознавства. 2006 р. – доктор філософії.

1995–2005 рр. – асистент / викладач кафедри музики Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (викладач диригентських та теоретичних дисциплін, диригент хору).

З 2005 р. по сьогодні – доцент (за основним місцем) кафедри співу і диригування Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

З 2005 р. – член Вченої ради Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

З 2006 р. – заступник директора заочного відділу Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

2006–2018 рр. – доцент (погодинно) кафедри церковного співу Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ, реорганізованої 2014 р. в Івано-Франківський богословський університет імені святого Івана Золотоустого.

З вересня 2018 р. – доцент (погодинно) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

З 1995 р. – член Всеукраїнської музичної спілки України.

З 1997 р. – засновник, художній керівник та головний диригент хору «Аксіос» Чернівецького катедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ, переможець Міжнародного конкурсу професійних хорів ( м. Париж, Франція). Створений аудіо запис з хором Божественної Літургії Івана Золотоустого.

З 1998 р. – засновник, художній керівник та головний диригент хору Коломийського катедрального собору УГКЦ та ще 3 церковних хорів УГКЦ, які до сьогодні прославляють Господа.

З 1995 р. – автор та учасник концертних програм, творчих вечорів і виступів по Україні та за її межами (Франція, Польща, Угорщина, Німеччина, Канада).

З 2006 р. – член Наукового товариства ім.  Т. Шевченка.

Автор понад 2 монографій, 90 наукових і навчально-методичних статей та доповідей на наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях, збірок поезій, хорових та фортепіанних творів.

Google Scholar: 

ORCID: 

Web of Science ResearcherID: 

Academia.edu: 


Службова адреса:

Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська 22,
тел./факс: +38-034-272-47-30

Електронна поштаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Сфера наукових інтересів: розвиток диригентсько-хорової культури, методика викладання хорових дисциплін у середніх спеціальних та вищих навчальних музичних закладах.


Перелік наукових праць:

1. Ярошенко І.В. Мистецтвом встелені шляхи. Андрій Кушніренко – диригент, композитор, педагог: Монографія. – Чернівці: Прут, 2004. – 220 с.

1. Ярошенко І.В. Формування образного мислення диригента: Методичні рекомендації. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – 32 с.

2. Ярошенко І.В. Розвиток професійно-хорового виконавства на Буковині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – 78 с.

3. Ярошенко І.В. Інтерпретаційна система у формуванні художньо – виконавської майстерності диригента: Методичні рекомендаці.  – К.: Білий Тигр, 2015. – 40 с.

1. Ярошенко І.В. Заслужений Буковинський ансамбль пісні і танцю та його роль у розвитку професійного виконавства на Буковині // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – Вип. XIII. – К.: Міленіум, 2004. – С. 142–151.

2. Ярошенко І.В. Принципи формування образного мислення диригента в творчому процесі  А.Кушніренка // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – Вип. XIV. – К.: Міленіум, 2005. –  С. 177–183.

3. Ярошенко І.В. Методичні засади і педагогічний почерк М. Колесси // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 202. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2004.– С.199–205.

4. Ярошенко І.В. А. Кушніренко – дослідник музичної спадщини Сидора Воробкевича // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Вип. 6. – Чернівці: Прут, 2004.– С.289–296.

5. Ярошенко І.В. Розвиток диригентсько-хорової культури Західної України у XIX ст. (Історичний аспект) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2005. – № 1. – С. 32–37.

6. Ярошенко І.В. Внесок А.Кушніренка у розвиток української музичної культури на Буковині // Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. – Вип. VIII. – Івано-Франківськ, 2005. – С.145–153.

7. Ярошенко І.В. Тенденції музичного розвитку на Буковині першої половини XIX ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : Зб. наук. праць. – Т. 1 (19). – Чернівці: Прут, 2005. – С.181–188.

8. Ярошенко І.В. Професійно-хорове виконавство 60-90-х років ХХ століття на Буковині та його роль у процесі національного відродження українського мистецтва // Мистецька освіта та мистецтво освіти в контексті формування сталого суспільства: Зб. Наук. праць. - К., 2005. – Ч.1. – С.155-167.

9. Ярошенко І.В. Вплив культурних традицій Галичини на розвиток  музичного життя Буковини у другій половині ХІХ століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2006. – С. 59-64.

10. Ярошенко І.В. Музично-просвітницький рух на Буковині у дорадянський період // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Збірник наукових праць. – Вип. ХVІІ. – К.: Міленіум, 2006. – С. 92-98.

11. Ярошенко І.В. Роль буковинських митців ХІХ – першої половини ХХ століття в розвитку українського професійного хорового виконавства // Мистецтвознавчі записки: збірник наукових праць. – Вип. 10. – К.: Міленіум, 2006. – С. 19-27.

12. Ярошенко І.В. Методичні засади формування диригентської школи М. Колесси // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Збірник наукових праць. – Вип. ХVІІІ. – К.: Міленіум, 2007. – С. 32-40.

13. Ярошенко І.В. Музично – просвітницький рух на Буковині першої половини ХХ століття // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано – Франківськ, 2011. – С. 135 – 140.

14. Ярошенко І.В. А. Кушніренко: багатогранність творчої особистості // Науковий вісник Чернівецького національного університету : збірник наукових праць. – Випуск 701. – Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – С. 199 – 205.

15. Ярошенко І.В. Музичне мистецтво Буковини першої половини ХІХ століття // Вісник Прикарпатського національного університету. – Івано – Франківськ. 2014. - № 28 – 29 . – Ч. 1. –С. 219 – 224.

1. Ярошенко І.В. Андрій Кушніренко (До 70-річчя від дня народження) // Мистецькі обрії‘2003: Альманах. Науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України. – К.: КНВМП «Символ – Т», 2004. – С.387–394.

2. Ярошенко І.В. Духовна культура та мистецькі традиції на території Галичини // Науковий вісник «Добрий пастир», Теологія. Щорічний збірник наукових праць. -  № 2. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 195-204.

3. Ярошенко І.В. Музична культура Буковини другої половини ХХ століття та її вплив на розвиток сучасного професійного мистецтва // Українська культура в контексті сучасних наукових досліджень та практичних реалій. – Київ,  2006.– С. 29-34.

4. Ярошенко І.В. Тенденції музичного розвитку на Західній Україні першої половини ХІХ ст. // Музичне виконавство України: національні, регіональні та інтегративні аспекти. - Івано-Франківськ, 2006. – С. 16-21.

5. Ярошенко І.В. Розвиток диригентсько-хорової культури Західної України в ХІХст. // Науковий вісник «Добрий пастир», Теологія. Щорічний збірник наукових праць. - №2. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 195-207.

6. Ярошенко І.В. Тенденції розвитку професійно-виконавського хорового мистецтва першої половини ХХ століття // Науковий вісник «Добрий пастир», Теологія. Щорічний збірник наукових праць № 3. – Івано – Франківськ, 2010. – С.225 – 230.

7. Ярошенко І.В. Музично – просвітницька діяльність Сидора Воробкевича в контексті хорового мистецтва Буковини першої половини ХІХ  століття // Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм. – Івано – Франківськ, 2013. -  С. 89 – 95.

8. Ярошенко І.В. Основні аспекти музично – освітньої діяльності на Буковині другої половини ХХ століття. // Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки. – Івано – Франківськ, 2013. – С. 120 – 125.

9. Ярошенко І.В. Специфіка формування диригентської школи М. Колесси // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. Збірник наукових праць. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. – 183 – 196.

10. Ярошенко І.В. Тенденція формування української хорової школи М. Колесси // Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи. – Київ, 2013. – С. 160 – 166.

11. Ярошенко І.В. А. Кушніренко: музично – просвітницька діяльність // Музична культура й освіта Буковини у європейському вимірі. – Чернівці,-2013.– С.153–166.

12. Ярошенко І.В. Образне мислення – як основний чинник професійної підготовки диригента // Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки. – Івано – Франківськ : Лілея – НВ, 2015.Ч. 2 . – С. 120 – 126.

13. Ярошенко І.В. Хорова культура Буковини першої половини ХХ століття // Хорове мистецтво у вищій школі : проблеми і перспективи професійної підготовки. – Івано – Франківськ, 2016. С. 57 – 64.

14. Ярошенко І.В. Інтерпретаційна система у формуванні художньо– виконавської майстерності   А. Кушніренка // Українське слово і сучасність. – Київ : Видавництво « Білий Тигр « . 2017, - - № 5 ( 33 ). – С. 35 – 41.

15. Ярошенко І.В. Диригентсько – хорове виконавство Західної України у ХІХ столітті : історико – мистецькі традиції // Історія і сучасність. – Київ : Видавництво «Білий Тигр», 2017, - № 4 ( 12). – С. 46 – 51.

16. Ярошенко І.В. Інтегративні аспекти розвитку мистецької освіти Буковини у другій половині ХІХ століття // Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України ( на пошанування 90 – ї річниці від дня народження Михайла Фіголя ). – Івано- Франківськ, 2017. – С. 336 – 342.