Історія кафедри богослов’я

Кафедра богослов’я Івано-Франківської академії Івана Золотоустого має власну історичну традицію, що базується на правонаступності розвитку закладу вищої богословської освіти в Івано-Франківську – від теологічно-катехитичного духовного інституту (ІФТКДІ) до теологічної академії (ІФТА), а відтак – до богословського університету імені св. Івана Золотоустого (ІФБУ).

Кафедра богослов’я стала фактично історичною, але не юридичною правонаступницею декількох кафедр, що були засновані в структурі спершу теологічної академії, а потім богословського університету. Вперше ідея створення кафедр висловлена у вересні 2000 р. на засіданні Вченої Ради ІФТА. Однак лише 30 серпня 2001 р. ректор ІФТА владика Софрон Мудрий підписав наказ про створення «між-факультетської» кафедри церковного співу та методики викладання музики, першим завідувачем якої призначив п. Петра Князевича. У вересні 2004 р. на порядок денний засідання Вченої Ради було винесено питання про створення кафедри сакрального мистецтва, але на його обговорення не вистачило часу.

Уже 23 грудня 2004 р., виходячи із принципу «спорідненості однієї чи декількох дисциплін», ректор ІФТА владика Софрон Мудрий, відповідно до рішення Вченої Ради та наказу № 068, створив дві нових кафедри – східного канонічного права та догматичної теології. Першим завідувачем кафедри східного канонічного права ІФТА став доктор східного канонічного права о. Олег Каськів, ректора духовної семінарії імені св. священомученика Йосафата, у першим завідувачем кафедри догматичної теології – доктор теології о. Річард Горбань, згодом також вчений секретар і керівника Відділу магістратури, з 2006 р. – віце-ректор з наукової роботи.

За дорученням ректора, доктор о. Р. Горбань розробив «Положення про кафедру Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ», яке було затверджено 24 січня 2005 р. Згодом, 31 травня 2005 р., ректор ІФТА владика Софрон Мудрий, за поданням доктора о. О. Каськіва, затвердив нову редакцію «Положення про кафедру».

В січні 2005 р. кафедру церковного співу та методики викладання музики очолив о. Мирон Миронюк, а в березні 2008 р. – ліцензіат богослов’я о. Тарас Огар.

У березні 2008 р. на пропозицію о. Р. Горбаня, після обговорення на засіданні Вченої Ради ІФТА, ректор владика Софрон Мудрий підписав наказ про реорганізацію кафедри догматичної теології в кафедру теології та призначення новим її завідувачем доктора богослов’я о. Петра Козака. У 2012 р. завідувачем кафедри теології став доктор літургійного богослов’я о. Василь Гоголь.

У зв’язку з реорганізацією теологічної академії в богословський університет у липні 2014 р., за розпорядженням ректора ІФБУ доктора о. Олександра Левицького, проведено часткову реорганізацію кафедр. Кафедра теології реорганізована в кафедру богослов’я, яку продовжив очолювати доктор о. В. Гоголь. Продовжували діяльність кафедра східного канонічного права під проводом о. д-ра Олега Каськіва та кафедра церковного співу під проводом ліцензіата богослов’я о. Т. Огара. У 2014 р. засновано кафедру гуманітарних наук, яку очолив доктор східних церковних наук о. д-р Віталій Козінчук. Така структура кафедр зберігалася в ІФБУ до 2018 р.

У зв’язку із створенням, відповідно до декрету Архієпископа і Митрополита Івано-Франківського УГКЦ, нового закладу вищої освіти – Івано-Франківської академії Івана Золотоустого, яку очолив о. Олександр Олександрович Левицький, відбулася фактична, а відтак і юридична реорганізація кафедр.

Кафедра богослов’я Івано-Франківської академії Івана Золотоустого, заснована наказом ректора № 004/а від 21 червня 2018 р. Першим завідувачем кафедри богослов’я став о. Василь Володимирович Гоголь, кандидат наук з богослов’я (за рішенням Атестаційної колегії МОН України від 28 лютого 2017 р. за спеціальністю 09.00.14 – богослов’я). За дорученням ректора, у липні 2018 р. він увійшов до складу проектної групи для ліцензування освітньої діяльності за спеціальністю 041 «Богослов’я» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, а в лютому 2019 р. – до складу проектної групи для ліцензування освітньої діяльності за спеціальністю 041 «Богослов’я» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. У вересні 2019 р., відповідно до декрету Засновника Академії, В. В. Гоголь призначений виконуючим обов’язки ректора Академії. З того ж часу, відповідно до наказу в. о. ректора № 91/к, виконуючим обов’язки завідувача кафедри богослов’я став О. О. Левицький, кандидат наук з богослов’я (за рішенням Атестаційної колегії МОН України від 27.04. 2017 р.), згодом – доктор наук з богослов’я (за рішенням Вченої ради Академії від 21.06. 2019 р.).

16 липня 2020 року, відповідно до наказу № 73/к «Про переведення», В.В. Гоголь призначений завідувачем кафедри богослов’я, виконував обов’язки до 1 липня 2023 року.

З 1 липня 2023 року, відповідно до наказу № 34/к "Про переведення на іншу посаду", В.Д. Тучапець призначений завідувачем кафедри богослов’я.