Наукова робота студентів

КАФЕДРА БОГОСЛОВ’Я

1. Жук А.В. Морально-релігійний погляд на явище порнографії // Modalități  conceptuale  de  dezvoltare  a  științei  moderne: colecțiedelucrăriștiințifice «ΛΌГOΣ» cu  materiale  conferinței științifice  și  practice  internaționale (Vol.1), 20 noiembrie 2020. Bucureşti, România: Platformaeuropeană aștiinței. С. - 118-119.

2. Сертифікат учасника міжнародної науково-практичної конференції «Концептуальні шляхи розвитку сучасної науки». Будапешт. - 20 листопада 2020 року.

3. Жук А. Ієрархія Станиславівської (Івано-Франківської) єпархії у часи підпілля Української Греко-Католицької Церкви (1946-1989 РР.). Міжнародний науковий журнал "Грааль науки", Вінниця-Відень. Вип. 2-3, Квітень 2021, С. 607-609.

4. Сертифікат учасника міжнародної науково-практичної конференції "Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities". Вінниця-Відень. Квітень 2021.

5. Жук А., Білоус О. Регіональна студентська наукова конференція, присвячена 30-літтю легалізації УГКЦ «Українська Греко-Католицька Церква у другій половині ХХ століття в Україні: підпілля, легалізація, становлення». Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія: науковий журнал / Гол. ред. Р. А. Горбань. Івано-Франківськ, 2019. Вип. 14. С. 252-253.

6. Жук А. Патріотично-повчальні мотиви в гоміліях єпископа Української греко-католицької церкви Михайла Сабриги. Освітні обрії. № 2 (53), 2021. С. 14-17.

7. Білоус О., Жук А. Передмова до видання. Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія: науковий журнал / Гол. ред. Р. А. Горбань. Івано-Франківськ, 2020. Вип. 15. С. 7-8.

8. Жук А. Ісус Христос як найвищий приклад для морально-духовного виховання здобувачів вищої освіти. Слово вчителю. 2021. № 4 (58). С. 47-50.

9. Жук А. Парафія Покрови Богородиці у селі Мишковичі Тернопільської області: передумови відновлення та розвиток. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «An integrated approach to science modernization methods, models and multidisciplinarity» (квітень 2022 р.). Грааль науки, 2022. С. 455-457.

10. Сертифікат з  Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість в історії, літературі та методиці навчання».

11. Сертифікат з участі в  ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інтегрований підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність».