Перелік навчальних дисциплін ОПП "Богослов’я" спеціальності 041 "Богослов’я" за ОР магістра,
які читають науково-педагогічні працівники кафедри соціально-гуманітарних дисциплін у 2020-2021 навчальному році

Цикл загальної підготовки
Блок обов’язкових дисциплін

  Назва дисципліни Курс, семестр Форма навчання Викладач
1. Педагогіка вищої школи 1 к, 1 с Денна, заочна Копчук-Кашецька М.С.
2. Східні Церкви та конфесії західного християнства 1 к, 1 с Денна, заочна Савчук О.І.,
Остащук І.Б.

Цикл професійної підготовки
Блок вибіркових дисциплін

  Назва дисципліни Курс, семестр Форма навчання Викладач
3. Друга іноземна мова (німецька) 1 к, 1 с,
2 с;
2 к, 3 с
Денна, заочна Остапович О.Я.
4. Друга іноземна мова (італійська) 1 к, 1 с,
2 с;
2 к, 3 с
Денна, заочна  
5. Історія та практика церковно-державних відносин 1 к, 2 с Денна, заочна Филипович Л.О.
6. Свобода релігії: світовий та український виміри 1 к, 2 с Денна, заочна Филипович Л.О.
7. Актуальні питання історії Церкви в Україні 1 к, 2 с Денна, заочна Делятинський Р.І.
8. Історія єпархії 1 к, 2 с Денна, заочна Делятинський Р.І.

Практична підготовка

  Назва дисципліни Курс,
семестр
Форма
навчання
Викладач
9. Педагогічна (асистенська) виробнича практика 2 к, 3 с Денна,
заочна
Копчук-Кашецька М.С.