Перелік навчальних дисциплін ОПП "Богослов’я" спеціальності 041 "Богослов’я" за ОР бакалавра,
які читають науково-педагогічні працівники кафедри соціально-гуманітарних дисциплін у 2020-2021 навчальному році

 


з/п

Назва дисципліни

Форма навчання

Викладач

1 курс ОР бакалавра (2020 рік прийому)

1

Історія філософії

Денна, заочна

Іванюк Н.В.

2

Філософія

Денна, заочна

Іванюк Н.В.

3

Іноземна мова

Денна, заочна

Казакова О.В.

4

Українська мова за професійним спрямуванням

Денна, заочна

Стрихар І.Я.

5

Історія України

Денна, заочна

Делятинський Р.І.

6

Культурологія

Денна, заочна

Білоус О.М.

7

Методологія наукової роботи

Денна, заочна

Делятинський Р.І.

8

Історія європейської цивілізації

Денна, заочна

Єгрешій О.І.

9

Історія християнства

Денна, заочна

Маслій О.Д.

10

Теорія музики

Денна, заочна

Федорик О.Й.

11

Церковнослов´янська мова

Денна, заочна

Тимішак Я.І.

2 курс ОР бакалавра (2019 рік прийому)

12

Історія філософії

Денна, заочна

Іванюк Н.В.

13

Філософія

Денна, заочна

Іванюк Н.В.

14

Іноземна мова

Денна, заочна

Казакова О.В.

15

Загальна психологія

Денна, заочна

Лютак О.З.

16

Історія християнства

Денна, заочна

Маслій О.Д.

17

Історія християнства в Україні

Денна, заочна

Маслій О.Д.

18

Латинська мова

Денна, заочна

Шипайло Л.Д.

19

Релігієзнавство

Денна, заочна

Савчук О.І.

20

Курсова робота з дисципліни "Історія філософії"

Денна, заочна

Іванюк Н.В.

3 курс ОР бакалавра (2018 рік прийому)

21

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Денна, заочна

Казакова О.В.

22

Педагогіка

Денна, заочна

Копчук-Кашецька М.С.

23

Історія і культура Візантії

Денна, заочна

Делятинський Р.І.

24

Історія християнства в Україні

Денна, заочна

Маслій О.Д.

25

Грецька мова

Денна, заочна

Шипайло Л.Д.

26

Релігієзнавство

Денна, заочна

Савчук О.І.

27

Курсова робота з дисципліни "Історія християнства"

Денна, заочна

Делятинський Р.І.,

Маслій О.Д.

4 курс ОР бакалавра (2017 рік прийому)

28

Педагогіка

Денна, заочна

Копчук-Кашецька М.С.

29

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Денна, заочна

Казакова О.В.

30

Методика викладання християнської етики

Денна, заочна

Копчук-Кашецька М.С.

31

Політологія і соціологія

Денна, заочна

Білоус О.М.

32

Релігієзнавство

Денна, заочна

Савчук О.І.

33

Педагогічна виробнича практика

Денна, заочна

Копчук-Кашецька М.С.,

Маслій О.Д.