Перелік документів для вступу 2021 (в тому числі сертифікати ЗНО)

У 2020 році академія здійснює прийом навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 041 – Богослов’я за денною та заочною формами навчання.


Вступник подає наступні документи:

♦ для здобуття ступеня бакалавра:

на перший курс на основі повної загальної середньої освіти:

1. заяву в електронній та/або паперовій формі;
2. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
3. копію військово-облікового документа (за наявності);
4. копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (атестат про повну загальну середню освіту) і копію додатка для нього;
5. копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з предметів:

1. Українська мова та література або Українська мова (сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 і 2021 років);
2. Історія України 
(сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 і 2021 років);
3. Географія (сертифікати ЗНО 2018, 2019,
 2020 і 2021 років) або іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) (сертифікати ЗНО 2019, 2020 і 2021 років);

6. чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
7. шість конвертів з марками (для надсилання повідомлень вступникові та/або студентові);
8. папка-швидкозшивач.

♦ для здобуття ступеня бакалавра:

на другий курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

1. заяву в електронній та/або паперовій формі;
2. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
3. копію військово-облікового документа (за наявності);
4. копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом молодшого спеціаліста) і копію додатка для нього;
5. копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з предметів:

1. Українська мова та література або Українська мова (сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 і 2021 років);
2. На вибір: Історія України, Географія, Біологія, Іноземна мова, Математика, Фізика, Хімія 
(сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 і 2021 років);

6. чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
7. шість конвертів з марками (для надсилання повідомлень вступникові та/або студентові);
8. папка-швидкозшивач.

♦ для здобуття ступеня магістра:

на основі освітнього ступеня бакалавра:

1. заяву в електронній та/або паперовій формі;
2. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
3. копію військово-облікового документа (за наявності);
4. копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом бакалавра) і копію додатка для нього;
5. копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання - єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) (сертифікати ЗНО 2021 року);
6. чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
7. шість конвертів з марками (для надсилання повідомлень вступникові та/або студентові);
8. папка-швидкозшивач.

♦ для здобуття ступеня магістра:

на основі освітнього ступеня спеціаліста або магістра з іншої спеціальності:

1. заяву в електронній та/або паперовій формі;
2. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
3. копію військово-облікового документа (за наявності);
4. копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом спеціаліста або магістра) і копію додатка для нього;
5. чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
6. шість конвертів з марками (для надсилання повідомлень вступникові та/або студентові);
7. папка-швидкозшивач.