Наукова діяльність кафедри соціально-гуманітарних дисциплін: основні проєкти та напрями

Наукова робота на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін проводиться відповідно до:

* комплексної теми науково-дослідної роботи кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, науково-дослідного інституту історії Церкви та науково-дослідного інституту канонічного права: «Реабілітована пам'ять: сторінки історії Української Греко-Католицької Церкви в персоналіях», термін виконання - з 01 жовтня 2022 року по 30 вересня 2025 року (затверджено рішенням Вченої ради Академії, протокол №2 від 15.09.2022 року).

сфери наукових інтересів науково-педагогічних працівників кафедри,

* стратегічних напрямів розвитку наукової діяльності, визначених рішеннями Вченої ради Академії,

* наукових проєктів, що реалізуються у партнерстві з іншими науковими установами та закладами вищої освіти України, відповідно до укладених договорів про співпрацю.

  

Основні напрями наукової діяльності кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (за сферою наукових інтересів):

1. Білоус Олег Михайлович. Державно-церковні відносини: історія та сучасність.

2. Делятинський Руслан Іванович. Місце та роль Української Греко-Католицької Церкви в суспільному житті українського народу (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття).

3. Єгрешій Олег Ігорович. Історія повсякденності та біографістика як напрями дослідження історії Церкви в Україні.

4. Іванюк Наталія Василівна. Політична філософія; християнська філософія, катехизація людей середнього та похилого віку.

5. Казакова Олена Василівна. Формування комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей в процесі навчання іноземній мові, англійська мова професійного спрямування.

6. Копчук-Кашецька Марія Степанівна. Формування морально-етичних цінностей школярів і студентів.

7. Лютак Оксана Зіновіївна. Психологічні особливості соціалізації здобувачів освіти у закладах освіти.

8. Маслій Ольга Данківна. Історія Української Греко-Католицької Церкви, історія чернечих чинів та згромаджень УГКЦ.

9. Остапович Олег Ярославович. Фразеологія, національне варіювання німецької мови, лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, трансляторика.

10. Остащук Іван Богданович. Сакральний символізм як феномен християнської комунікації.

11. Савчук Олег Ігорович. Історія релігії, географія релігії, філософія культури, культурологія.

12. Стрихар Іванна Ярославівна. Історія бібліотечної справи; методологія наукової роботи.

13. Филипович Людмила Олександрівна. Історія релігійної та релігієзнавчої думки України, історія та етнологія релігії, нові релігійні течії, релігія і релігійність в сучасному світі, релігійна свобода, державно-церковні відносини, релігієзнавча освіта, релігія і мас-медіа.

14. Шипайло Лариса Данилівна. Класична філологія, методика викладання латинської мови та грецької мов.

 

Договори Академії з науковими установами та закладами вищої освіти України у сфері наукової діяльності:

* Договір про співпрацю з Департаментом освіти і науки Івано-Франківської міської ради;

* Договір про співпрацю з Департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації;

* Договір про співпрацю з Відділенням релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України та Національним заповідником «Давній Галич».