Рохман Богдан Михайлович

 

Посада: доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Науковий ступінь: кандидат філософських наук.

Вчене звання: доцент.

 

 

 

 

* за ОПП «Богослов’я» (ОС бакалавра): Історія філософії, Філософія.

за ОПП «Богослов’я» (ОС магістра): .

Народиився 21 травня 1980 року в м. Івано-Франківськ.

1987-1990 – Загальноосвітня школа № 13 м. Івано-Франківськ.

1990-1997 – Школа-ліцей № 23 м. Івано-Франківськ.

1997-2001 – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, філософський факультет, напрям підготовки «Філософія», диплом бакалавра, квалафікація «бакалавр філософії (релігієзнавства)».

2001-2002 – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, спеціальність «Релігієзнавство», диплом магістра, кваліфікація «релігієзнавець, викладач релігієзнавчих та філософських дисциплін».

2002-2006 – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, відділ аспірантури, кафедра філософії.

2008-2020 – Викладач / старший викладач / доцент кафедри філософії ДВНЗ «Прикарпатський національний університеті мені Василя Стефаника».

2018-2020 – Заступник декана Філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університеті мені Василя Стефаника».

З 2020 року до тепер (за основним місцем роботи) – Доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Факультету психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університеті мені Василя Стефаника».

З січня 2023 року – Доцент (за сумісництвом) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

У 2006 році в спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.07 – «Етика» на тему: «Моральний вибір свободи».

Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 15.03.2007 р. (протокол № 37-06/3) присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук зі спеціальності «Етика» (диплом кандидата наук ДК № 039924 від 15.03.2007 р.).

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.01.2012 р. (протокол № 1/02-Д) присвоєно вчене звання доцент кафедри філософії (атестат доцента 12 ДЦ № 029870 від 19.01.2012 р.).

22.01.2018 р. - 22.02.2018 р. – Науково-педагогічне стажування в ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

Міжнародне наукове стажування (комплексне підвищення кваліфікації) доцента, кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Рохмана Богдана Михайловича на тему: «Cross-cultural Communication as Factor of Integrity and Tolerance in Various Ethnolinguistic, Religious, and Gender Groups»  обсягом 180 годин (6 кредитів ECTS), яке відбулося у м. Краків (Польща) (24 квітня 2021 року по 30 травня 2021 року) (SZFL-000039). (наказ № 565 від 20.09.2021 р.).

Науково-педагогічне стажування (підвищення кваліфікації): м. Краків (Польща) – Міжнародне наукове стажування на тему: «Міжкультурна комунікація як фактор цілісності та толерантності в різних етнолінгвістичних, релігійних та гендерних групах» (24 квітня - 30 травня 2021 року), обсягом 180 годин /6 кредитів ECTS. Сертифікат № SZFL-000039.

Участь в конференції: ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого» – Міжнародна науково-практична конференція: «Життя і діяльність владики Софрона Мудрого» (27-30 листопада 2023 р.), обсягом 1 кредит ЄКТС / 30 годин, сертифікат № 313 від 30.11.2023 р.


Службова адреса:

Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Владики Софрона Мудрого, 22,
тел.: +38-098-099-20-17

Електронна поштаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Сфера наукових інтересів: філософія свободи, екзистенціалізм, організація науково-дослідної діяльності, проблеми професійної етики.


Перелік наукових праць:

1. Рохман Б. М. Моральний вибір свободи: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.07 – «Етика» / Київський національний університет імені Тараса Шевченка; ДВНЗ «Прикарпатський національний університеті мені Василя Стефаника». Київ, 2006. 183 арк.

1. Рохман Б. М. Проблема трансформації духовних цінностей у сучасному українському суспільстві // Етико-аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства. Івано-Франківськ: Видавець І. Я. Третяк, 2009. С. 66-77.

2. Гнатюк Я. С., Рохман Б. М. Філософія освіти і науки. Методологічні та теоретичні проблеми філософії: навчальний посібник. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2018. 114 с.

3. Рохман Б. М. Моральний вимір свободи: монографія. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2019. 180 с.

1. Рохман Б. М. Професійна етика та естетика: Методичні рекомендації до курсу професійна етика та естетика. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. 36 с.

2. Рохман Б. М. Етика та естетика: Методичні рекомендації до курсу етика та естетика. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. 44 с.

3. Рохман Б. М. Проблема свободи в історії філософії: Методичні рекомендації до курсу. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. 32  с.

4. Рохман Б. М. Філософія свободи: Методичні рекомендації до курсу. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. 32 с.

5. Рохман Б. М. Етика та естетика: методичні рекомендації до курсу. Івано-Франківськ, 2023. 44 с.

1. Рохман Б. М. Моральна свобода в історії етичних учень // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Вип. V. Івано-Франківськ: “Плай”, 2003. С. 72-80.

2. Рохман Б. М. Моральна свобода в контексті політики // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Вип. VІ. Івано-Франківськ: “Плай”, 2004. С. 45-53.

3. Рохман Б. М. Онтологічний статус моральної свободи // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. збірник наукових праць / Відп.ред.: М. М. Бровко, О. Г. Шутов. Київ: Віпол, 2005. Вип. 15. С. 174-179.

4. Рохман Б. М. Свобода як гранична основа етичного самоствердження людини // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Збірник наукових праць / Відп.ред.: М. М. Бровко, О. Г. Шутов. Київ: Віпол, 2005. Вип. 16. С. 189-195.

5. Рохман Б. М. Онтологічна модель свободи // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Вип. VІІІ. Івано-Франківськ, 2006. С. 76-81.

6. Рохман Б. М. Свобода як необхідна умова творчої діяльності // Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія. Вип. 17. 2008. С. 318-323.

7. Рохман Б. М. Ціннісно-мотиваційні та структурно-функціональні характеристики дружби // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 410-411. Філософія. Чернівці: Рута, 2008. С. 201-205.

8. Рохман Б. М. Проблема особистості та її свободи в творчості О.Герцена // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 466-467. Філософія. Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2009. С. 61-65.

9. Рохман Б. М. Самореалізація як прояв внутрішньої свободи людини // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 466-467. Філософія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. С. 169-173.

10. Рохман Б. М. Свободотворчість як найвища цінність людського духу // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. Київ, 2009. Вип. 28. С. 167–172.

11. Рохман Б. М. Історична еволюція феномену дружби // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. збірник наукових праць / Відп.ред.: М. М. Бровко, О. Г. Шутов. Київ: Віпол, 2009. Вип. 24. С. 96-100.

12. Рохман Б. М. Щастя як етична категорія // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 534-535. Філософія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. С. 162-166.

13. Рохман Б. М. Філософська антропологія як пріоритетний напрям розвитку гуманітарного знання в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 563-564. Філософія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. С. 168-173.

14. Рохман Б. М. Екзистування свободи як абсолюту у філософії М.О.Бердяєва // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2012. Вип. 16. С. 151-158.

15. Рохман Б. М. Проблеми моралі: теорія та практика (Роздуми після конференції) // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2012. Вип. 17. С. 77-79.

16. Рохман Б. М. Свободотворчество как высшая ценность человеческого духа // Социальное воспитание: научный журнал. Витебск (Республика Беларусь). 2015. № 1 (5): январь-июнь. С. 3-11.

17. Рохман Б. М. Феномен свободи як невід’ємний базис морального становлення людини // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2015. Вип. 19. С. 71-77.

18. Рохман Б. М. Проблема самореалізації людини в сучасному світі // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. М. А. Журби. Монреаль (Канада): СPM «ASF», 2017. Част. 1. С. …-….

19. Рохман Б. М. Аспекти формування ціннісної деформації у сучасному інформаційному суспільстві // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: збіринк наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. М. А. Журби. Монреаль (Канада): СPM «ASF», 2017. С. 17-20.

20. Білоус С. І., Новосад М. Г., Рохман Б. М., Борисевич Л. В. Християнська культура в українському суспільстві: футурологічні перспективи // Освітній дискурс: збірник наукових праць / Голов. ред. О. П. Кивлюк. Київ: ТОВ “Науково-інформаційне агентство “Наука-технології-інформація”, 2022. Вип. 40 (4-6). С. 53-63.

1. Рохман Б. М. Категорія моральної свободи у філософії права // Проблема свободи у теоретичній та практичній філософії: матеріали Х Харківських міжнародних Сковородинівських читань. В 2 ч. Ч. 2. Харків: Екограф, 2003. С. 85-88.

2. Рохман Б. М. Моральна свобода і реалії третього тисячоліття // Творческое наследие Н.Н.Страхова и современная социально-гуманитарная мысль: сборник материалов Всероссийской научной конференции. Белгород: Изд-во БелГУ, 2003. С. 146-148.

3. Рохман Б. М. Проблема свободи у повсякденному вимірі буття // Суспільство: історія, методологія дослідження, практика: матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (м. Тернопіль, 18 червня 2004 року). Тернопіль, 2004. С. 119-121.

4. Рохман Б. М. Свобода як феномен духовності // Особистість у системі соціальних зв’язків: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Харків, 18-19 квітня 2005 р.). Харків: Вид-во НФаУ, 2005. С.331-335.

5. Рохман Б. М. Свобода у вимірі буття // Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету). Дні науки філософського факультету – 2009: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 21-22 квітня 2009 року). Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. Ч. VІ. С. 116-117.

6. Рохман Б. М. Рівні свободи і відповідальності // Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Івано-Франківськ, 10-11 травня 2010 року). Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. С. 111-113.

7. Рохман Б. М. Моральний універсалізм в епоху глобалізації // Моральні основи права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 16 грудня 2010 р.). Надвірна: ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2010. С. 161-163.

8. Рохман Б. М. Проблема свободи у світоглядних позиціях Г.Сковороди та Г.Марселя // Українська філософська думка у контексті європейської філософії: Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Івано-Франківськ, 19-20 трвня 2011 року). Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. С. 194-196.

9. Рохман Б. М. Постметафізичний дискурс про свободу // Дні науки філософського факультету – 2014: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 15-16 квітня 2014 року). Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. Ч. 6. С. 200-201.

10. Рохман Б. М. Громадянськість як система цінностей // Роздуми про глобальну політичну теорію (в контекті енцикліки «Caritas in Veritate»): матеріали доповідей у секціях учасників Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 13-14 березня 2014 року). Львів: Український католицький університет, 2014. С. 65-66.

11. Рохман Б. М. Свобода в системі цінностей громадянського суспільства // Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 14 листопада 2014 року): матеріали доповідей та виступів. Київ: Київський національний університет культури і мистецтв, 2014. С. 36-39.

12. Рохман Б. М. Етико-філософський вимір свободи в екзистенціалізмі (Ж.-П. Сартр) // Українська філософська думка у контексті європейської філософії: історія і сучасність. Друга всеукраїнська науково-практична конференція «Українська філософія як шлях до європейської інтеграції» (29-30 травня 2015 р.): матеріали доповідей та виступів. Івано-Франківськ. 2015. С. 72-74.

13. Рохман Б. М. Переосмислення поглядів на взаємодію понять свободи і вибору в умовах політичної нестабільності // Дні науки філософського факультету – 2016: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 20-21 квітня 2016 року). Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. Ч. 5. С. 56-58.

14. Рохман Б. М. Деформація життєвих цінностей в інформаційному суспільстві // Дні науки філософського факультету – 2017: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 25-26 квітня 2017 року). Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. Ч. 4. С. …-….

15. Рохман Б. М. Ціннісна деформація в інформаційному суспільстві // Авраамічні релігії і Реформація: формування протестантського символу віри й ідеології нової суспільної реформації (європейський й український контекст ідентичності): матеріали науково-практичної конференції (м. Галич, 18–19 травня 2017 року). Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2017. С. 337-342. URL: https://ure-online.info/wp-content/uploads/2020/07/2017_avraam.pdf.

16. Рохман Б. М. Роль феномену свободи у формуванні людського духу // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. 2019. № 30 (January). P. 31-35.

17. Рохман Б. М., Савчук О. І., Білоус С. І. Соціокультурні аспекти розвитку сучасного українського греко-католицизму // Integration of Scientific Solutions and Methods Into Practice: Abstracts of XVI International Scientific and Practical Conference (Paris, France, April 24–26, 2023).

18. Рохман Б. М. Аспекти формування ціннісної деформації сучасного інформаційного суспільства під час гібридної війни // Авраамічні релігії в Україні в процесі стабілізації міжконфесійних і міжнаціональних відносин: матеріали наукової конференції (м. Галич, 29-30 жовтня 2020 року). Галич: НЗ «Давній Галич», 2020. С. 176-181.

19. Івасів С., Рохман Б. Морально-філософські проблеми евтаназії // Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Історія. 2020. Вип. 15. С. 30–34. DOI: https://doi.org/10.52761/2522-1558.2020.15.6.

20. Крайник Х., Рохман Б. Генеза релігійно-філософських поглядів Блеза Паскаля у викладах духовних настоятелів УГКЦ (Софрон Мудрий) // Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Історія. 2020. Вип. 15. С. 35–39. DOI: https://doi.org/10.52761/2522-1558.2020.15.7.

21. Рохман Б. М. Особистий релігійний вибір людини та роль у ньому феномену свободи // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. 2021. № 58 (November). P. 25-29.

22. Рохман Б. М., Савчук О. І. Феномен свободи людини при здійсненні особистого вибору // Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Історія. 2022. Вип. 17. С. 141-149. DOI: https://doi.org/10.52761/2522-1558.2022.17.

23. Рохман Б. М. Поліваріативність осмислення свободи совісті (філософсько-етичний контекст) // Світ наукових досліджень: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 16-17 березня 2023 р.) / [редкол.: О. Патряк та ін.]; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2023. Випуск 17. С. …-….

24. Рохман Б. М., Савчук О. І. Морально-етична рецепція процесу виховання у філософській антропології Сократа та Аристотеля // Світ наукових досліджень: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 20-21 квітня 2023 р.) / [редкол.: О. Патряк та ін.]; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2023. Випуск 18. С. …-…. .