Остащук Іван Богданович

 

Посада: професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Науковий ступінь: доктор філософських наук.

Вчене звання: професор.

 

 

 

 

* за ОПП «Богослов’я» (ОС бакалавра)–.

за ОПП «Богослов’я» (ОС магістра): Східні Церкви та конфесії західного християнства, Магістерська дипломна робота.

Народився 25 квітня 1980 р. у м. Коломия Івано-Франківської обл.

2003 р. – закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефани­ка за спеціальністю "Релігієзнавство".

2001 р. – закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефани­ка за спеціальністю "Українська мова та література".

01.09.2020 р. –  по теперішній час – професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

2014-2021 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.053.21 в НПУ імені М.П.Драгоманова.

2017-2021 рр. – член спеціалізованої вченої ради К 26.053.13 в НПУ імені М.П.Драгоманова.

01.09.2014 р.  –  по теперішній час – професор кафедри  богослов’я та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

16.12.2013 р.  –  31.08.2014 р. – професор кафедри релігієзнавства, теології і культурології Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника.

03.09.2012 р. – 15.12.2013 р.– доцент кафедри філософії та соціології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

01.09.2009 р. – 31.08.2012 р. – докторант кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

21.12.2006 р. – 31.08.2009 р. – доцент кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

01.09.2003 р. – 21.12.2006 р. – асистент кафедри релігієзнавства і теології Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

01.11.2001 р. – 31.10.2004 р. – аспірант кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

01.09.2001 р. – 31.10.2001 р. – викладач української та зарубіжної культури Івано-Франківського комерційного технікуму.

Науковий ступінь:

– доктор філософських наук (з 2013 р.) (КНУ імені Тараса Шевченка). Тема дисертації: «Сакральний символізм як феномен християнської комунікації».

– кандидат філологічних наук (з 2005 р.) (ПНУ імені Василя Стефаника). Тема дисертації: «Релігійно-філософський дискурс у романах Наталени Королевої».

Вчене звання:

– професор кафедри культурології (з 2015 р.).

– доцент кафедри релігієзнавства і теології (з 2009 р.).

Під науковим керівництвом захищено: 1 докторську та 9 кандидатських дисертацій.

Наукове стажування (підвищення кваліфікації): Вища школа теологічно-гуманітарна ім. Міхала Беліни-Чеховського, Інститут суспільних наук (м. Подкова Лесна, Польша) – Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: "Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи ZOOM" (28.09.2020-02.10.2020), обсягом 1,5 кредити ЄКТС (45 годин), сертифікат від 02.10.2023 р.

Науково-педагогічне стажування: Український католицький університет, Факультет суспільних наук – Сертифікатна освітня програма «Американська політика і система урядування» (листопад – грудень 2022 р.), обсягом 2 кредити ЄКТС / 60 годин, сертифікат № 20220344 від 02.12.2022 р.

Свідоцтво про міжнародне підвищення кваліфікації. Курс на тему: "Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи ZOOM", обсягом 1,5 кредити ЄКТС (30 годин)

Участь в конференції: ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого» – Міжнародна науково-практична конференція: «Життя і діяльність владики Софрона Мудрого» (27-30 листопада 2023 р.), обсягом 1 кредит ЄКТС / 30 годин, сертифікат № 312 від 30.11.2023 р.


Службова адреса:

Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Владики Софрона Мудрого, 22,
тел.: +38-098-099-20-17

Електронна поштаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Сфера наукових інтересів: релігійна символіка, християнська сакральна символіка, конфесійне судочинство.


Перелік наукових праць:

1. Остащук І.Б. Релігійно-філософський дискурс у романах Наталени Королевої: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2005.

2. Остащук І.Б. Сакральний символізм як феномен християнської комунікації: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013.

1. Релігійна символіка: Навчальний посібник.- 2-ге вид., випр. і доп. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-2701 від 15.12.08). –Івано-Франківськ: Видавець Третяк І. Я., 2009. – 272 с.

2. Християнський сакральний символізм: релігієзнавчо-філософський дискурс: монографія. – К.: Автограф, 2011. – 288 с.

3. Кравчук О. О., Остащук І. Б. 2022. Судова символіка: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 528 с.

4. Баптистерій. Велика українська енциклопедія.

5. Беатифікація. Велика українська енциклопедія.

6. Більчевський, Юзеф. Велика українська енциклопедія.

1. Силабус навчальної дисципліни «Східні Церкви та конфесії західного християнства» для студентів 1 курсу ОПП «Богослов’я» за другим магістерським рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ: ІФАІЗ, 2019. 9 с. 

2. Силабус навчальної дисципліни «Східні Церкви та конфесії західного християнства» для студентів 1 курсу ОПП «Богослов’я» за другим магістерським рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ: ІФАІЗ, 2021. 12 с. 

3. Силабус навчальної дисципліни «Східні Церкви та конфесії західного християнства» для студентів 1 курсу ОПП «Богослов’я» за другим магістерським рівнем вищої освіти / ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». Івано-Франківськ: ІФАІЗ, 2022. 12 с.

1. Остащук І. Б. Історія виникнення та розвитку християнського культу святих. Київ: Гілея,  2014, Вип. 85 (6), с. 239–243.

2. Остащук І. Б. Сучасне християнське мучеництво в парадигмі святості. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. Київ, 2015, Вип. 33 (46), с. 75–82.

3. Остащук І. Б. «Екстраординарна форма» латинської Меси в культурно-релігійній ідентичності. Київ: Гілея, 2015, Вип. 101 (10), с. 352–356.

4. Остащук І. Б. Семіосфера тридентської Меси. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Чернівці, 2015, №3 (7), с. 35–41.

5. Остащук І. Б. Біблійно–християнська семантика символізму гір. Київ: Гілея, 2015, Вип. 99 (8), с. 262–265.

6. Остащук І. Б. Лінгвокультурологічний аналіз релігійних текстів. Київ: Схід, 2015, № 4 (136), с. 56–61.

7. Остащук І. Б. Хресна дорога в пасійному культі Католицької церкви. Київ: Гілея, 2015, Вип. 100 (9), с. 152–156.

8. Остащук І. Б. Семіотичний аналіз української народної релігійності. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, Чернівці, 2015, №2(6), с. 45–52.

9. Остащук І. Конфесійне судочинство: філософія права Католицької церкви. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, Київ, 2017, № 2 (112), с. 97–105.

10. Ostashchuk I. Signs and Symbols: Religious and National Dimensions. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Ivano-Frankivsk, 2017, Vol. 4, No. 2, р. 88-96.

11. Кравчук О., Остащук І.  Будівля суду чи палац правосуддя? (Погляд із позицій судового символізму) // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць.  Київ, 2021, № 1 (49), с. 109-120.

12. Кравчук О., Остащук І. Медична маска в судовому засіданні – пов’язка Феміди чи обмеження права на суд? Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. Київ, 2021, № 2 (42), с. 119-129.

13. Кравчук О., Остащук І. Філософія та ґенеза судової і посадової присяги. Вісник  НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць.  Київ,  2020, Випуск 3 (47), с. 71-79.

14. Кравчук О., Остащук І. Присяга судді – посадова присяга та судовий символ. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. Київ, 2020,  Випуск 4 (48), с. 85-92.

15. Кравчук О., Остащук І. Нагрудний знак судді елемент судової символіки. Слово Національної школи суддів України. Фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання. Київ, 2021, № 3 (36),  с. 27-41.

16. Кравчук О., Остащук І. Судові присяги як складник судової символіки.  Юридичний вісник, Одеса: ВД «Гельветика», 2021, № 1, с. 7-19.

17. Остащук І. Б. Современные образы святых в глобальном коммуникативном пространстве и процессах национальной идентификации. The Fourth International Congress of Belarusian Studies. Working Papers. Volume 4, Kaunas, 2015, р. 215–221.

18. Ostaszczuk I. Teologia poezji liturgicznej w przestrzeni sztuki. Analiza na przykładzie opery  „Legenda o niewidzialnym grodzie Kiteziu i dziewicy Fiewronii”. Roczniki Teologiczne. Lublin, 2020, Tom LXVII, zeszyt 12. Homiletyka, s. 137-148.

19. Krawczuk O., Ostaszczuk I. Toga sędziowska jako element symboliki sądowej. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Quarterly of the National School of Judiciary and Public Prosecution. Zeszyt 3 (43)/2021, s. 5-19.

20. Kuryliak V., Ostashchuk I., and Ovchar M. “Chaplaincy for the Prisoners and the Penitentiary System in Ukraine (1991-2021),” Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. - 2021, Vol. 41 : Iss. 7, Article 4, p. 53-68.

21. Krawczuk O., Ostaszczuk I. 2022. Obraz Sądu Ostatecznego w ikonosferze sądownictwa. Roczniki Teologiczne, Tom LXIX, zeszyt 1 – 2022, s. 117-134.

1. Остащук І. Рослинні орнаменти інтерʼєру Софійського собору як вираження образу раю // Софійський часопис. Вип. 4. Збірник статей за матеріалами Х міжнародної науково-практичної конференції «Софійські читання» (м. Київ, 19–20 вересня 2019 р.). – Київ, 2020. –  С. 83-89.

2. Кравчук О., Остащук І.  2021. Судові й посадові присяги: філософсько-правові засади // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2021 року) у 2 т. / За заг. ред. к.ю.н., доц. Г.З. Огнев’юк, к.ю.н. А.В. Айдинян. Київ, 2021. Т. 2, с. 213-215.

3. Кравчук О., Остащук І. 2021. Будівля суду – елемент судової символіки // Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 7–8 травня 2021 року / За заг. ред. Т.О.Коломоєць.  Запоріжжя : ЗНУ, 2021,  с. 167–171.

4. Кравчук О., Остащук І. 2021. Класифікація судової символіки // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовтня 2021р., Чернівці) / редкол.: О.В. Щербанюк та ін. Чернівці,  2021, с. 43-45.