Перелік документів для вступу 2022

У 2022 році академія здійснює прийом навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 041 – Богослов’я за денною та заочною формами навчання.


Вступник подає наступні документи:

♦ для здобуття ступеня бакалавра:

на перший курс на основі повної загальної середньої освіти:

1. заяву в електронній та/або паперовій формі;
2. копію документа, що посвідчує особу;
3. копію військово-облікового документа (за наявності);
4. копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і копію додатка для нього;
5. копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з предметів або сертифіката національного мультипредметного тесту (за наявності), або матеріали усної індивідуальної співбесіди (у передбачених Порядком і Умовами прийому випадках):

1. Українська мова та література або Українська мова (сертифікати ЗНО 2019, 2020 і 2021 років, НМТ 2022 року);
2. Історія України 
(сертифікати ЗНО 2019, 2020 і 2021 років, НМТ 2022 року);
3. Географія (сертифікати ЗНО 2019, 2020 і 2021 років) або іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська) (сертифікати ЗНО 2020 і, 2021 років, НМТ 2022 року);

6. чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
7. шість конвертів з марками;
8. папка на зав’язках.

♦ для здобуття ступеня бакалавра:

на другий курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

1. заяву в електронній та/або паперовій формі;
2. копію документа, що посвідчує особу;
3. копію військово-облікового документа (за наявності);
4. копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і копію додатка для нього;
5. копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з предметів або сертифіката національного мультипредметного тесту (за наявності), або матеріали усної індивідуальної співбесіди (у передбачених Порядком і Умовами прийому випадках):

1. Українська мова та література або Українська мова (сертифікати ЗНО 2019, 2020 і 2021 років, НМТ 2022 року);
2. На вибір: Історія України, Географія, Біологія, Іноземна мова, Математика, Фізика, Хімія 
(сертифікати ЗНО 2019, 2020 і 2021 років, НМТ 2022 року);

6. чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
7. шість конвертів з марками;
8. папка на зав’язках.

♦ для здобуття ступеня магістра:

на основі освітнього ступеня бакалавра:

1. заяву в електронній та/або паперовій формі;
2. копію документа, що посвідчує особу;
3. копію військово-облікового документа (за наявності);
4. копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і копію додатка для нього;
5. копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання - єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) (сертифікати ЗНО 2021 року);
6. чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
7. шість конвертів з марками;
8. папка на зав’язках.

♦ для здобуття ступеня магістра:

на основі освітнього ступеня спеціаліста або магістра з іншої спеціальності:

1. заяву в електронній та/або паперовій формі;
2. копію документа, що посвідчує особу;
3. копію військово-облікового документа (за наявності);
4. копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і копію додатка для нього;
5. чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
6. шість конвертів з марками (для надсилання повідомлень вступникові та/або студентові);
7. папка на зав’язках.