СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
(БАКАЛАВР) на 2022-2023 навчальний рік

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Блок обов’язкових дисциплін

► Основи християнської віри (катехизм)

1.2. Блок вибіркових дисциплін

Риторика і гомілетика

Проповідництво і катехитика

► Східнохристиянська духовність

► Західнохристиянська духовність


2. Цикл професійної підготовки

2.1. Блок обов’язкових дисциплін

► Святе Письмо Старого Завіту

Святе Письмо Нового Завіту

Літургійне богослов’я

Літургійний спів (для 3-го та 4-го курсів)

Патрологія і патристика

Догматичне богослов’я - 1 (вступ, протологія, тріадологія, христологія сотеріологія, еклезіологія)

Догматичне богослов’я - 2 (пневматологія, маріологія)

Моральне богослов’я

Догматичне богослов’я - 3 (богословська антропологія, есхатологія)

Канонічне право - 1 (загальні норми)

► Канончне право - 2 (інституції)

Катехитика

2.2. Блок вибіркових дисциплін

► Устав Богослужінь

► Типікон

Богослов’я ікони

Іконологія та іконографія

► Літургійний спів (для 2-го курсу)

► Церковне мистецтво (для 2-го курсу)

► Етика екології

► Екологічне вчення Католицької Церкви


3. Практична підготовка

Міждисциплінарна курсова робота з богослов’я

Курсова робота з дисциплін "Святе Письмо Старого Завіту" і "Святе Письмо Нового Завіту"

► Богослужбово-пасторальна навчальна практика. Частина 1: Богослужбова практика (для 1-го курсу)

► Богослужбова навчальна практика (для 2-го курсу)

► Харитативна навчальна практика (для 3-го та 4-го курсів)

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності богослов’я