Книгозбірня Академії поповнилася унікальним виданням

Бібліотека Івано-Франківської академії Івана Золотоустого поповнилася унікальним виданням: Михайленко А. Митрополит Андрей Шептицький і нацистський режим, 1941-1944: між християнськими ідеалами і політичними реаліями / авториз. пер. з нім. О. Сидор; 2-ге вид., випр. і доп. Львів: Вид-во УКУ, 2023. 416 с.

Автор книги о. Андрій Михалейко, професор-ад’юнкт Католицького університету Айхштет-Інґольштадт (Німеччина) описує три роки життя Мирополита Шептицького під нацистською окупацією, доповнюючи видання широкою джерельною базою.

Книга стала результатом ґабілітаційної дисертації автора, яку він захистив у грудні 2018 року на богословському факультеті Католицького університету Айхштет-Інґольштадт.

Україномовний варіант видання, на відміну від німецького (що вийшов на три роки раніше), є доповненим кількома ключовими документами.

Митрополит Андрей Шептицький (1865 - 1944) є   однією з найвпливовіших і водночас найскладніших постатей в історії УГКЦ. Відомо, що за більш як сорок років на митрополичому престолі Андрей Шептицький стикався з усіма катаклізмами, що спіткали європейців у першій половині ХХ ст.: світовими війнами, розпадом імперій, поширенням і пануванням тоталітарних ідеологій. І хоч сам він не вважав себе політиком, його пастирське служіння неминуче набувало суспільно-політичного виміру, а його ставлення, зокрема, до нацистського режиму та діяльність у роки німецької окупації ще й досі дістають протилежні оцінки й нерідко стають предметом ідеологічно забарвлених дискусій.

Це дослідження є спробою запропонувати новий погляд на діяльність галицького ієрарха в 1941–1944 роках, реконструювавши перебіг трьох років його життя під нацистською окупацією.

 

Іванна Стрихар
директорка бібліотеки