Співпраця між закладами вищої освіти регіону

В рамках реалізації Угоди про співпрацю між Івано-Франківською академією Івана Золотоустого і Університетом Короля Данила 03 листопада 2023 року проведено бінарне лекційне заняття для студентів.

У межах вивчення навчальної дисципліни «Цінності громадянського суспільства» проректор Академії Івана Золотоустого, кандидат політичних наук, доцент Олег Білоус і доцент кафедри права та публічного управління Університету Короля Данила, кандидат соціологічних наук Олександра Пташник провели для здобувачів вищої освіти другого курсу спеціальності «Право» Університету Короля Данила лекцію на тему «Політичні партії та їх роль у громадянському суспільстві».

Під час заняття було проаналізовано нормативно-правову базу, яка регулює діяльність політичних партій в Україні, а також особливості діяльності партій на місцевому, регіональному та національному рівнях.

Заняття проходило в формі діалогу, студенти мали змогу задавати питання про специфіку політичних відносин. Найбільша кількість питань стосувалась впливу партій на національному та регіональному рівнях, функціонування партійної системи, особливостей електоральної участі, чинників виборчої структуризації політичного процесу.

Інфо-центр ІФА