Історія кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Івано-Франківської академії Івана Золотоустого є наймолодшою за історичною традицією в структурі закладу.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін може вважатися фактично історичною, але не юридичною правонаступницею кафедри гуманітарних наук богословського університету, якою упродовж 2014–2018 рр. керував завідувач кафедри доктор східних церковних наук о. Віталій Козінчук.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Івано-Франківської академії Івана Золотоустого, заснована наказом ректора № 004/а від 21 червня 2018 р. Першим завідувачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін став Руслан Іванович Деятинський, кандидат історичних наук (за рішенням Атестаційної колегії МОН України від 26 червня 2017 р. за спеціальністю 07.00.01 – історія України). За дорученням ректора, у липні 2018 р. він увійшов до складу робочої групи відділу ліцензування Академії з метою участі в розробці документів для ліцензування освітньої діяльності за спеціальністю 041 «Богослов’я» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, а в лютому 2019 р. – до складу робочої групи для підготовки документів для ліцензування освітньої діяльності за спеціальністю 041 «Богослов’я» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Академії, як суміжна (невипускова) кафедра, провадить освітню, методичну, наукову та виховну діяльність з метою підготовки фахівців зі спеціальності 041 «Богослов’я».