Наукова робота викладачів

КАФЕДРА БОГОСЛОВ’Я

1. Гоголь В. Чинопоследование хиротонии епископа в Украинской Католической Церкви Византийского обряда (историческо-литургический очерк). Монография. – Рим – Тернополь: Папский Восточный Институт, 2007. – 401 с.

2. Гоголь В. В. Нововисвячений ієрей після руко положення 7 днів підряд служить Божественну Літургію. Чому? // Науковий вісник Івано-Франківської Теологічної Академії УГКЦ «Добрий Пастир». Теологія. Івано-Франківськ: ІФТА, 2011. Вип. 4. С. 132-134.

3. Гоголь В.В., Дутка І.С. Таїнство Подружжя: Навчальний посібник для студентів-богословів. – Дрогобич: Коло, 2013. – 160 с.

4. Gogol V. UGCC priestly trainings under canon law during the period of 1940-2013: Elaborato finale. Istituto Universitario Sophia. Incisa in Val d’Arno. Italia, 2014. – 27 р.

5. Гоголь В.В. Питання про нібито виділення чинопослідування шлюбу зі шлюбної Євхаристійної Літургії // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії «Добрий Пастир»: збірник наукових праць. Богослов’я. – Вип. 5. – 2014. – С. 148-149.

6. Гоголь В.В. Чинопослідування хіротоній у Візантійській Церкві // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я: Збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 10-11. – С. 91-102.

7. Гоголь В.В. Сучасний етап розвитку церковного законодавства в освіті та вихованні священиків (1991–2013 роки) // Історія і сучасність: науково-методичний. – К.: Видавництво «Білий Тигр», 2017. – № 6 (14). – С. 3-19.

8. Гоголь В.В. Освітня діяльність митрополита А. Шептицького та єпископа Й. Сліпого (до початку Другої світової війни) // Українське слово і сучасність: науково-методичний журнал. – К.: Видавництво «Білий Тигр», 2018. – № 1 (35). – С. 3-9.

9. Гоголь В. В. Суспільна діяльність та літургійні погляди Юліана Пелеша в його концепції справжнього пастиря УГКЦ // Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія. – 2018. – Вип. 12-13. – С. 68-73.

10. Гоголь В.В., Левицький О.О. Мироточивий: святий великомученик Димитрій Солунський: Навчальний посібник для студентів-богословів. Дрогобич: Коло, 2018. – 80 с.

11. Гоголь В. В. Як сьогодні не втратити право називатися християнином поза Церквою? // Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія. Івано-Франківськ, 2019. Вип. 14. С. 41-49. DOI: https://doi.org/10.52761/2522-1558.2019.14.3

12. Gogol V. UGCC priestly training under Canon Law during the period of 1940-2013 // Sustainable development under the conditions of European integration: coll. mon. – Ljubljana, 2019. – P. 162-181.

13. Deliatynskyi Ruslan, Gogol Vasyl, Zadorozhna Alina. Blessed Klymentiy Sheptytsky (1869-1951) in the light of contemporary domestic historiography. Skhid. 2020. No. 2 (166): March-April. P. 67–77.

14. Deliatynskyi R., Gogol V., Zadorozhna A., Bortnikova A., Ryzheva N. Main milestones of life of blessed Klymentiy Sheptytsky (1869-1951) through the prism of historiography // Skhid. 2020. No. 4 (168): July-August. Р. 26-38. DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2020.4(168).210838

15. Делятинський Р, Єгрешій О., Гоголь В. Пельвецький Антін Андрійович // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 90–91.

16. Делятинський Р., Єгрешій О., Гоголь В. Романюк Микола // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. До 100-річчя утворення ЗУНР. Львів – Івано-Франківськ, 2020. Том 3: П–С. С. 347–348. 

17. Гоголь В.В. Військове капланство Української Греко-Католицької Церкви в України: сучасні виклики ХХ століття // Суспільні науки: напрямки та тенденції до розвитку в Україні та світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 16-17 липня 2021 року). Одеса: ГО "Причорноморський центр досліджень проблем сусіпльства", 2021. С. 30-36.

18. Гоголь В. Богословська антропологія Папи святого Івана Павла ІІ // Scientific and pedagogic internship "Pedagogical technique and competence of teachers in the field of historical, political, philosophical and sociological sciences": Internship proceedings, February 15 - March 26, 2021. Venice: Baltija Publishing, 2021. P. 19-24.

19. Гоголь В. Антропологічне вчення святого Августина // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії: Збірнипк наукових парць. 2021. Вип. 37. С. 19-26. DOI: https://doi.org/10.30970/PPS.2021.37.2

20. Гоголь В. В., Габлей Н. Г. Свобода віросповідання засудженого як вияв індивідуальної свободи релігії // Актуальні проблеми філософії та соціології. 2021. № 31. С. 7-12. DOI: https://doi.org/10.32837/apfs.v0i31.993

1. Соціогенез богослов`я історії. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Вип. VII. Івано-Франківськ: Плай, 2005. С. 136–144.

2. Плюралізм підходів у теології історії. Мультиверсум. Філософський альманах: Збірник наукових праць / гол. ред. В. В. Лях. Вип. 67. К: [б. в.], 2008. С. 24–33.

3. Предмет теології історії. Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України / гол. ред. А. М. Колодний. № 45. К.: [б. в.], 2008. С. 168–176.

4. Есхатологічна етика і проблеми дегуманізації культури у творчості Миколи Бердяєва та Станіслава Лема. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 535. Філософія. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. С. 146–150.

5. Тлумачення М. Бердяєвим основних питань християнської есхатології. Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України / гол. ред. А. М. Колодний. № 69. К.: [б. в.], 2014. С. 94–103.

6. Етнорелігійний контекст активно-творчої есхатології, комюнаторного персоналізму та концепції культурної творчості Миколи Бердяєва. Мультиверсум. Філософський альманах: Збірник наукових праць / гол. ред. В. В. Лях. Вип. 1 (129). К.: [б. в.], 2014. С. 99–111.

7. Персоналістична антропологія Чеслава Бартніка. Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України / гол. ред. А. М. Колодний. К.: УАР, 2016. № 79. С. 97–103.

8. Персоналістична еклезіологія Чеслава Станіслава Бартніка. Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України / гол. ред. А. М. Колодний. К.: УАР, 2016. № 80. С. 108–115.

9. Активно-творча співпраця Бога і людини у філософсько-релігійному тлумаченні феномена особи Чеславом Станіславом Бартніком. Мультиверсум. Філософський альманах: Збірник наукових праць. Вип. 1–2 (159–160) / гол. ред. В. В. Лях. К.: [б. в.], 2017. С. 132–145.

10. Персоналістична тринітологія Чеслава Станіслава Бартніка. Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. Вип. 15. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. С. 31–36.

11. Koncepcja osoby wspólnotowej według Czesława Stanisława Bartnika oraz jej łączność z koncepcją komunii osobowej Karola Wojtyły. Вісник Львівського університету. Серія: Філософсько-політологічні студії. Вип. 14. Л.: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. С. 28–36.

12. Personalistic Christology of Czeslaw Stanislaw Bartnik. Идеи. Философско списание: международно многоезично специално научно издание. Брой 1 (9) 2 (10), февруари април, година V. Пловдив (България): Център за развитие на личността Humanus, 2017. С. 61–66.

13. Горбань Р. А. Персоналізм Ч. С. Бартніка: різноаспектний філософсько-релігійний дискурс буття особи. – Кваліфікаційна наукова праця на правахрукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук (доктора наук) за спеціальністю 09.00.11 «Релігієзнавство» (031 – Релігієзнавство). – Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Київ, 2018.

14. Горбань Р. А. Правовий статус належності особи до Церкви свого права та питання її зміни. Науковий вісник «Добрий Пастир», № 5, Івано-Франківськ, 2014, С. 28-44

1. Роль греко-католицького духовенства у заснуванні та діяльності товариства «Просвіта» (до 150-річчя створення). Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис Прикарпатського Національного Університету імені Василя Стефаника”, 2018. Ч. 31, С. 231-236. 22.

2. Наукова діяльність Єпископа Софрона Мудрого, Scientific Journal «Virtus», Issue # 35, June, 2019, С. 25-27.

3. Каськів О.В. Соборна діяльність Київської  Церкви: монографія. – Тернопіль: Терно-граф, 2018. – 108 с.

4. Каськів О.В., Луцький І.М. Міжнародний аспект правового забезпечення та працевлаштування громадян, Івано-Франківськ – Підволочиськ 2008. – 118 с.

5. Каськів О. Кодифікація партикулярного права Української Греко-Католицької Церкви (1997–2018). Монографія / Івано-Франківська академія Івана Золотоустого. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2019. – 168 с.

6. Liturgical books of the Kyivan Church – source of particular law, Scientific Journal «Virtus», Issue # 36, September, 2019, P. 15-18.

7. Church of Kyiv sobors – the source of the particular law of the UGCC, Scientific Journal «Virtus», Issue # 37, October, 2019, p. 25-28.

5. Councils of the Kiev Church (1051–1274) – A source of particular law of the UGCC, Scientific Journal «Virtus», Issue # 41, February , 2020, p. 21-23.

9. The Kobryn synod of 1626 – the source of the particular law of the UGCC, Scientific Journal «Virtus», Issue # 42, March, 2020, p. 17-19.

10. Історично-юридичний розвиток Партикулярного права УГКЦ у світлі Кодексу Канонів Східних Церков, Рим 2000.

11. Виконання, оформлення і захист дипломних робіт студентами Івано-Франківської Теологічної Академії, (методичний посібник), Івано-Франківськ 2001 (співавторство).

12. Промови та проповіді, Івано-Франківськ 2004.

13. Нарис історії Івано-Франківської (Станиславівської) Духовної Семінарії імені Святого Священномученика Йосафата, Івано-Франківськ 2007.

14. Міжнародний аспект правового забезпечення та працевлаштування громадян, Івано-Франківськ – Підволочиськ 2008, с. 118.

15. Виконання, оформлення і захист магістерських робіт, (методичний посібник), Івано-Франківськ 2015  (співавторство).

16. Перший помісний синод з’єдиненої Церкви, Alma Mater, Українська Папська Колегія в Римі, Рим 1997.

17. Нагороди в Українській Греко-Католицькій Церкві, Alma Mater, Українська Папська Колегія в Римі, Рим 2000.

18. Партикулярне право УГКЦ: історичний розвиток, Календар Світла, Торонто-Львів 2001.

19. Євангелізація і Церковне правило, Матеріали Собору Івано-Франківської Єпархії, Івано-Франківськ 2002.

20. Геній Мікельанджело, Нова Зоря, 18 (488), 2002.

21. Рецензія на книгу о.д-ра Романа Василіва „Книга пророка Авакума”, Нова Зоря, 2005, с.444-447.

22. Вибранні юридичні терміни, формули та сентенції, Lingua Latina, Івано-Франківськ 2005, с.230-240.

23. Розвиток партикулярного права УГКЦ 1596 – 2006 рр., Науковий вісник «Добрий Пастир», №1, Івано-Франківськ 2007, с. 10-20.

24. Рецензія на книгу Павла Василіва „Актуальність вчення про Пресвяту Євхаристію у творі Патріарха Йосифа Сліпого «Про Святі Тайни» (De Sacramentis)”, ІФТА, 2007, с.379-380.

25. Євхаристія в канонічному праві, Науковий вісник «Добрий Пастир», № 2, Івано-Франківськ 2009, с. 7-13.

26. Нагороди в Українській Греко-Католицькій Церкві, Науковий вісник «Добрий Пастир», № 3, Івано-Франківськ 2010, с. 7-10.

27. Руська Правда, Науковий вісник «Добрий Пастир», № 4, Івано-Франківськ 2011, с. 31-45.

28. Патріарший Собор у ККСЦ, Науковий вісник «Добрий Пастир», № 5, Івано-Франківськ 2014, с. 73-75.

29. Перша сесія Патріаршого Собору, Нова Зоря, 8 (1061), 2015.

30. Друга сесія Патріаршого Собору, Нова Зоря, 10 (1063), 2015.

31. Третя сесія Патріаршого Собору, Нова Зоря, 15 (1068), 2015.

32. Четверта сесія Патріаршого Собору, Нова Зоря, 17 (1070), 2015.

33. П’ята  сесія Патріаршого Собору, Нова Зоря, 24-25 (1076-1077), 2015.

34. Собори Київської Церкви 1050-1590 рр. як один із елементів правотворення, Науковий вісник «Добрий Пастир», № 10-11, Івано-Франківськ 2017, с. 45-60.

35. Минуле та сучасність Івано-Франківської (Станіславівської) Духовної семінарії, "Нова Зоря" Івано-Франківськ 2018, матеріали IV науково-практичної конференції.

36. Каськів О. В. Богослужбові книги Київської Церкви – джерело Партикулярного права // Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія / Гол. ред. Р. А. Горбань. – Івано-Франківськ: ІФА, 2018. – Вип. 12-13. – С. 54–64.

37. Каськів О.  300-літня історія села Дубівці, Нова Зоря, 37 (1381), 2021.

1. Левицький О.О. Історично-юридичний розвиток партикулярного права Київської Церкви в 1596-2004 роках. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. – 268 с.

2. Левицький О.О. Формування духовенства за нормами партикулярного права УГКЦ. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2016. – 264 с.

3. Левицький О.О. Людина і мораль: культурологічні аспекти проблеми: Навчальний посібник для студентів-богословів. – Івано-Франківськ: Вид-во Івано-Франківської Теологічної Академії, 2004. – 140 с.

4. Левицький О.О. Правова охорона материнства і дитинства згідно із законодавством України та країн ЄС: Навчальний посібник для студентів-богословів. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФТА, 2008. – 108 с.

5. Левицький О.О. Риторика: Навчальний посібник для студентів-богословів. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФТА, 2010. – 112 с.

6. Левицький О.О. Людина і мораль: культурологічні аспекти проблеми: Навчальний посібник для студентів-богословів. – Видання друге, доповнене і перероблене. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківської Теологічної Академії, 2011. – 168 с.

7. Левицький О.О. Церковна риторика: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФБУ, 2017. – 108 с.

8. Гоголь В.В., Левицький О.О. Мироточивий: святий великомученик Димитрій Солунський: Навчальний посібник для студентів-богословів. Дрогобич: Коло, 2018. – 80 с.

9. Левицький О.О. Методика написання та оформлення наукових робіт. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФБУ, 2016. – 64 с.

10. Наукові роботи: методологія написання та захист в Академії / упоряд. О. О. Левицький, О. М. Білоус, І. Я. Стрихар. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківської Академії Івана Золотоустого, 2019. – 64 с.

11. Левицький О.О. Християнські засади філософсько-правових поглядів І. Франка // Університетські записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – Вип. 7. – С. 93-99.

12. Левицький О.О. Проблеми та перспективи розвитку партикулярного права Київської Церкви // Університетські записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – Вип. 8. – С. 205-210.

13. Levytskyi O.O. Common Law norms and regulations on priestly formation in seminaries // Virtus: Scientific Journal. – 2019. – Issue 34 (May). – P. 17-22. (Journal indexing: Google Scholar; ScientificIndexing Services (SIS), USA; Citefactor, USA; ResearcherBib; Scientific Journal Impact Factor, SJIFactor, Firectory of Researcher Journal Indexing (DRJI), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)).

14. Levytskyi O.O. Historical background of clergy formation in the Church of Kyiv tradition // Virtus: Scientific Journal. – 2019. – Issue 36 (September). – P. 23-29. (Journal indexing: Google Scholar; ScientificIndexing Services (SIS), USA; Citefactor, USA; ResearcherBib; Scientific Journal Impact Factor, SJIFactor, Firectory of Researcher Journal Indexing (DRJI), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)).

15. Левицький О.О. Замойський Синод як законодавче тіло УГКЦ // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії «Добрий Пастир»: Збірник наукових праць. – 2007. – № 1. Теологія. – С. 21-39.

16. Левицький О.О. Львівський синод 1891 року – один із основних елементів Партикулярного права УГКЦ // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії «Добрий Пастир»: Збірник наукових праць. – 2009. – № 2. Теологія. – С. 14-33.

17. Левицький О.О. Львівські Архієпархіальні Собори та їх роль у розвитку партикулярного права Української Греко-Католицької Церкви // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії «Добрий Пастир»: Збірник наукових праць. Теологія. – Вип. 3. – 2010. – С. 11-25.

18. Левицький О.О. Розвиток партикулярного права Української Греко-Католицької Церкви в 1957 – 2004 роках // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії «Добрий Пастир»: Збірник наукових праць. Теологія. – Вип. 4. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківської теологічної академії, 2011. – С. 46-83.

19. Левицький О.О. Історія формування духовенства в Церкві Київської традиції // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету “Добрий Пастир”: Збірник наукових праць. Богослов’я. – Вип. 5. – 2014. – С. 45-72.

20. Левицький О. Питання формування духовенства в постановах Замойського і Львівського Синодів // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий пастир»: збірник наукових праць. Богослов’я. – Вип. 10-11. – 2017. – С. 32-44.

21. Oleksandr Levytskyy (2020). Vocation Formation as the Basis of the Institution of the Priesthood // Kosciol i prawo, 9, No 1, P. 9-25.

22. Oleksandr Levytskyy (2020). Clergy Formation in the Provisions of Zamość and Lviv Synods // Kosciol i prawo, 9, No 2, P. 37-48.

1. Тучапець В. Нарис східного богослов’я. Івано-Франківськ: Івано-Франківська Теологічна Академія, 2003. 169 с.

2. Тучапець В. Розвиток екуменічного руху в Православних Церквах. Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ «Добрий Пастир». Теологія / ред. Р. А. Горбань. Івано-Франківськ, 2010. Вип. 3. С. 117‒123.

3. Тучапець В. У пошуках єдності поміж Церквами Володимирового Хрещення (988).

4. Тучапець В. Офіційне становище Російської Православної Церкви щодо питань єдності Церков на основі соборного документа «Основні принципи ставлення Російської Православної Церкви до інославних» (Москва, 2000 р.) // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я: збірник наукових праць / ред. Р. А. Горбань. Івано-Франківськ: Івано-Франківський богословський ун-т, 2014. Вип. 5. С. 21-27.

5. Тучапець В. Сучасні виклики християнства у визнанні віри у Пресвяту Трійцю у світлі нових єретичних вірувань у Бога // Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія: науковий журнал / ред. Р. А. Горбань. Івано-Франківськ : ІФА, 2018. Вип. 12‒13. С. 119‒130.

6. Tuchapets W. Teksty modlitw liturgicznych katechezą Kościoła prawosławnego. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 2002. Wol. 55.  № 1.  S. 41‒49.

1. Чорненко А. В. Екуменізм в загальному праві Католицької Церкви // Українське релігієзнавство. 2017. – № 84. – С. 73-88.

2. Чорненко А. В. Екуменізм. Виникнення та становлення // Український канонічний вісник. 2017. № 3. С. 329-340.

3. Чорненко А. Соціалізація традиційної релігії та релігійності на Івано-Франківщині на сучасному етапі // The Caucasus: economic & social analysis journal. Georgia, Tbiliasi, 2020 October-November. Volume 38. Issue 04. P. 7-8. 10.36962/cesajsc

4. Чорненко А. В. Католицька концепція екуменізму // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія / Гол. ред. Р. А. Горбань. – Івано-Франківськ: ІФА, 2018. – Вип. 10-11. – С. 61–76.

Участь у конференціях:

1. Міжнародна наукова конференція «Право Східних Католицьких Церкво. Минуле – теперішнє – майбутнє» (Католицький Люблінський університет, Василіянський інститут філософсько-богословських студій ім. Й.В.Рутського, Львів – Брюховичі, 18 травня 2019 р.). Доповідь на тему: «Екуменізм в Україні в сучасних реаліях» (сертифікат учасника).

2. Перша Міжнародна науково-практична онлайн-конференціяь «Сучасні тенденції діалогу в поліконфесійному суспільстві: філософський, релігійний, правовий погляд» (Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, Міжнародний науово-дослдний навчально-виховний ццентр м. Лондон, Великобританія,. Тбіліський державний університет, Азербайджанський державний економічний університет, 10-11 листопада 2020 р.). Доповідь на тему: «Соціалізація традиційної релігії та релігійності на Івано-Франківщині на сучасному етапі» (сертифікат учасника).