Атестація здобувачів вищої освіти

Положення про екзаменаційну комісію


- 041 БОГОСЛОВ’Я -
ОР БАКАЛАВР

► Наказ № 263/а від 01.06.2023 р. Про організацію атестації випускників ОПП "Богослов’я" спеціальності 041 "Богослов’я" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого" 2023 року випуску.


► Наказ № 243/а від 10.05.2022 р. Про організацію атестації випускників ліцензованої та акредитованої ОПП "Богослов’я" спеціальності 041 "Богослов’я" за ОР бакалавра у ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого" 2022 року випуску.


Наказ № 233/а від 16.12.2021 р. Про Затвердження складу Екзаменаційної комісії для атестації випускників освітньо-професійної програми "Богослов’я" спеціальності 041 "Богослов’я" на 2022 рік.

► Наказ № 197/а від 26.05.2021 р. Про організацію атестації випускників ліцензованої та акредитованої ОПП "Богослов’я" спеціальності 041 "Богослов’я" за ОР бакалавра у ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого" 2021 року випуску.

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 041 Богослов’я ОР Бакалавр (денна і заочна форми навчання).


ОР МАГІСТР

 Наказ № 269/а від 29.08.2023 р. Про затвердження нового складу Екзаменаційної комісії в Івано-Франківській академії Івана Золотоустого для атестації здобувачів освітніх ступенів бакалавра і магістра у 2024 році.

 Наказ № 262/а від 25.05.2023 р. Про зміну наукових керівників та корекцію тем магістерських дипломних робіт студентів 1 курсу денної форми навчання за ОПП "Богослов'я" спеціальності 041 "Богослов'я" за другим (магістерським) на 2022-2023 та 2023-2024 навчальні роки.


 Наказ № 255/а від 25.11.2022 р. Про організацію атестацї студентів освітньо-професійної програми "Богослов’я" спеціальності 041 "Богослов’я" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у 2023 році випуску (денна та заочна форми навчання).

 Наказ № 253/а від 28.10.2022 р. Про затвердження розподілу тематики та закріплення наукових керівників магістерських дипломних робіт студентів заочної форми навчання за ОПП "Богослов’я" спеціальності 041 "Богослов’я" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на 2022-2024 навчальні роки.

 Наказ № 252/а від 18.10.2022 р. Про уточнення та завтердження тематики та закріплення наукових керівників магістерських дипломних робіт студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за ОПП "Богослов’я" спеціальності 041 "Богослов’я" за другим (магістерським рівнем вищої освіти на 2022-2023 навчальні роки.

 Наказ № 251/а від 18.10.2022 р. Про затвердження розподілу тематики та закріплення наукових керівників магістерських дипломних робіт студентів денної форми навчання за ОПП "Богослов’я" спеціальності 041 "Богослов’я" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на 2022-2024 навчальні роки.

Наказ № 237/а від 10.01.2022 р. Про заміну рецензента кваліфікаційної роботи випускника освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 Богослов’я» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого» 2022 року випуску.


Наказ № 235/а від 17.12.2021 р. Про графік атестації випускників освітньо-професійної програми «Богослов’я» спеціальності 041 Богослов’я» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого» 2022 року випуску.

Наказ № 234/а від 17.12.2021 р. Про організацію атестації випускників освітньо-професійної програми "Богослов’я"спеціальності 041 "Богослов’я" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у ПЗВО "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого" 2022 року випуску.

► Наказ № 233/а від 16.12.2021 р. Про Затвердження складу Екзаменаційної комісії для атестації випускників освітньо-професійної програми "Богослов’я" спеціальності 041 "Богослов’я" на 2022 рік.


Наказ № 177/а від 29.12.2020 р. Про організацію атестації випускників освітньо-професійної програми "Богослов’я" спеціальності 041 "Богослов’я" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Академії у 2021 році випуску.


1. Бойко Петро Петрович - Другий Ватиканський Собор та Українська Греко-Католицька Церква (1962-1965 рр.).

2. Гринда Володимир Богданович - Наукова діяльність єпископа Софрона Мудрого.

3. Дрангула Андрій Михайлович - Служіння Таїнства Євхаристії: історично-правовий розвиток.

4. Дум’як Віталій Васильович - Христологія Другого Ватиканського Собору.

5. Ільницький Богдан Богданович - Непорочне Зачаття в енцикліці «Redemptoris Mater» Римського Архієрея Івана Павла ІІ.

6. Калин Юрій Васильович - Материнство у вченні Римського Архиєрея Івана Павла ІІ згідно Енцикліки «Redemptoris Mater».

7. Кобута Андрій Степанович - Бенкет мудрості і бенкет дурноти: риторично-богословський аналіз Прип. 9, 1-18.

8. Ковальський Андрій Ігорович - Гендерна ідеологія як загроза християнського подружжя.

9. Ковальчук Андрій Русланович - Кондак як гімнографічний жанр Візантійського літургічного обряду.

10. Корпанюк Олег Іванович - Екуменічна роль Української Греко-Католицької Церкви в контексті сучасних міжконфесійних відносин в Україні.

11. Кулинцак Роман Богданович - Відносини Київської Унійної Церкви з Апостольським Престолом в період митрополита Йосифа Вельямина Рутського (1613-1637).

12. Момот Павло Михайлович - Особливості державно-церковних відносин в Україні на сучасному етапі: національний та регіональний контекст.

13. Неймет Ростислав Русланович - Патріарх Йосиф Сліпий та патріархальний рух в УГКЦ – як збереження та відновлення автентичності Києво-Візантійської релігійної традиції.

14. Павлів Назарій Андрійович - Моральне вчення Папи Франциска щодо проблеми сім’ї.

15. Павлюк Микола Володимирович - Образотворча мова українського іконопису XI – XVI століть: історія, богослов’я, стилістичні особливості.

16. Пастущак Святослав Ігорович - Права та обов’язки парафіяльного священика.

17. Перхун Ярослав Андрійович - Греко-Католицька Церква на Буковині: історичний розвиток (1780-1989 рр.).

18. Филистин Тарас Іванович - Біблійно-догматичні аспекти Таїнства Євхаристії.

19. Хавщ Юрій Павлович - Раціональна доказовість існування Бога у філософській спадщині Середньовіччя (XIII-XIV ст.).

1. Гаврилаш Ольга Сергіївна - Вплив єпископа Софрона Мудрого на проповідництво УГКЦ.

2. Гоголь Алла Федорівна - Роль єпископа Миколая Чарнецького (1884–1959) у розвитку Греко-Католицької Церкви.

3. Горбань Вікторія Михайлівна - Богослов’я культури в історіософії Миколи Бердяєва.

4. Гордійчук Вікторія Віталіївна - Релігійно-суспільні процеси на Кореччині у ХІХ – першій половині ХХ століть.

5. Драбчук Ірина Богданівна - Сакральна пластика і скульптурні зображення у мистецтві Княжої Русі XIV – XV ст.

6. Лупій Олексій Олексійович - Святі Таїнства Хрещення і Миропомазання у світлі Кодексу канонів Східних Церков та Кодексу канонічного права.

7. Нейлюк Ольга Михайлівна - Приготування до святого Таїнства Подружжя.

8. Почигайло Олег Васильович - Символізм людського тіла в релігійних традиціях.

9. Сухоребська Оксана Ярославівна - Цінність чистоти у приготуванні до святого Таїнства Подружжя.


1. Владика Тарас Михайлович - Українські греко-католицькі капелани у збройних формуваннях першої половини ХХ ст.

2. Гашук Віктор Сергійович - Душпастирська та громадська діяльність блаженного Омеляна Ковча (1884-1944 рр.)

3. Гулик Роман Ігорович - Усторично-юридичний розвиток надання автокефалії (томосу) у Церкві.

4. Дячик Ігор Степанович - Бучацька єпархія УГКЦ: становлення та розвиток (2000-2020).

5. Ільків Любомир Русланович - Лютеранство на релігійній карті світу: історія та сучасний стан.

6. Кінах Василь Миколайович - Феномен одержимості у католицькій теології та його вплив на розвиток чинопослідування обряду екзорцизму.

7. Левицький Павло Вікторович - Канонічний вимір служіння Тайни Хрещення.

8. Мавдрик Ігор Миколайович - Сутність і природа єпископської влади у східній традиції.

9. Майка Василь Васильович - Роль єпископа Софрона Мудрого у вихованні священнослужителів в УГКЦ.

10. Макар Святослав Степанович - Права і обов’язки єпархіальної курії.

11. Маршалюк Михайло Михайлович - Вплив понтифікату папи Івана Павла ІІ на розвиток Української Греко-Католицької Церкви (1978-2005 рр.).

12. Машталір Володимир Мирославович - Християнське розуміння свободи та її межі.

13. Михасів Андрій Андрійович - Релігійні та богословські форми єднання з Богом.

14. Поляк Іван Іванович - Богословсько-літургійний порівняльний аналіз служебників Вільно-1617 та Рим-1942.

15. Попович Володимир Володимирович - Єпископ Софрон Дмитерко (1917-2008): життя і служіння Церкві та народові.

16. Пронюк Василь Мирославович - Вплив політичних процесів на УГКЦ у першій половині ХХ століття.

17. Путько Дмитро Степанович - Понтифікат папи Венедикта XVI (2005-2013).

18. Ридван Іван Васильович - Особа Пресвятої Діви Марії у світлі останніх трьох догм Католицької Церкви.

19. Рожелюк Дмитро Васильович - Гріхи проти подружжя.

20. Савіцький Богдан Михайлович - Недільна утреня: літургійно-богословський контекст.

21. Стронський Олексій Іванович - Розвиток галицького богослужбового розспіву у XVI-XXI століттях.

22. Томунь Василь Богданович - Роль Ватикану у розв’язанні міжнародних конфліктів за понтифікату Івана Павла ІІ.

23. Федорчак Юрій Любомирович - Історія релігійного життя селища Лисець Івано-Франківської області (кінець XVIII - XXI століть).

24. Херманчук Михайло Васильович - Чин великого освячення води у святі Богоявлення: літургійно-богословський контекст.

25. Щербатий Дмитро Іванович - Монастирі та інститути богопосвяченого життя в Івано-Франківській митрополії.

26. Яворський Юрій Павлович - Богословсько-літургійний аспект празника Зіслання Святого Духа (П’ятидесятниця).

27. Якимець Ярослав Іванович - Канонічний аспект приготування до Тайни Подружжя у світлі документів УГКЦ (1991-2015 рр.).

1. Вірстюк Галина Василівна - Соборова діяльність Української Греко-Католицької Церкви (2012-2015 роки).

2. Войтович Ірина Любомирівна - Жанрові особливості архітектури Київської Русі: богословсько-мистецтвознавчий аналіз.

3. Жолобко Наталія Дмитрівна - Вчення про Святого Духа в творах Святих Отців.

4. Кричовський Роман Михайлович - Політико-правові аспекти міжконфесійних відносин в Україні: історія та сучасність.

5. Кузьмин Іванна Михайлівна - Ліквідація Уніатської Церкви в Російській імперії (ХІХ ст.).

6. Максим’юк Олег Васильович - Богословсько-пасторальна спадщина Софрона Мудрого ЧСВВ.

7. Миронюк Оксана Валеріївна - Екуменічна діяльність Андрея Шептицького.

8. Мицько Володимир Іванович - Проблема секуляризації в сучасному суспільстві в контексті релігійної ідентичності.

9. Мостова Уляна Миронівна - Вплив Російської Православної Церкви на ситуацію в Україні у 2013-2019 роках.

10. Онишко Василь Сергійович - Патріархат УГКЦ: від ідеї до практичної моделі (1963-2020).

11. Скорбач Роман Михайлович - Українська Цекрва в XVI-XVII столітті.

12. Харук Роман Романович - Роль християнства у встановленні громадянського суспільства: історичний контекст та сучасна Україна.


- КАТЕХИТИКА -
ОР БАКАЛАВР

► Програма комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності Катехитика освітній рівень - Бакалавр заочної форми навчання.


ОР МАГІСТР

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності Катехитика освітній рівень - Магістр заочної форми навчання.