Копчук-Кашецька Марія Степанівна

 

Посада: доцент (погодинно) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Вчене звання: доцент.

 

 

* за ОПП «Богослов’я» (ОС бакалавра): Методика викладання християнської етики; Педагогічна виробнича практика;

за ОПП «Богослов’я» (ОС магістра): Педагогіка вищої школи; Магістерська дипломна робота.

* Народилася 27 липня 1975 року в с.Нижній-Березів Косівського р-ну Івано-Франківської обл., Україна.

1991–1996 рр. – навчання в Івано-Франківському теологічно-катехитичному духовному інституті УГКЦ, диплом магістра з відзнакою.

1999 р. – закінчила навчання за спеціальністю «Початкове навчання» Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, отримала диплом магістра з відзнакою.

З 1995 р. працювала в школі-ліцеї №23 вчителем християнської етики, а пізніше вчителем початкових класів.

З 2006 р. – 2008 р. – асистент кафедри теорії та методики початкового навчання.

З 2009 р. по сьогодні – доцент (за основним місцем) кафедри теорії та методики початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2013 році проходила стажування при кафедрі загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2018 р. по сьогодні – доцент (погодинно) кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

У 2008 році захистила дисертацію в Інституті проблем виховання АПН України, м. Київ на тему: «Формування морально-етичних цінностей молодших школярів засобами українського народознавства».

Автор понад 25 наукових і навчально-методичних праць, 1 монографії, учасник Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій, співавтор колективних монографій та наукових статей.


Службова адреса:

Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська 22,
тел./факс: +38-034-272-47-30

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Сфера наукових інтересів: формування морально-етичних цінностей школярів і студентів.


Перелік наукових праць:

1. Копчук-Кашецька М.С.  Проблема морально-етичного і естетичного у творчій спадщині Г.П.Васяновича/ М.Копчук-Кашецька //  упор. С. М. Вдович. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – C.225-229.

2. Копчук-Кашецька М.С. Формування морально-етичних цінностей молодших школярів засобами українського народознавства: монографія / Марія Степанівна Копчук-Кашецька. – Івано-Франківськ: «ЯРИНА», 2017. – 188 с.

3. Копчук-Кашецька М.С. Формування духовно-моральних цінностей молодшого школяра в умовах гірської школи / М.С.Копчук-Кашецька // Гірська школа: сучасні виклики і перспективи розвитку: монографія / За наук. ред. д.п.н. М. П. Оліяр – Івано-Франківськ: НАІР, 2017. – С. 321-328.

1. Геник М.С. Навчально-ознайомлювальна практика в початковій школі: Навчально-методичний посібник з педагогічної практики. - Івано-Франківськ, 2012. – 63 с.

1. Геник М.С. Формування духовних цінностей молодших школярів як відповідь суспільства на глобальне зниження моральності людини XXI ст. / М.Геник //Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. — Випуск 576. Психологія та педагогіка. Чернівці: Чернівецький нац. У-т, 2011. - С. 23-28.

2. Геник М.С. Підготовка вчителів початкової школи до формування в учнів початкових класів морально-етичних цінностей засобами народознавства / М.Геник  //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. –Випуск 15. – Кам’янець-Подільський. – Т.2. – Київ, 2011. – С. 513 – 521.

3. Геник М.С. Народно-педагогічні традиції економічного виховання дітей в українській сім'ї / М.Геник // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Випуск ХХХVІ. – Івано-Франківськ: Плай, 2011. – С. 9-13.

4. Геник М.С.  Формування морально-етичних понять у позаурочній виховній роботі / М.Геник// Науково-методичний журнал “Початкова школа”. - №1. - 2012. - С.49-52.

5. Геник М. С Спільна діяльність учителя початкових класів і родини в морально-духовному вихованні учнів молодшого шкільного віку // М.Геник  / Педагогіка вип. XLV № 45. -  2013 р. – С. 76-79.

6. Копчук-Кашецька М.С.Формування духовних цінностей сучасного молодшого школяра гірської школи засобами народознавства / М. Копчук-Кашецька // Гірська школа Українських Карпат. – 2013.- №8-9. – С.260-263.

7. Копчук-Кашецька М.С. Співпраця школи і сім’ї в морально-духовному вихованні школярів гірського регіону / М. Копчук-КашецькаГірська школа українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних наук. 2015. – №12-13 – С.160-162.

8. Копчук-Кашецька М. С. Національно-патріотичні ідеї в діяльності Митрополита Андрея Шептицького / М.Копчук-Кашецька Наукове фахове видання з педагогічних наук «Гірська школа Українських Карпат». №14. – 2016.

1. Геник М.С.  Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі / М.С. Геник // “Сучасна освіта і наука в Україні: наукові здобутки, стан і перспективи” - Матеріали VII Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної заочної конференції (м. Дніпропетровськ, 23-25 березня 2011 р.) - Дніпропетровськ 2011. - С. 41-44.

2. Копчук-Кашецька М.С. «Формування духовних цінностей у сучасного молодшого школяра» // М.Копчук-Кашецька / Розвиток особистості молодшого школяра: збірник студентських наукових праць. За заг. ред. к.п.н. проф. Хруща. – вип.3. – Ів.-Франківськ 2014. – С.109-111.

3. Копчук-Кашецька М.C. «Ідеї морального виховання дітей у творчому доробку М. Стельмаховича: народознавчий аспект» // М.Копчук-Кашецька / М.Г. Стельмахович – видатний укр. педагог: матеріали Всеукр. науково-практичної конф., 5-6 червня 2014 р.  – Ів-Франківськ, 2014. – 83-86.

4. Копчук-Кашецька М.С. Формування професійної культури майбутніх учителів у процесі виробничої практики в школі / М.С. Копчук-Кашецька, О.П.Цюняк, / Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (3-5 червня 2016 р.) / А.В.Лякішева (аг.ред.). П.М.Гусак, І.М.Брушневська та ін. – у 2 т. – Т.2 (О-Я). – Луцьк: ФОП Покора І.О., 2016. – 219-223.

5. Копчук-Кашецька М.С. Формування моральних цінностей майбутніх педагогів у ВНЗ Система цінностей у професійному становленні майбутнього педагога / М.С.Копчук-Кашецька // Матеріали ІІ Науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців вумовах сучасного освітнього простору», 21-22 квітня 2016 р., м.Харків. – С.88-89.