Практики кафедри богослов’я

Положення про організацію та проведення навчальних і виробничих практик студентів Академії

♦ Силабус

♦ Договір про проведення практики

♦ Реєстр баз практики

♦ Направлення на практику (зразок)

♦ Щоденник практики (зразок)

♦ Накази