Педагогічна виробнича практика

З 19 жовтня по 8 листопада 2020 р. в Івано-Франківській академії Івана Золотоустого студенти заочної форми навчання ОП «Богослов’я» за ОР «магістр» проходили педагогічну  виробничу практику.

Педагогічна практика дозволяє студентам набути практичних навичок та досвіду викладацької роботи, необхідних для викладання дисципліни за профілем набутої спеціальності у закладах вищої освіти після отримання ОР «магістр». Асистентській практиці передувало вивчення курсів з педагогіки вищої школи та методики викладання у закладах вищої освіти.

У ході навчального процесу студенти:

- ознайомилися з основними формами, принципами і методами викладання педагогічних дисциплін, з передовим педагогічним досвідом і його практичним опануванням;

- вивчили методичний досвід й систему навчальної роботи кафедри і викладачів-методистів, до яких на період практики були призначені;

- ознайомилися з плануванням та організацією навчальних занять, 

- оволоділи методикою організації та контролю роботи студентів у навчальному процесі;

- засвоїли методику підготовки до навчальних занять і викладання навчального матеріалу шляхом відвідування лекцій викладачів, самостійного проведення навчальних занять під керівництвом та у присутності викладачів-методистів.

На завершення, 9 листопада, студенти-практиканти провели конференцію на платформі zoom «Святий папа Іван Павло ІІ – видатна постать в історії Церкви», присвячену 100-літтю від дня народження Понтифіка, як підсумок по практиці.

 

Інфо-центр ІФА